Ohjelmointia Kalevalan hengessä

0

Kalevalan tarinoista Scratch-animaatioksi

Toteutin ohjelmointikokeilun omalle viitosluokalleni. Oppilaita luokassa on 28. Ohjelmointiprojektimme tavoitteena oli tehdä pienet animaatiot tutuista Kalevalan tarinoista Scratch-ohjelmaa apuna käyttäen. Aloitimme projektin tutustumalla kolmeen Kalevalan tarinaan, jotka luin oppilaille ääneen. Tarinat olivat Väinämöisen ja Joukahaisen kilpalaulanta, Sammon taonta ja Väinämöinen Pohjolassa. Näistä kolmesta tarinasta oppilaat valitsivat yhden ja tekivät siitä kahden tai kolmen hengen ryhmissä kolmen kuvan sarjakuvat, jotka sitten toimivat animaation pohjana. Aikaa tähän meni yksi oppitunti.

Varsinaiseen työskentelyyn Scratchillä käytimme kaksi kaksoistuntia eli yhteensä koko projektiin kului 5 oppituntia. Tunnit olivat koko luokan tunteja. Scratch oli ennestään tuttu neljälle oppilaalle ja neljällä oli ennestään tunnukset valmiina. Loppujen tunnusten luonti onnistui yllättävän nopeasti ja pääsimme käymään läpi Scratchin rakennetta. Tutustuminen tapahtui opettajajohtoisesti. Lyhyen johdattelun jälkeen oppilaat pääsivät itse työn tekoon. Ensimmäisen kaksoistunnin aikana töissä päästiin jo hienosti eteenpäin. Kaikki ryhmät saivat luotua hahmot ja/tai taustat sekä aloittamaan hahmojen liikuttamista tai vuoropuhelua.

Toisella kaksoistunnilla pääpaino ryhmillä oli vuoropuhelun tekemisessä ja hahmojen liikuttelussa. Toistorakenne ja peräkkäisrakenne tulivat tutuiksi. Toisella kerralla ylimääräistä työtä tuli parilla ryhmällä kirjautumisessa.  Kaksoistunnin lopussa kiersimme katsomassa animaatiot  läpi ryhmittäin.

Keräsin projektin lopuksi oppilailta pienen palautteen. Scratchia oli alun jälkeen helppo käyttää, tarvittavat asiat ja komennot löytyivät helposti. Myös hahmojen miettiminen koettiin helpoksi. Äänien lisääminen oli myös osalle helppoa. Hankalaksi koettiin mm. puhekuplien oikea ajoitus, hahmojen piirtäminen itse ja se, miten ihminen saatiin piilotettua oikeassa kohdassa. Aikataulu olisi voinut olla vielä hieman pidempi, niin yksityiskohdille olisi jäänyt enemmän aikaa. Niille, joille ohjelma oli jo ennestään tuttu, ei juurikaan hankalia tai vaikeita asioita tässä työssä ollut. Isommalla tuntimäärällä olisi voinut tehdä monimutkaisempiakin  asioita. Oppilaat tykkäsivät projektista kovin. Palautteen mukaan ohjelmointi oli kivaa, hauskaa ja helppoa. Myöskin he, joille ohjelmointi ei ihan ole se oman mielenkiinnon kohde, kokivat projektin kivana.

Töissä oli hauskoja oivalluksia ja tekemisen iloa!

Leave A Reply