Rakennetun ympäristön opiskelijat menestyivät maisemasuunnittelukilpailuissa

0

HAMK Lepaan rakennetun ympäristön opiskelijat voittivat Porin kaupungin järjestämän maisemasuunnittelukilpailun suunnitelmallaan ”Koukutus”. Kolmannen palkinnon sai saman koulutuksen ehdotus ”Pesä” ja yleisön suosikiksi nousi Lepaan opiskelijoiden suunnitelma ” Mesikämmen”.

Kilpailun suunnittelukohteena oli Länsi-Porissa sijaitseva noin kymmenen hehtaarin kokoinen Perkonpuiston viheralue. Kilpailun päätavoitteena oli kestävän ympäristörakentamisen kriteerien noudattaminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen. Kilpailussa korostetiin myös viheralueen kustannustehokasta ja vähäistä kunnossapidon tarvetta sekä hulevesien luonnonmukaisien hallintaratkaisujen käyttöä.

”Koukutus” – kilpailun voittaja
Kilpailun voittaneen ”Koukutus”-suunnitelman pääajatuksena on vahvistaa Perkonpuiston käyttöä virkistyskalastukseen sekä sitoa sitä tiiviimmin olemassa oleviin viherverkostoihin. Suunnitelman työryhmässä olivat mukana Anja Koivunurmi-Niemelä, Marjo Lunkka, Mirka Pitkänen ja Mona Tigerstedt.

Tuomariston mukaan voittajatyö oli erinomaisesti esitetty. Perusteluissa korostui erityisesti vahva konsepti, jossa kalastusteema leikkasi läpi koko suunnitelman. Kestävän ympäristörakentaminen oli huomioitu hyvin ja työhön oli uskallettu jättää myös tyhjää tilaa.

”Pesä” – ekologinen puisto
Kolmanneksi sijoittunut ”Pesä”  -suunnitelmassa tuotiin esiin ekologisen puiston tarjoamia näkemyksiä aisteille. Suunnitelmaan sisältyy taidepuisto, jossa on tarkoitus toteuttaa osallistavaa taidetta. Näin puiston kävijöillä on mahdollisuus tehdä puistosta omanlaisensa. Niityillä on myös pajusta ja lahopuusta tehtyjä taideteoksia.

”Pesä”-suunnitelman taustalla ovat hortonomi-opiskelijat Jenni Piirto ja Iina Nousiainen.

”Mesikämmen” – yleisön suosikki
Yleisöäänestyksen voitti ehdotus ”Mesikämmen”. Ehdotuksen kantavia teemoja ovat elämyksellisyys ja liikkumaan innostaminen kaikkina vuodenaikoina.

Suunnitelman ovat laatineet hortonomi-opiskelijat Laura Eronen, Veera Hietarinne, Elisa Niemonen ja Elli Teitto.

”Jakari” – varjoraadin valinta

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden opiskelijoista koottu varjoraati valitsi suosikikseen ”Jakari” -nimisen ehdotuksen, jossa korostettiin hyvän olon tuottamista esimerkiksi kuntoilun merkeissä sekä turvallista yhdessäoloa läheisten kanssa. Suunnitelman ovat  laatineet hortonomi-opiskelijat Taija Airikka ja Tiina Pietilä.

Lisäksi kilpailun palkintoraati päätti lunastaa ehdotuksen nimeltä Vehmas, joka sekin on HAMK Lepaan opiskelijoiden tekemä. Kilpailun järjestivät yhteistyössä Porin kaupunki ja Lappset Group. Lisätietoa Perkonpuiston maisemasuunnitelmista Porin kaupungin sivuilla 

>> Koulutuksen kotisivut: www.hamk.fi/rakennettu-ymparisto

Leave A Reply