Kannattaiskos keksiä pyörä uudestaan?

0

(kirjoittaja: Keijo Hakala)

Teformi-hankkeesta on muototutunut erinomainen keino edistää ammatillisen koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä tekniikan aloilla. Hankkeesta on tavoitteena kehitellä ja rakentaa tekniikan aloille hybridejä oppimisympäristön käytännön sovelluksia, ja muutenkin vastata pedagogisilla ratkaisuilla oppimisympäristöjen uudistamistarpeisiin yhdessä työnantajien kanssa. Hyvänä tarpeen ja tarjonnan onnistuneen kohtaamisen esimerkkinä on Parolan Pyörähuolto ja AO-Tavastian yhteistyönä muotoiltu ammatillinen paikallinen tutkinnon osa, Polkupyörän huoltaminen ja korjaaminen, johon sisältyy myös sähköpyörän huoltoa.

Tutkinnon osan kirjoittaminen opetustarjontaan on varsin monen yhteistyötahon kehittelyn yhteistoiminnan tulosta.  Tässä kohtaa taustat juontavat Hämeenlinnan kaupungin, Hämeenlinnan seudun 4H, Ammattiopisto Tavastian, Parolan pyörähuollon ja Pyöräliiton vuonna 2019 käynnistämään Bike-Lab-hankkeeseen, jossa aluksi harrastepohjaisen toimintamallin periaattein valmennettiin nuoria kohti ammatillista osaamista. Syksyllä 2019 Ammattiopisto Tavastiassa toteutettiin hankeen tiimoilta polkupyörämekaanikon koulutuskokeilun. (Ympäristöministeriö)

Kehittelyprosessi jatkui edelleen, kun Parolan pyörähuollossa Antti Munnukka huomasi, että huoltamisen ja korjaamisen osaajia on varsin vähän. Ja alalla on yleisesti herätty siihen, että valmiita osaajia ei ole olemassa. Hänelle itselleen asia tuli silmille yrityksen perustamisvaiheessa. Osaajia tarvitaan ihan yleisesti polkupyörien huoltoon, ei pelkästään sähköpyörien huoltamiseen. Pyöräily on lisääntynuyt valtavasti niin liikkumis- kuin harrastusmuotona – maastopyörät ovat kuluneena kesänä loppuneet monesta paikkaa kesken, niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Hän oli myös mukana Bike-Lab-hankkeen toimijoissa.

Munnukka otti Ammattiopisto Tavastian autoalan opettaja, Jussi Kärkkäiseen yhteyttä. Ajatus kouluttaa alan osaajia kehittää tarve sopi erinomaisesti Teformi-hankkeessa kirjoitettuihin tavoitteisiin: työelämälähtöisyys, asiakaslähtöisyys, osaamisen hankkimisen monikanavaisuus, oppimisympäristöt, uraohjaus ja oppilaitosten toimintakulttuurin uudistaminen. (Kulmanen 2018.) Yhteistyön jouhevaa käynnistymistä helpotti myöskin se, että Munnukalla on plakkarissaan AmO:n kelpoisuus, joten yhteistä käsitystä oppimisesta, yrittäjyydestä ja kaikesta muustakin ammattiin kasvamisesta ja oppimisesta miehillä oli heti alkuun runsaasti.

Yhdessä suunnitellen Munnukka ja Kärkkäinen määrittelivät, mitoittivat ja laativat 15 osaamispisteen (osp) laajuisen ammatillisen valinnaisen tutkinnon osan: polkupyörän huoltaminen ja korjaaminen. Tutkinnon osaan sisältyy laajasti pyörämekaanikon osaamista lisättynä akku- ja sähköisillä voimansiirto-osaamisalueilla. Osaamistavoitteiden mukainen osaamisen hankkiminen tapahtuu hybrideissä ympäristöissä oppilaitoksessa ja työpaikalla. Tietoperustaosaaminen hankitaan itsenäisesti, ryhmissä ja opettajajohtoisesti sen mukaan, mitä tietoa ollaan hakemassa ja mihin sitä tullaan käyttämään.

Pilotointivaiheen toteutuksissa Polkupyörän huoltaminen ja korjaaminen tutkinnon osan on suorittanut tähän mennessä 11 opiskelijaa. Kolme opiskelijoista oli Tavastian omia opiskelijoita ja suuri osa tuli tekemään tutkinnon osan ostettuina oppisopimusopiskelijoina. Eli osallistujat hankkivat nimenomaisesti osaamista sähköpyörän huoltamiseen. Tutkinnon osan osaamiskuvaukset, arviointikriteerit ovat kuvattuna AO-Tavastian Autoalan ammatillisena valinnaisena tutkinnon osana. Tammikuussa 2021 jatkuvan haun kautta tuleville tutkinnon osa on tarjolla. Koulutus on herättänyt kiinnostusta laajasti alan toimijoiden keskuudessa koko maassa. Tutkinnon osan toteutumiseen tarvittavien ilmoittautuneiden määrä on koossa.

Teformi-hankkeeseen on kirjoitettu horisontaaliset periaatteet, joita ovat sukupuolinen tasa-arvo sekä kestävän kehityksen ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet. Kyseinen yhteissuunnittelu- ja toteutushankkeen tulokset ja osaaminen kaikkiaan ovat varsin laajasti kestävyysongelmia taklaavia. Ja naisille sopiva ja siksi tekniikan alojen sukupuolista tasa-arvoa edistävä osaamiskokonaisuus. Samoin siinä toteutuu erinomaisesti kestävä ammatillinen ajattelutapa, kestävää liikkumista ja hyvinvointia edistävä substanssi sekä elinikäisen oppimisen periaate, jota on mahdollista edelleen monipuolisesti syventää, suunnata ja kehittää.

Kylläpä kannatti päivittää perinteistä liikkumistapaa ja keksiä sähköt polkupyörään!

Leave A Reply