Kehittämissuunnitelmien toteutus vauhdissa

0

Teformi-kevät on ollut kehittämissuunnitelmien toteuttamisen aikaa. Vauhtiin on päästy kaikissa kolmessa työpaketissa.

 

Pilottikohtaiset kehittämissuunnitelmat laadittiin viime vuoden lopussa ja niiden toteuttaminen pääsi vuoden vaihteessa käyntiin. Merkittäviä askelia on otettu QR-koodien hyödyntämisessä, Moodle-oppimisympäristön tehokkaammassa hyödyntämisessä, GoPro-kameroiden käytöstä etäohjauksen välineenä sekä työelämäyhteistyön tiivistämisessä yhdessä yritysten kanssa. Opettajat ovat alkaneet jakaa omia materiaalejaan, mikä on ollut hankkeen tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta erittäin oleellinen kulttuurinen muutos. HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun omaopettajankouluttajat ovat tarjonneet pedagogista tukea järjestämällä säännöllisiä tapaamisia pilottien kanssa.

Työpaketti 3:n toteutus on myös käynnistynyt. Viime vuonna rakennettiin yhteistyöverkostoa ja tänä vuonna järjestetään kansainvälisiä työpajoja. Ensimmäinen järjestettiin Puolassa, Bydgoszczissa helmikuussa ja toinen toukokuussa Virossa, Tallinnassa. Työpajojen tarkoituksena on kartoittaa yhteisiä kehittämistarpeita ja suunnitella mahdollista yhteistä kehittämishanketta. Työpajat jatkuvat ensi syksynä.

Hankevastaavat kokoontuivat työpalaveriin Hämeenlinnaan huhtikuussa. Palaverissa jaettiin kokemuksia käynnissä olevasta kehittämistyöstä ja suunniteltiin tulevaa. Vielä kuluvan kevään aikana järjestetään pilottien opiskelijoille ja opettajille kaksipäiväinen valmennustapahtuma Taitaja2019-tapahtuman yhteydessä Joensuussa. Ohjausryhmän suosituksen mukaisesti pilottien opettajat vastaavat Parasta palvelua -hankkeessa kehitettyyn työelämäosaamista arvioivaan testiin. Autoalan sekä kone- ja tuotantotekniikan pilotteja esitellään ohjausryhmän kokouksessa 6.6. Hämeenlinnassa. Vastaavasti sähkö ja automaatioalan sekä talotekniikan pilotit ovat esittelyssä ohjausryhmän kokouksessa syksyllä 2019 Kouvolassa. Omaopettajankouluttajien vetämät työpajat jatkuvat. Koko hankkeen yhteinen kehittämispäivä päätettiin toteutettavaksi 27.9.2019 Kouvolassa.

Kehittämissuunnitelmien laatimisen pohjaksi pilotit toteuttivat nykytilanteen kartoituksen. Tärkeimmistä kehittämistarpeista on kirjoitettu artikkeli, joka piakkoin ilmestyy HAMK Unlimited -julkaisukanavalla. Teformi-hanketta esitellään Taitaja2019 tapahtumassa Hämeen ammattikorkeakoulun messuosastolla Joensuun Areenassa 21. – 23.5.2019. Sloganimme on ”Tekniikka kuuluu kaikille”. Tervetuloa tutustumaan!

Leave A Reply