Tarinasta koodiksi

0

Projektin tavoitteena oli syventää koodaustaitoja Scratch Jr:stä ihan oikeaan Scratchiin. Projektiin osallistuivat Talsoilan koulun 4B – luokan oppilaat.

Heti alkuun täytyy tunnustaa, että opettajan suunnittelema aika ohjelman läpi viemiseksi ei ollut aivan riittävä. Kaksi lisätuntia olisivat ehkä riittäneet siihen, että kaikkien työt olisivat tulleet valmiiksi. Täytyy lisäksi mainita, että oman lisähaasteensa tarjosi koulumme atk-luokka, jossa kohtasimme muutamia teknisiä ongelmia; esim. flash temppuili ja hidasti työn etenemistä.

Toiseksi täytyy myöntää myös se, että opettajana minun olisi pitänyt olla paremmin valmistautunut niin, että olisin kokenut valmiiksi mahdolliset sudenkuopat ja että itse Scratch olisi ollut paremmin hallussa. Nyt se tosin alkaa ollakin ja ensi kerralla osaan varmaasti vetää projektin paremmin maaliin. Nyt 17 oppilaan projekteista valmistuivat n. puolet.

Kolmanneksi aikataulun riittämättömyydestä täytyy mainita myös se, että ajankohta lukuvuodesta ei olisi voinut olla enää huonompi; kaksi viikkoa joulun alla ovat ainakin meidän koulussa usein koko lukuvuoden kiireisimmät. Olisin myös toivonut Scrathin läpikäymistä itse ohjelmointikoulutuksessa; nyt se keskittyi ainoastaan Coronaan, joka sekin oli mielenkiintoinen ja antoisa kokeilu, mutta silti henkilökohtaisesti neljännenluokan opettajana uskoisin, että olisin voinut hyötyä enemmän juuri Scratchin tyyppisen visuaalisen ohjelmoinnin opettelusta.  Kuitenkin; loppu hyvin kaikki hyvin, uuden oppimista tapahtui niin opella kuin oppilaillakin.

 

tunti 1.

Oppilaat tekivät Olipa kerran – harjoituksen (O365 Class Notebook), jossa tarkoituksena oli jatkaa valmiita tekstipätkiä niin, että valmiina niistä muodotui lyhyt tarina. Esimerkki oppilaan harjoituksesta:

 

Jatka vaalealla kirjoitettuja tekstipätkiä ohjeen mukaan. 

 

A. Esittele satusi päähenkilö ja tapahtumapaikka.

 

Olipa kerran…    Pehmo Pentti ja hän asui punaisessa puisessa talossa metsän reunalla.

 

B. Tutustuta päähenkilöön paremmin kertomalla lisää.

 

Joka päivä hän…    leikki parhaan ystävänsä kanssa.

 

C. Käynnistä tarinan tapahtumat lauseella, joka alkaa:

 

Eräänä päivänä…    Pentti hylättiin, koska hänen paras ystävänsä meni kouluun.

 

 

tunti 2.

 

Oppilaat tekivät omat tilit Scratchiin. (Tämäkin aiheutti seuraavalla kerralla omat haasteensa, kun puolet oppilaista olivat unohtaneet salasanansa.) Omaan projektiin valittiin aloitustausta ja tarvittavat hahmot. Osa oppilaista halusi käyttää Googlen kuvia, jolloin koneiden flash yleensä kaatui ja kone jouduttiin käynnistämään uudelleen. Emme siis jatkossa käyttäneet muita kuin Scratchin omia ja oppilaiden itse piirtämiä kuvia. Tutustuimme myös Scratchin perustoimintoihin.

 

tunti 3.

 

Kun kaikki olivat päässeet sisälle Scratchiin unohtuneiden salasanojen takia n. puolessa välissä tuntia, ryhdyimme ensimmäistä kertaa liikuttelemaan hahmoja ja seuraamaan varsinaista käsikirjoitusta, eli Olipa kerran – kirjoitusharjoitusta. Tässä vaiheessa opettajallakin oli homma vielä hieman hakusessa, eikä kaikkia oppilaita ehtinyt auttaa niin, että kaikki olisivat edistyneet kunnolla. Osa sai projektinsa kuitenkin jo hyvään vauhtiin.

 

tunti 4.

 

Kuten sanottua, n. puolet luokasta sai projektinsa valmiiksi. Osa viimeistelee sen vasta myöhemmin. Kaikki kuitenkin vastasivat opettajan tekemään palautteeseen projektista. Palaute kerättiin O365 – Formsin avulla. Tässä linkki kyselyyni:

Forms-palaute ohjelmointikokeilusta

Niinkuin etukäteen arvelinkin, projekti oli tuntunut monesta oppilaasta vaikealta ja turhauttavalta teknisten ongelmien takia, mutta varmasti osaksi myös sen takia, että opettaja oli yliarvioinut oppilaiden taidot hieman yläkanttiin onnistuneiden Scratch Jr. projektien jälkeen ja niin kuin myös alussa mainitsin, sivusto olisi pitänyt olla itsellä huomattavasti paremmin hallussa heti alusta. Työskentelyn aloittaminen olisi pitänyt olla paljon ohjatumpaa. Oman ongelmansa toi myös se, että oppilaat aloittivat työskentely Scratchilla hieman eri aikoihin aikaisemman työn valmistuttua. Tämä toi ehdottomasti omat haasteensa siihen, ettei projektin alku eivätkä ohjeet olleet kyllin yhtenäiset. Esimerkiksi opettaja keksi vasta viimeisten oppituntien aikana, mitkä käskyt scriptiin kannattaa laittaa aina aluksi, jotta alkuasetelma olisi aina samanlainen tai vaikkapa, miten lepakkoa kannattaa lennättää taivaalla. Nyt osaan ja hyvä niin. Seuraava kerta on jo laadukkaampi. Toivottavasti vain tiettyjen oppilaiden koodausinto ei kuollut heti alkuunsa 🙂

Leave A Reply