Absoluuttinen puusilmä

0

Puusilmä ja metsän arviointi

Tässä kirjoituksessa tutustutaan Metsätaloudessa käytettävään opetusmenetelmään jonka tavoitteena on tehdä opiskelijoista puusilmiä. Evon opiskelijoille kehittyy opintojen aikana absoluuttinen puusilmä. Tässä koulutuksessa on käytössä ammattikorkeakouluissa harvinainen metodi, jossa liikutaan metsässä vailla virtuaalilaseja tai älypuhelinta. Puusilmän kehittämisesssä oleellisena keinona ovat metsätaitokilpailut. Metsätaitokilpailut kehittävät opiskelijan metsänarvioimiskykyä, kartanlukutaitoa ja jopa fyysistä kuntoa. Tämä metodi on kehitetty vuosikymmenten aikana ja viilattu Evolla toimimaan myös HAMKin moduulimallissa.

Metsätaitoilu ja puusilmän kehitys

Metsätaitokilpailuja käydään syksyisin kesäkilpailujen muodossa ja talvisin taitohiihtoina. Kesäkilpailu sisältää metsätaitoilun, jossa arvioidaan mm. puiden pituutta, tilavuutta, tiheyttä ja puuston kokonaistilavuutta. Näiden tehtävien perään suunnistetaan, jolloin puusilmän lisäksi kehittyy suuntavaisto ja kartanlukutaito, metsäammatissa tarvittavia taitoja nämäkin. Talvella suunnistuksen korvaa hiihtäminen. Talvikilpailussa rastilta toiselle siirrytään hiihtäen. Pitkällisen taitokilpailujen tulosseurannan perusteella on voitu havaita tulosten kehittymisessä seuraavanlaista suuntaa. Ensimmäisenä vuonna opiskelija saa kohtuullisia tuloksia käyttäen hänelle opetettuja tarkkoja mittausmenetelmiä. Häne ei vielä osaa arvioida puustoa silmällä, mutta tulokset ovat keskimäärin 180/265p. Toisena opiskeluvuonna tarkka mittavälineiden käyttäminen jää opiskelijalla vähemmälle ja hän alkaa arvioimaan puustoa. Tällöin tulokset usein tippuvat huomattavasti, keskimääräisten tulosten jäädessä noin 150 pisteeseen. Kolmantena opiskeluvuonna tulokset parhaassa tapauksessa nousevat noin 200 pisteeseen, jota voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena puusilmän kehittymisen kannalta. Kolmas vuosi yleensä näyttää mihin suuntaan kehitys on menossa ja kertoon myös onko puusilmäkokelaalla mahdollisuuksia kehittyä metsänarvioinnin ammattilaiseksi.

Esimerkkinä talven viimeinen taitoilu

Talven viimeiset taitokisat kisattiin 21.2. -15 asteen pakkasessa ladulle oli uskaltautunut noin 40 hiihtäjää. Nämä urheat saivat kilpailla aurinkoisessa säässä ja lumisissa maisemissa. Kilpailijoita haastetellessa he pitivät kilpailua onnistuneena ja kokivat metsätaitoilujen kehittävän heitä ammatillisesti sekä myös kannustavan oman kunnon ylläpitämiseen. . Viimeisen kilpailun jälkeen selvisi myös vuoden puusilmät, eli lukuvuoden taitoiluisssa parhaiten menestyneet opiskelijat. Näille puusilmille on luvassa Pauli Eerolan erikoisrahaston stipendi.

Evon opiskelijat ovat ylpeitä mahdollisuudestaan opiskella maastossa ja päästä metsätaitoilemaan

              

Esa Lientola, Metsätaitoileva Lehtori Evolta

 

 

Leave A Reply