Sporttimerkonomit koodaa

0

Kati Ehrola ja Piia Kalves

Opetustunti toteutettiin 5.12.2019 sporttimerkonomeille Tampereella Kalevan kampuksella. Luokassa oli tuona päivänä 19 opiskelijaa, joista kuitenkin osan piti lähteä treeneihin aiemmin. Jaoimme ryhmän tiimeihin sen mukaan mihin aikaa heidän päivänsä oli määrä päättyä, että tiimit säilyisivät mahdollisimman ehyinä.

Teoria ja vuokaaviot

Olimme tehneet opetusmateriaaliksi powerpoint esityksen, missä kerroimme opiskelijoille mitä visuaalinen koodaaminen tarkoittaa, mitä tarkoittaa vuokaaviot ja mikä on Scratch. Suunnitelmamme mukaan pilkoimme päivän osiin ja tässä suunnitelmassa myös pysyttiin. Teoriaosuuden aikana oli havaittavissa pientä keskittymisen puutetta ja huomasimme, että opiskelijoilta kesti hiukan aikaa tajuta mistä on kyse. Opetettuamme opiskelijoille teoria vuokaavioista, pyysimme heitä valitsemaan yhden kolmesta vaihtoehdosta: kaksi sarjakuvaa tai video ja tekemään tästä vuokaavion. Sarjakuvan/videon hahmottaminen vuokaavioksi kesti myös hiukan, mutta toisaalta tätä kautta autoimme opiskelijoita ymmärtämään paremmin mikä on vuokaavio ja miten se rakennetaan. Pelkällä teorian opettamisella emme olisi päässeet samaan lopputulokseen. Kun tiimit pääsivät vauhtiin, kykenivät he tekemään jopa videosta hienoja vuokaavioita, joissa oli eri elementtejä ja ehtoja. Tähän auttoi, että tiimit kirjoittivat sarjakuvan/videon ensin auki lauseiksi ja vasta tämän jälkeen lähtivät rakentamaan vuokaaviota lauseiden pohjalta. Jokainen tiimi palautti tekemänsä vuokaavion Moodleen.

Teoriaa
(c) Piia Kalves
(c) Piia Kalves

Scratchiin tutustuminen

Seuraavassa vaiheessa opiskelijat tutustutettiin Scratchiin ”kädestä pitäen” eli teimme yhdessä erilaisia harjoituksia ja perusrakenteita. Kävimme läpi hahmot, pelialueen, scriptit, kielen ja välilehdet. Haasteellisinta oli ymmärtää, aloituksen ja järjestyksen merkitys. Opiskelijat saivat myös tehdä omia kokeiluja eri rakenteilla haluamallaan tavalla. Yli puolelle opiskelijoista Scratch oli entuudestaan täysin tuntematon ohjelma. Tästä syystä, teimme havainnollistavia powerpoint-dioja (kts. kuva)

(c) Piia Kalves

Vuokaaviosta animaatioksi

Peruskäytön jälkeen pyysimme tiimejä tekemään vuokaavioiden pohjalta animaation valitsemastaan sarjakuvasta tai videosta. Opiskelijat alkoivat innoissaan rakentamaan animaatioita ja nopeimmat saivat hienoja esityksiä valmiiksi todella nopeasti. Linkit palautettiin myös Moodleen. Vain muutamalla tiimillä oli ajoittain vaikeuksia ymmärtää, miten animaatioon saadaan tehtyä liike tai esim. miten hahmo saadaan käännettyä toisin päin.

Vuokaavio
(c) Piia Kalves
(c) Piia Kalves

Palaute

Palaute kerättiin kirjallisena Moodleen tunnin päätteeksi. Opiskelijoilta saatu palaute oli pääsääntöisesti positiivista. Heistä oli kiva tehdä animaatioita ja päivä oli erilainen. Huomaamattaan he myös oppivat koodauksen alkeita ja ymmärtävät vuokaavioita, mitä tarvitaan yrityselämässä monessa kohtaa. Osa haluaisi oppia lisää ja osa haluaisi oppia tekemään pelejä. Muutamassa palautteessa mainittiin, että koodaus oli kivaa, mutta eivät nähneet tälle mitään jatkokäyttömahdollisuuksia. Vain yhdessä ilmoitettiin, että tämä oli täysin turhaa, vaikkakin kivaa.

Yhteisopettajuus tuli tällä tunnilla todella tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Molemmat pystyivät auttamaan tiimejä tarpeeksi nopeasti, jotta mielenkiinto säilyi animaation tekemiseen. Mikäli tiimien olisi pitänyt odottaa pidempään, olisi keskittyminen loppunut. Mielenkiinto koodaamista kohtaan näkyi opiskelijoiden kärsivällisyytenä lopputulosta kohtaa, ne joita koodaus ei suuremmin kiinnostanut tekivät vain vaadittavan ja olivat lopputulokseen tyytyväisiä ja ne joita koodaaminen kiinnosti, hioivat huomattavasti pidempään yksityiskohtia saaden ohjelman paremmin haltuun.

Scratch oli helppokäyttöinen ja sen käyttämisessä oli paljon hupia ja se oli hauskaa.

Kaiken kaikkiaan kokeilu oli mielenkiintoinen ja opettava. Jatkokehityksenä olemme jo suunnitelleet uudenlaista opetuskokeilua koodaamisesta opiskelijoille yhteisopetuksen tiimoilta. Seuraavassa kokeilussa otamme huomioon paremmin kokonaisuuden hallinnan niin, että koodaus ei ole erillisenä osiona vaan osana isompaa projektia.

Leave A Reply