Yhdessä oppimalla, ohjelmointia 2.- ja 4. -luokkalaisten kanssa

0

Yhdessä oppimalla                                                                                                                       

Taustaa

Nihattulan koulun toinen luokka on lukuvuoden 2016-2017 aikana tutustunut ohjelmoinnin perusteisiin. Harjoitukset ovat aluksi lähteneet pitkälti ns. robottileikkien kautta päätyen mekaanisen hiiren ohjelmoitiin, jolloin hiiri on kulkenut oppilaiden rakentamia reittejä pitkin juuston luo.

Ajatuksena projektissa on käyttää 2.-luokan oppilaiden taitoja apuna opetettaessa ohjelmoinnin perusteita koulun 4.-luokan oppilaille.

1. oppitunti             

Tällä oppitunnilla 2.-luokan oppilaat saivat itselleen kahdesta kolmeen 4.-luokan oppilasta ryhmäänsä. Oppilaat aloittivat aivan alusta elikä 4.-luokan oppilaat olivat robotteja ja 2.-luokan oppilaat ohjasivat heitä. Käskyt selkeitä: esim. mene kaksi askelta eteenpäin, käänny vasemmalle, ota askel taaksepäin, käänny oikealle jne.  Kun asia oli ymmärretty. 4. -luokan oppilaat ryhtyivät itse ohjaamaan ”robotteja”.

Tässä välissä 2.-luokan oppilaat valmistelivat seuraavan vaiheen. Oppilaat valmistivat ohjelmointipohjan, johon rakensivat labyrintin. Ryhmät kokoontuivat alustojen luo ja nyt 2.-luokan oppilaat neuvoivat kuinka hiiret toimivat. Hiirissä selässä ohjelmointinappulat (eteenpäin, taaksepäin ja kääntyminen oikealle ja vasemmalle). 2.-luokan oppilaat näyttivät mallisuorituksen, jonka jälkeen 4.-luokan oppilaat pääsivät testaamaan taitojaan.

Kun kaikki olivat päässeet yrittämään, niin käskyt katsottiin vielä yhdessä ”ohjelmointikorttien” avulla. Kortteja apuna käyttäen ns. ensimmäisellä kerralla epäonnituneetkin saivat hiiren kulkemaan reitin lävitse.

Tunnin lopuksi 4.-luokan oppilaita kehoitettiin harjoittelemaan hiiren kanssa.

2.-luokan oppilaat saivat erittäin myönteisen kokemuksen toimiessaan 4.-luokan oppilaiden ohjaajina. Innostus oli valtava.

2. oppitunti                                                                                                

Toisen tunnin aluksi kertasimme, mitä olimme edellisellä tunnilla oppineet. Tämä tunti oli sitten kaikille uutta. Oppilailla oli käytössään cromebookeja ja tabletteja. Tutustuimme opettajajohtoisesti Code.org -sivustoon ja siellä olevaan oppilaille suunnattuun ohjelmoinnin opiskeluun. Nyt oppilaat työskentelivät omilla koneillaan. Jokainen pääsi itse kuljettamaan lintua possun luokse. Oppilaat oppivat antamaan ohjeita valmiiden käskypalojen avulla. Katsoimme myöskin ns. käskykaavoja. Oppilaat yllättyivät siitä, että koodikieli on oikeasti englanti. Muutamat oppilaat tuntuivat oikeasti innostuvan asiasta kielen harjoittelun kannalta.

Oli yllättävää nähdä kuinka innostuneita oppilaat olivat. Kukaan ei olisi halunut poistua tunnilta, vaan työskentelyä olisi haluttu jatkaa. Lupasin, ettei työskentely jää tähän vaan jatkamme jossain muodossa, joko tänä keväänä tai viimeistään ensi syksynä.

Nyt  4.-luokan oppilaille annettiin tehtäväksi asian opettaminen 3.-luokan oppilaille. 2.-luokan oppilaat on jo pyydetty 5.-6.-luokan oppilaille tutoreiksi ohjelmointiin. Kiinnostus ohjelmointiin on Nihattulan koulussa herätetty!

Ohjelmointikärpäsen purema opettaja                                                                                                                                    Pirkko Lokinperä

Ohjelmointiopiskelua tabletilla

 

Leave A Reply