Tutustumista Scratch-ohjelmointiin yläkoululaisten kanssa

0

Käytimme yhdeksännen luokan matematiikan ryhmän kanssa yhden 75 minuutin mittaisen oppitunnin Scratch-ohjelmointiin tutustuen. Kun kartoitin oppilaiden aiempaa kokemusta scratch-ohjelmoinnista, ainoastaan kaksi oppilasta 23:sta ilmoitti ohjelman tutuksi entuudestaan.

Scratch-projektin peruspalaset haltuun

Jokaisella oppilaalla oli käytössään oma tietokone ja luokassa istuttiin pareittain. Aloitimme scratchin käytön siis aivan alusta luomalla kullekin oppilaalle käyttäjätunnukset scratch.mit.edu -sivustolla. Kävimme yhdessä läpi mistä löytyy pelihahmot ja miten niitä voi muokata, miten lisätään tausta ja mitä käskylohkoja pääpiisteissään ohjelmasta löytyy. Tämän jälkeen oppilaat saivat hetken itse tutustua scratch-editoriin luomalla hahmon ja taustan ja kokeilemalla miten hahmo saadaan esimerkiksi liikkumaan tai puhumaan.

Oman pelin ohjelmoiminen

Kun olimme kutakuinkin päässeet sisään siihen miten homma toimii, annoin ohjeeksi tehdä ohjelmalla oman keräilypelin. Tehtävänantona oli tehdä peli, jossa hahmoa liikuttelemalla otetaan kiinni peliin ilmestyviä esineitä. Tavoitteena oli, että jokainen oppilas saa aikaiseksi pelin, jossa yksi hahmo ottaa esineitä kiinni, mutta nopeimmat voivat lisätä peliin vielä hahmon, joka jahtaa pelaajahahmoa, sekä pisteiden laskun.

Pelin rakentaminen tehtiin vaiheittain seuraavan ohjeistuksen mukaan:

  • Valitse hahmo (pelaaja) ja tausta. 
  • Laita pelihahmo liikkumaan nuolinäppäimistä. 
  • Valitse hahmo, jota keräillään.
  • Ohjelmoi keräiltävä hahmo valitsemaan satunnainen paikka ja aseta se odottamaan, kunnes pelihahmo löytää sen. Löytymisen jälkeen hahmon paikka vaihtuu.
  • Lisää peliin pisteet.
  • Lisää peliin kolmas hahmo jahtaamaan pelaajaa. Peli päättyy, jos pelaaja saadaan kiinni. 

Osa oppilaista sai hyvin heti kiinni ideasta ja onnistui ilman tarkempaa ohjeistusta luomaan tehtävänannonmukaisen pelin. Osalle oppilaista vinkkasin alkuun millaisista palasista voisi lähteä koodia luomaan ja lopulta kaikki saivat jonkinlaisen pelin aikaiseksi.

Ohjelmonti on mukavaa ja sitä kannattaa osata vähän.

Suurin osa oppilaista oli sitä mieltä, että tunti oli antoisa ja scratch-ohjelmointi on kivaa ja hyödyllistä. Muutaman oppilaan mielestä oli tylsää ja turhauttavaa. Olisikin ollut hyvä, jos luokassa olisi opettajan lisäksi ollut toinenkin henkilö apuna ohjaamassa oppilaiden työskentelyä ja lisäksi vähän runsaammin aikaa oppilaiden kokeilla ja onnistua.

Ohjelmointi oli mukavaa. Pientä kokeilua ja onnistumista.

Leave A Reply