Monialaista kielenopiskelua ohjelmoiden kotoutumiskoulutuksessa

0

Vanajaveden Opiston ensimmäisen moduulin opiskelijat pääsivät opettajan kanssa tutustumaan visuaalisen ohjelmoinnin periaatteisiin. Opiskelijoiden kielitaitotaso oli noin A1.3, joka tarkoittaa alkeiskielitaidon hallintaa. Ryhmän koulutustausta oli poikkeuksellisen korkea, ja siksi uskaltauduimme jo näin alkuvaiheessa kokeilemaan jotain poikkeavaa. Kotoutumiskoulutuksen kursseihimme sisältyy myös tietoteknisten taitojen opiskelua suomen kielen opiskelun ohella.

Ohjelmointikokeilu

Ohjelmointikokeilu toteutettiin viitenä eri päivänä muuhun opetukseen integroituna. Ensimmäinen opetuskokonaisuus koostui imperatiivin eli käskymuodon opiskelusta ja sen sitomisesta Scratch-alustan käskyihin. Tähän käytettiin laminoituja lohkokortteja ja opettajan tekemää helppoa ohjelmaa, jonka käskyt tuli rakentaa korttien avulla ryhmissä. Tämän jälkeen jokainen kirjautui Scratchiin ja testasi ryhmän koodia alustalla. Etevimmät ymmärsivät nopeasti muuttujat ja saivat hyvinkin nopeasti rakennettua toimivan ohjelman.

Seuraava suurempi kokonaisuus oli koordinaatiston ja hahmon liikkeiden yhdistäminen paikallissijojen ja postpositioiden opiskeluun ja tienneuvomiseen. Koordinaatiston perusideaa mietittiin yhdessä ja parin kanssa laminoitujen koordinaatistojen, suunta-asteikon ja hahmon avulla ’kuivaharjoiteltiin’ hahmon liikkumista ohjelmassa. Käytetyt välineet sopivat mainiosti asian opetteluun, etevimmät parit harjoittelivat hahmon käskemistä koordinaatistossa. Toiset keskittyivät käskemään, mistä mihin hahmon tuli mennä.

Viimeisellä kerralla opiskelijat saivat opiskella koordinaatistossa liikkumista opettajan tekemän ohjelman avulla. Ohjelma kertoi, mihin kohtaan koordinaatistossa hahmon tuli mennä, ja opiskelijan piti liikuttaa hahmoa nuolinäppäimillä oikeaan kohtaan. Tässä tehtävässä yhdistyi luetunymmärtäminen, koordinaattien hahmottaminen ja näppäimistön hallinta.

Seuraava askel ryhmällä on rakentaa oma ohjelma, jossa ohjelmoidaan eri näppäimille toiminnot. Palaute oli hyvin positiivista, 87,5 % opiskelijoista halusi jatkaa ohjelmoinnin opiskelemista.

On hauskaa, auttaa oppimisessa.

Se on mielenkiintoinen ja tärkeää.

Hyvää, vähän vaikea.

On hyvä oppi ohjelmoinnin kieli.

 

 

Leave A Reply