Teformin tulokset julkaistiin työelämän tulevaisuusfoorumissa

0

Teformin keskeiset tulokset julkistettiin hankkeen järjestämässä työelämän tulevaisuusfoorumissa 28.1.2021. Näin pandemia-aikana foorumi järjestettiin alun perin kaavaillun seminaarin sijaan Zoom-etäyhteydellä. Foorumi toimi hankkeen tulosten valtakunnallisena levitystilaisuutena, joka keräsi yhteen opettajia, opiskelijoita sekä yritysten ja julkishallinnon väkeä. Foorumi keräsi erittäin hyvää palautetta.

Foorumin avasi Teformi-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Milka Kortet Teknologiateollisuus ry:stä. Ammatillisen koulutuksen uudistamisen keskeiset periaatteet, osaamisperustaisuus, joustavuus, asiakaslähtöisyys ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen, ovat teknologiayritysten näkökulmasta erittäin tärkeitä. Yritykset ovat valmiita uudistukseen, mutta kaipaavat oppilaitoksilta aloitteellisuutta ja tukea työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisessa. Teformin kaltaiset hankkeet, joissa konkreettisella tavalla lisätään yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä sekä digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja ovat jatkossakin erittäin toivottavia.

Tulevaisuusfoorumin avainpuhujana esiintyi visionääri Mikael Hugg, joka käsitteli milleniaalien ja z-sukupolven suhtautumista työhön ja työelämään. Nuoret arvostavat aitoutta – ei brändäämällä luotuja mielikuvia. ”Nuorilla on olematon höpönhöpön toleranssi” sanoo Mikael Hugg. Nuorille on tärkeää sosiaalinen aktivismi, kokemuksellisuus, hyvinvointi ja jatkuva itsensä kehittäminen. Mikaelin puheenvuoro herätti runsaasti keskustelua, joka olisi voinut jatkua paljon ohjelmaan varattua aikaa kauemminkin.

Projektipäällikkö Tuomas Eerola kertoi hankkeen toteutuksesta sekä julkisti hankkeessa tuotetun videomuotoisen loppuraportin ja esitti siitä yleisölle trailerin. Samalla julkistettiin Teformi-opas, jossa esitellään hankkeessa kehitetyt ammatillisen koulutuksen reformia edistävät toimintamallit. Sitten ohjelmassa seurasi jakaantuminen kolmeen työpajaan, joissa tarkemmin pureuduttiin Teformi-malleihin. Työpajojen nimet ja veturit: Kestävä elämäntapa, Keijo Hakala HAMK, Tulevaisuuden osaamistarpeet, Pekka Kurko KSAO ja Muuttuva työelämä, digitaalisuus ja opettaja, Essi Ryymin HAMK.

Yrityspuheenvuoron tulevaisuusfoorumissa piti HR Country Manager Mia Könnilä Halton Oy:stä, joka on ollut alusta alkaen aktiivinen toimia Teformi-hankkeessa ja mukana hankkeen ohjausryhmässä. Mia Könnilä esitteli yrityksen eri henkilöstöryhmiltä kerättyjä näkemyksiä tulevaisuuden osaamis-osaaja-tarpeesta. Kouvolan seudun ammattiopiston rehtori Timo Olli esitteli oppilaitoksen näkökulmasta hankkeen vaikutuksia. Opetustyön lisäksi Timo Olli korosti opettajan roolia markkinoijana, asiakaspalvelijana ja ”käyntikorttina” yritysyhteistyössä.

Työelämän tulevaisuusfoorumi tallennettiin. Noin kaksi tuntia pitkä videotallenne on katsottavissa YouTubessa: https://www.youtube.com/watch?v=QHRX6Voz7VU&feature=youtu.be

 

Leave A Reply