Ohjelmoinnin alkeita ekaluokkalaisten kanssa

0

Suunitelma

 

Tarkoituksena oli tutustuttaa ekaluokkalaiset ohjelmoinnin käsitteeseen. Koska koululla oli käytettävissä joko 6 tablettia tai hiukan vaikeammin saatavissa olevat 13 chromebookia, päätin ottaa ne ohjelmointikokeilussa käyttöön. Ohjelmointikokeilu oli käytännön syistä pidettävä matematiikan jakotunneilla, jolloin paikalla oli vain puoli luokkaa. Koko luokalla oppilaita on kaikenkaikkiaan 24. Jotta emme jäisi matematiikasta jälkeen , käytössämme oli 2 oppituntia ja sen jälkeen oppilaat saivat kolmannella oppitunnilla jatkaa harjoittelemaamme peliä tunnin lopuksi, jos aikaa matematiikan tehtäviltä jäi. Itse ajattelin ensin käyttäväni Scrach Jr-ohjelmointia, mutta sähköpostiini ilmestyi ilmainen tarjous Bomberbot-ohjelmoinnista, joka opettaa oppilaille ohjelmoinnillista ajattelua robotinohjaamispelin avulla, joten päädyin siihen. Ohjelmassa opettaja luo oppilaille tunnukset ja voi sitten seurata oppilaiden edistymistä. Oppilaat voivat pelata tunnuksillaan myös kotona.

Ensimmäinen oppitunti

Ensimmäisen oppitunnin alussa keskustelimme yhdessä, mitä ohjelmointi on ja mihin sitä tarvitaan. Totesimme, että ohjelmointia tarvitaan melkein kaikkialla. Havainnollistaakseni tarkkojen peräkkäisten sääntöjen tärkeyttä leikimme ensin robottileikkiä niin ,että ope oli robotti ja oppilaat ohjasivat minua käskyillään. ”Kulje eteenpäin”-käsky ei riittänytkään, tarvittiin tarkempia ohjeita, että osaisin kulkea ovelle ja vielä sen avata. Sen jälkeen oppilaat harjoittelivat robotin ohjaamista parinsa kanssa. Takana oleva ohjasi käskyillään edessä olevaa robottia. Leikki oli oppilaista todella hauskaa.

Luokkamme matematiikan kirjassa oli myös kaksi kappaletta aiheesta koodaus ja harjoiteltuamme yhdessä sähköisen aineiston avulla robotin liikuttamista nuolien avulla, oppilaat tekivät samantyyppisiä tehtäviä kirjaansa.

Lopuksi ehdin vielä lyhyesti esitellä oppilaille Bomberbot-ohjelmointipelin periaatteita ja kertoa heille, että olin laatinut heille sinne valmiiksi kirjautumistunnukset. Kirjautumistunnukset ja salasanat herättivät suurta mielenkiintoa sekä naurattivat oppilaita. Kaikki halusivat nähdä omat tunnuksensa, joita heille näytinkin. Emme kuitenkaan ehtineet tämän enempää ensimmäisellä tunnilla.

Toinen oppitunti

Aloitimme toisen oppitunnin kirjautumalla Bomberbot-sivustolle. Kuten arvata saattaa, tässä kului runsaasti aikaa ja useat oppilaat tarvitsivat apuani. Olin antanut jokaiselle oppilaalle sekä käyttäjätunnuksen että salasanan paperilapulla. Ipadeja oli kuitenkin vain 6, joten vain toinen pareista saattoi kirjautua ja tehtäviä tehtiin pareittain. Kun kirjautuminen onnistui, kaikki alkoivat nopeasti ja motivoituneesti etsiä ratkaisua pelin tehtäviin. Tarkoituksena on ohjata robottia keräämään tähtiä ja sen avulla, lyhyimmän mahdollisen ohjeen keksiessään, voittaa kolme tähteä. Tehtävät kannustavat ongelmanratkaisuun ja tasot vaikeutuvat vähitellen. Ratkaisuja voi Scratch Jr:n tapaan testata ja poistaa sekä rakentaa uudelleen. Oppilaat saavat 1,2 tai 3 tähteä riippuen tehtävän ratkaisusta, mikä on oppilaille myös itsearvioinnin väline. Peli oli niin innostavaa, että oppilaita oli vaikea saada välitunnille. Jotkut oppilaat opettelivat tunnuksensa ulkoa  ja kertoivat pelaavansa peliä myös kotona.

Luokan toisella puolikkaalla sattuikin niin onnekkaasti, että meillä oli käytössä chromebookit jokaisella 13:lla , joten jokainen sai harjoitella itsenäisesti ilman paria. Toki oppilaat olivat silti vuorovaikutuksessa ja auttoivat toisiaan.

Kahden oppitunnin jälkeen kolmannella oppitunnilla oppilaat saivat jatkaa harjoittelua tehtyään matematiikan tehtävänsä, mutta erillistä kolmatta oppituntia ei ollut. Jakotunteja on lukujärjestyksessä vähän ja niitä tarvitaan erityisesti matematiikassa.

Ajatuksia ja arviointia

Tunnit olivat motivoivia ja olisi ollut todella mukavaa jatkaa aihetta myös paperitehtävien avulla, luultavasti niin teemmekin jatkossa. Tarkoituksena on yhdessä muiden ekaluokkalaisten kanssa myös tehdä harjoituksia Beebotilla keväämmällä. Ekaluokkalaisilla pieni ryhmä tällaisilla tunneilla on välttämättömyys. Laitteiden vähyys oppilasmäärään nähden tuottaa aina hiukan päänvaivaa, mutta kuten jo kurssillakin totesimme, ilman laitteitakin ohjelmointi ja ohjelmoinnilliseen ajatteluun tutustuminen sujuu. Aiheeseen sopien työstämme käsityössä parhaillaan puupalasista tehtyjä robotteja. Myös aapisesta löytyi robottitarinoita. Tämä oli hyvä alku.

 

 

 

Leave A Reply