Scratchiä nelosten kanssa

0

Tavoitteena oli nelosluokkalaisten kanssa tutustua Scratchiin ympäristönä sekä tutustua käsitteeseen peräkkäisrakenne. Tarkoituksena oli tuottaa oma pieni ohjelmointityö Scratcissä.

Aloitimme tekemällä jokaiselle omat tunnukset. Olin kysynyt vanhemmilta luvan tähän etukäteen. Seuraavassa vaiheessa työskentelimme pareittain. Teimme yhdessä ohjattuna pieniä kokeiluja. Liikutimme hahmoa ruudulla ja muuta pientä. Molemmat pareista valitsivat oman hahmon, jota vuorollaan ohjelmoivat. Seuraavalla kerralla oppilaat olivat edelleen pareittain ja saivat tutkia vapaasti Scratchiä. Näillä ensimmäisillä kerroilla meillä oli vähän ongelmia koulun langattoman verkon kanssa, joka oli todella hidas ja projektien latautuminen kesti tuhottoman kauan.

Tämän jälkeen siirryimme yksilötyöskentelyyn. Puolet luokasta oli kerrallaan mukana puuhailemassa Scratchillä ja puolet teki luokassa ohjaajan kanssa jotain muuta. Näitä kertoja oli yhteensä neljä. Ensimmäisellä kerralla kävimme vielä yhdessä peräkkäisrakenteen käsitettä läpi ja teimme pienen yhteisen harjoituksen. Tämän jälkeen oppilaat saivat vapaasti toetuttaa itseään. Tueksi oli tarjolla sarjakuvia, joita olisi voinut animoida, mutta jokainen teki jotain ihan omasta päästään.

Oppilaiden tasoerot ovat aika valtavia. Yksi poika innostui tosissaan ja oli vapaa-ajalla jatkanut tutustumista. Hän oli katsonut tutorial-videoita YouTubesta ja onnistunut tekemään jo aika monimutkaisiakin pelejä. Muiden töiden taso vaihteli hahmon liikkumisesta ruudulla hieman vaikeampiin toimintoihin. Koin välillä haastavaksi sen, että en osannut auttaa oppilaita heidän hienojen visioidensa toteuttamisessa, koska en itsekään osaa vielä kovin hyvin Scratchiä käyttää. Jatkamme tässä keväällä työskentelyä Scratchin parissa aina silloin tällöin.

Leave A Reply