Se kodikas, luotettava ja ympäristöä ajatteleva talli

0

Vastuullisuus on sana, joka on jokaisen huulilla. Mitä se tarkoittaa tallitoiminnassa? Keskityimme ympäristövastuullisuuteen hevostalouden agrologiopiskelijoiden kanssa palaamalla yli kymmenen vuoden takaiseen Vastuullinen talli-työkaluun. Tuolloin Equine Life-hankkeessa pohdittiin tallitoimintaa hyvinvoinnin, turvallisuuden ja ekologisuuden kannalta. Tuotoksena laadittiin laaja kysymyspatteristo, jonka avulla kyseisiä aihealueita pystyi yritystasolla tarkastelemaan.

Pohdimme opiskelijoiden kanssa, miten hyvin patteristo palvelee tämän päivän vastuullista toimintaa. Saisiko kysymyspatteristosta nopean listauksen ympäristöystävällisyyden tsekkaukseen? Ytimekästä lopputulemaa ei tällä aikataululla saatu, mutta sitäkin enemmän ajateltavaa.

Nykyisessä Vastuullinen talli-työkalussa yhtenä osa-alueena on ”ekologinen talli”, johon kuuluvat materiaalivirrat, energiankulutus ja jätevirrat. Kaikki sisältö ei enää ole ajantasaista, joten työkalua käyttäessä saa olla tarkkana. Arvioimme Ypäjän Hevosopiston toimeksiannosta työkalun sisältöä.

Totesimme, että kysymyspatteristoa voisi laajentaa: kysymysten oheen voisi lisätä ohjeiden kaltaisia vinkkejä ja esimerkkejä. Tai miten olisi laskuri, joka kertoisi energiansäästön, jos vaikkapa tallin kaikki vanhat loisteputkilamput vaihdetaan ledeiksi.

Herättelevät kysymykset saattaisivat olla alkusysäyksenä toimenpiteille. Oletteko perehtyneet kuntanne ympäristönsuojelumääräyksiin? Käytättekö paikallisia tuotteita ja palveluita? Onko rehuntuottajanne sitoutunut maatalouden ympäristötukiohjelmaan tai toimii muuten hyvän maatalouskäytännön puitteissa? Teettekö yhteistyötä lähialueen yrittäjien kanssa esim. kuljetuskaluston käytössä ja rehutilauksissa? Pyrittekö vähentämään rehunkulutusta mm. estämällä varastointihävikkejä?

Kokonaan uusia näkökulmia tarkasteluun löytyi mm. ravinnekierrätyksen ja bioenergian tiimoilta – miten talli hyödyntää lannan ja rehuhävikin? Entä käyttääkö tila uusiutuvaa energiaa?

Käytännön pieninä vinkkeinä voisi esiin nostaa esimerkiksi aikaohjelmoidun tai hämärä- ja liiketunnistinkytkimellä varustetun valaistuksen, tai ympäristömerkittyjen puhdistusaineiden käytön. Energiankulutuksen osalta voisi varmistaa, että tarvittaessa talvisin huolehditaan lisälämmöneristyksistä peittämällä osa ikkunoista kovempien pakkasten alkaessa. Sadevedenkerääjillä saataisiin hyödynnettyä sadevedet kasteluvetenä ratsastuskentällä.

Vesitalouteen liittyen kannattaa kiinnittää huomiota veden kulutukseen – seurataanko kulutusta ylipäätään? Miten olisi jäiden käyttö hevosten jalkojen kylmäyksessä juoksevan veden sijaan? Olisiko kuivakäymälä mahdollinen vaihtoehto tallissa?

Keskusteluissa tuli esiin, että australialaiseen tutkimushankkeeseen osallistuneista talliyrittäjistä yli 80 prosenttia oli sitä mieltä, että ympäristöjärjestelmän soveltamisella oli saavutettu merkittäviä parannuksia hevostiloilla.

Ympäristövastuullisuus on paljon kiinni omasta asenteesta ja esimerkistä, ja kestävän kehityksen periaatteet on sisäistettävä kokonaisvaltaisesti toimintaan. Suomessa valmistettua tuotetta tai täällä tuotettua palvelua voi korostaa omassa viestinnässään. Nykyään kuluttajien valinnoilla on vaikutusta niin ympäristöön kuin hevosten ja ihmisten hyvinvointiin. Eettisestä tuotannosta on tullut trendi, ja se voi olla yrityksen kilpailuvaltti.

Opiskelijoiden laatimista sloganeista voi saada innostusta tallitoiminnan vastuullisuuteen ja omaan markkinointiviestintäänsä. Toteuta ja käytä hyväksesi:

  • ‘’Talliympäristömme valaistaan ekologisesti uusiutuvalla energialla’’
  • ‘’Tallillamme lanta ei ole pelkkää jätettä’’
  • “Hevosemme syövät ympäristövastuullisesti tuotettua ruokaa”
  • ”Tallimme käyttää uusiutuvista luonnonvaroista valmistettuja kuivikkeita!”
  • ”Tervetuloa tutustumaan ympäristöystävälliseen tallitoimintaamme!”
  • ”Se kodikas, luotettava ja ympäristöä ajatteleva talli”
  • ”Meidän talli. Meidän koti. Se ekologisempi vaihtoehto.”
  • ”Lannasta lämmöksi”
  • ”Hevostemme lanta kompostoidaan ja käytetään omien peltojemme lannoitteena”
  • ”Hirsitallimme on hiilivarasto”
Teksti on kirjoitettu Ympäristövastuullinen hevostalli-moduulille syyslukukaudella 2018 osallistuneiden agrologiopiskelijoiden tuotosten pohjalta. Kuva: Terhi Thuneberg

 

Leave A Reply