Tuloksia ja Teformi-malleja

0
Teformi-piloteissa on kehitetty ja testattu hyviä käytänteitä, jotka toteuttavat ammatillisen koulutuksen reformia ja uudistavat ammatillista koulutusta. Kehittäminen on perustunut pilottikohtaisiin kehittämissuunnitelmiin, joissa korostuu sujuva työelämäyhteistyö, digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen sekä opettajien ja ohjaajien uraohjausvalmiudet. Monet pilotoiduista käytänteistä ovat juurtumassa oppilaitosten arkeen. Syksyn 2020 kuluessa pilotit valitsivat ne hyvät käytänteet, jotka halutaan mallintaa ja jakaa kaikkien hyödynnettäviksi. Syntyi 8 erilaista Teformi-mallia.
Grafiikka Jukka Fordell.

 

Hyvien käytänteiden mallinnuksessa käytettiin Arjen arkki menetelmäpankin mukaista kuvaustapaa. Kuvauksessa kerrotaan lyhyesti mallin ydinsisältö. Kuvauksen liitteenä on usein oheismateriaalia. Mukana on myös mallin kehittäjien yhteystieto, jonka kautta mallista kiinnostunut saa lisätietoa. Tekstimuotoisia kuvauksia täydentävät piirrokset, jotka ovat graafikko Jukka Fordellin käsialaa. Teformi-mallit tallennetaan Arjen arkki menetelmäpankkiin ja ne löytyvät myös hankkeen www-sivuilta http://www.hamk.fi/teformi. Mallit kootaan myös Teformi-opas nimiseen julkaisuun. Teformi-opas julkaistaan hankkeen levitystilaisuudessa 28.1.2021. Suomenkielinen opas julkaistaan sekä sähköisenä että painettuna versiona. Hieman myöhemmin ilmestyvä englanninkielinen opas julkaistaan vain sähköisenä.

Teformi-malleista 7 on tuotettu alakohtaisissa piloteissa. Kahdeksas malli kuvaa hankkeen työpaketin 3 tavoitteena olleen tekniikan alojen kansainvälisen yhteistyöverkoston kokoamista. Teformi mallit:

  • Huippuosaajaksi valmentautuminen
  • Laitteiden käyttöohjeet ja hakemuslomakkeiden helppo käyttö QR-kooditusta hyväksi käyttäen autoalalla
  • Laitteiden käyttöohjeiden ja työpiirustusten helppo käyttö QR-kooditusta hyväksi käyttäen
  • Opettajan osaamisen kehittäminen
  • Sähköavusteiset polkupyörät/kulkuneuvot
  • Työelämäyhteistyö
  • Uraohjaus
  • Kansainvälisen Teformi-kehittäjäverkoston kokoaminen

Virallisten loppuraporttien tueksi Teformi tuottaa myös videomuotoisen loppuraportin. Videossa nostetaan esiin keskeisiä hankkeen tuloksia erityisesti yritysten ja opiskelijoiden äänellä kerrottuna – opettajiakaan unohtamatta. Videon kuvaukset saatiin päätökseen loka-marraskuun vaihteessa. Loppuvuosi on kulunut runsasta kuvamateriaalia editoitaessa. Tätä kirjoitettaessa videon esikatseluversio on valmistunut ja se on kommenttikierroksella. Lopullinen versio julkaistaan yhdessä Teformi-oppaan kanssa levitystilaisuudessa 28.1.2021.

Syksy 2020 oli Teformissa kiireistä ja tuotteliasta aikaa. Edellä kuvattujen mallinnusten lisäksi hankkeeseen osallistujilta kerättiin palautetta. Covid-19 pandemian vaikutuksista tehtiin opiskelijoille kysely. Lisäksi vuonna 2020 aloittaneita opiskelijoita haastateltiin. Haastattelun tuloksia verrataan vastaavan vuonna 2019 aloittaneille opiskelijoille toteutetun haastattelun tuloksiin. Myös opettajille suunnattu vuonna 2019 toteutettu osaamiskysely suunnitellusti uusitaan vertailutiedon saamiseksi projektin vaikuttavuudesta. Näihin kaikkiin palataan tulevissa postauksissa.

Leave A Reply