Teformi – Projektipäällikkö Eeva Kulmanen on aina kartalla!

0

(kirjoittaja: Keijo Hakala)

Kävin syyskuun puolivälissä kylässä projektipäällikkö, lehtori, Eeva Kulmasen työpaikalla Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa. Eeva on sikäli poikkeuksellinen persoona, että hän on keskimääräistä sukankuluttajaa enemmän kartalla! Johtuu siitä, että Eeva on tehnyt opettajauransa maanmittauksen opettajana.  Henkilökohtaisena motiivinani tapaamisellemme on juuri hankkeeseen liittyneenä saada käsitystä Teformi-hankkeesta, tutustua hankkeen toimijoihin ja saada kuva, mitä hankkeen eri toimintakentillä tapahtuu. Ja lopulta, mitä Teformista voisi jäädä elämään ammatillisen koulutuksen arkeen. Eeva on ollut suunnittelemassa ja kirjoittamassa hankkeen kuvausta ja nyt mukana Teformi-hankkeessa toimijana. Toki keskusteluissamme sivusimme muutakin yleisesti hanketoimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Eevan ajatus ja toive tässä hankkeesta ideaalitasolla on, että toimijat kehittävät kotiyksiköissään hankkeille asetettuja tavoitteita, kyläilevät naapuriyksiköissään, hanketta toteuttavissa oppilaitoksissa, jakavat osaamistaan ja oppivat toisiltaan. Tällöin tuotetaan parhaimmillaan erinomaisia käytänteitä ammatillisen koulutuksen arkeen, joita on mahdollista jakaa ja levittää laajasti ammatillisen koulutuksen käytäntöihin. Erinomaisia tavoitteiden asetteluita ja merkityksiä yleisestikin hanketoimintaan!

Teformi-hankkeessa vierailuista tai kyläilyistä tähän asti ovat vastanneet HAMK:n hanketoimijat. Ammatillisten oppilaitosten opettajien väliset kohtaamiset ja toistensa oppilaitoksiin vierailut ovat hankkeen aikana jääneet muutamaan tapaamiseen, enemmänkin olisi saanut olla. Covid-19:lla on varmasti vaikutuksensa ja se on haitannut hanketoimijoiden välisiä kohtaamisia. Eevan toiveena on, että jatkossa tarkastellaan hankkeita laajasti ja tutkitaan jopa päättyneistä hankkeista syntyneitä malleja ja käytänteitä, joita voitaisiin edelleen pilotoida ja kehitellä meneillään olevissa hankkeissa. Tällöin ammatillisten koulutuksen järjestäjien hanketoimintaan olisi mahdollista kehittyä monipuolinen, oppilaitoksissa omia vahvuuksiaan hyödyntäen verkostoituvat kehittämisyksiköt, jotka vahvistavat lähi- etä- ja kansainvälisiä verkostoja ja samalla määrittävät oppilaitoksien erityisosaamisen piirteitä laajasti. Eeva perustelee ajatustaan: profiloituneet oppilaitokset kestävät paremmin muutoksissa, esimerkiksi ikäluokkien pienentyessä.

Eeva on myös mukana kirjoittamassa Teformista edelleen kehiteltyä jatkohanketta, jossa liikutaankin jo Euroopan alueella. Ei huono juttu ollenkaan, että pysytään Eevan kanssa kartalla edelleen. Vai mitä? Tuosta jatkohankkeesta toisessa yhteydessä sitten enemmän.

Leave A Reply