Hedelmällinen opiskelijaprojekti – omenantunnistussovellus

0

Yhteisöllinen, monialainen työskentely edistää oppimista. Tätä päästiin testaamaan käytännössä, kun HAMKin Forssan toimipisteen kolmannen vuosikurssin biotalouden insinööri -opiskelijat ja Lepaan toimipisteen toisen vuosikurssin puutarhatalouden opiskelijat kohtasivat syksyn ensimmäisen oppimismoduulin aikana tuottamalla yhdessä omenalajikkeiden tunnistukseen tarkoitetun mobiilisovelluksen. Projektissa puutarhatalouden opiskelijoiden roolina oli perehtyä omenalajikkeiden tuntomerkkeihin, ja pohtia, miten tuntomerkit saataisiin yksinkertaistettua sovelluksen tarpeisiin. Biotalouden insinööri -opiskelijat olivat vastuussa sovelluksen ohjelmoinnista.

Moduuleissa oli kaksi yhteistä lähipäivää, ja lisäksi moduulin loppuseminaari, jossa tulokset esiteltiin. Ensimmäisessä lähipäivässä opiskelijatiimit tutustuivat omenalajikkeisiin ja niiden ominaisuuksiin. He tuottivat päivän aikana loogiset periaatteet tunnistamispolussa kysyttävistä asioista sekä näyttökuvat siitä, miten sovellus toimisi.

Ensimmäisen lähipäivän jälkeen tiimien yhteistyö jatkui verkon kautta. Tuotetietouden opiskelijat olivat vastuussa omenalajikkeiden kuvien, piirrosten ja omenalajikkeisiin liittyvien lisätietojen toimittamisesta Mobiiliratkaisut –moduulin opiskelijoille. Mobiiliratkaisut –moduulissa lähdettiin tekemään varsinaista sovelluksen ohjelmointityötä. Toisena lähipäivänä tiimit pääsivät käytännössä kokeilemaan kuinka hyvin sovellukset tunnistivat Lepaan omenia. Testauksen aikana kerättiin kehittämis- ja korjausehdotuksia ja tehtiin jopa pieniä muutoksia ohjelmakoodiin. Sovellukset esiteltiin Forssassa pidetyssä loppuseminaarissa, joka välitettiin verkon kautta lepaalaisille.

Opiskelijat pitivät mahdollisuudesta päästä tekemään monialaista työskentelyä koulutusalojen yli. Projektissa hyödynnettiin koulutusten erilaisia näkökulmia ja ristiinoppimista. Opettajien mielestä opiskelijoiden yhteistyö ja työskentely sujui alusta alkaen mutkattomasti. Projektista saatujen positiivisten kokemusten innostamana yhteistyötä on päätetty jatkaa.

Katso lisää videolta: https://youtu.be/lpdB_tXPkAQ

Aiheesta on tulossa laajempi artikkeli HAMK Unlimited julkaisualustalle.

Johanna Salmia ja Leena Huhtama, HAMK Biotalouden yksikkö, toimivat lehtoreina Biotalouden insinööri ja Puutarhatalouden koulutuksissa.

Leave A Reply