UKK- Rakennetun ympäristön muuntokoulutus

0

Uudessa rakennetun ympäristön muuntokoulutuksessa opit viherrakentamisen ja hallinnoinnin prosessit ja menetelmät, keskeisimmät viherrakentamisen kasvit kasvupaikkavaatimuksineen, sekä luonnon prosessien merkityksen. Opit myös rakennetun ympäristön rakenteet ja materiaalit sekä tuotteet.

Milloin koulutus alkaa?
Uusi rakennetun ympäristön muuntokoulutus alkaa tammikuussa 2020. Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Kenelle koulutus on tarkoitettu/Kuka voi hakea?
Muuntokoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat täydentää tutkintoaan tai keskenjääneitä opintojaan viheralan osaamisella.

Pohjakoulutusvaatimuksena on

  • hortonomin opistotutkinto tai
  • korkeakoulututkinto,  johon sisältyy vähintään 90 op soveltuvia luonnonvara-alan, yhdyskuntatekniikan tai maarakennusalan opintoja tai
  • keskenjääneitä korkeakouluopintoja. Opintoja tulee olla vähintään 150 opintopistettä, joista vähintään 90 op soveltuvia luonnonvara-alan, yhdyskuntatekniikan tai maarakennusalan opintoja.

Miten koulutukseen pääsevät valitaan?
Koulutukseen ei ole pääsykoetta, vaan valinta tapahtuu ennakkoon tehtävän portfolion avulla. Portfoliolla arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja sitoutumista muuntokoulutukseen. Portfoliosta voi saada 40 pistettä ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä, jotta se on hyväksytysti suoritettu. Portfolio tulee palauttaa hakijapalveluihin viimeistään 7.11.2019 klo 15.00.

>> Ohjeet portfolion tekemiseen
Linkki avautuu uuteen välilehteen

Mistä opinnot koostuvat? Millaista osaamista minulle kertyy?
Muuntokoulutus koostuu rakennetun ympäristön opinnoista ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan aiempi tutkinto tai kesken jääneet opinnot sekä ammatilliset tavoitteet. Rakennetun ympäristön muuntokoulutuksen laajuus on 75-90 op.  Muuntokoulutus sisältää opinnäytetyön 15 op ja mahdollisen työharjoittelun 15 op.

Montako lähipäivää koulutuksessa on? Ovatko ne pakollisia? Entä pystynkö suorittamaan tämän koulutuksen vaikka olen töissä? Onko läsnäoloa päivisin paljon?
Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen suunnitelman mukaan rakennetun ympäristön monimuoto- ja päiväopetusryhmien toteutuksissa Lepaan kampuksella. Lähipäiviä on 4-8/15op:n moduuli. Moduulin kesto on 8 viikkoa. Muuntokoulutuksessa voit siis hyödyntää kaikkien kolmen toteutusmallin opiskelutapoja (Päivätoteutus (8-16), Monimuotototeutus (18-100), Nopeutetut opinnot (24/7)) henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaan.

Mihin olen pätevä valmistuttuani tästä koulutuksesta?
Valmistuttuasi osaat suunnitella ja kehittää viheralaa eri organisaatioissa sekä toimia vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti. Ammattinimikkeitä ovat mm. rakennuttajahortonomi, viheryksikön päällikkö, tilaajapäällikkö, puistopäällikkö, kaupunginpuutarhuri, seurakuntapuutarhuri, viherrakentaja ja viheralan yrittäjä.

Vaaditaanko tähän koulutukseen alan työkokemusta?
Työhistoria on osa portfolioarviointia, mutta koulutukseen ei vaadita alakohtaista työkokemusta.

Lisätietoja koulutuksesta:
Heikki Peltoniemi
Koulutuspäällikkö
Rakennettu ympäristö
Puh. +358 40 832 0842
heikki.peltoniemi@hamk.fi

Leave A Reply