Python-koodausta 7. luokalla

0

Taustoja ohjelmointiin

Koodasimme 7-luokkalaisten kanssa lähiopetuksessa kahdesti ennen tätä viimeistä kahden oppitunnin mittaista koodauskokeilua. Seiskaluokan ensimmäiset koodausoppitunnit olivat Scratch-koodausta syyslukukaudella. Talvella perehdyimme Pythonilla koodaamisen alkeisiin Tie Koodariksi -sivuston avulla, kukin oppilas pääosin omaan tahtiin edeten. Nyt keväällä pääsimme Opet kodaa – Ohjelmoinnin perusteet -kurssin puitteissa jatkamaan Python -koodausta, tällä kertaa etäopetukseen pakotettuna.

Eka oppitunti

Aloitimme opitunnin tavalliseen tapaan Google Meetissä ja loimme aluksi tunnukset Repl.it ohjelmointiympäristöön. Avasimme matematiikan oppitunneilla käytössä olevan Kuutio 7 oppikirjan Python-ohjelmointiosuuteen ja perehdyimme  sisältöön. Valitsin oppikirjasta kattavasti tehtäviä niin, että käsitteet muuttuja, syöte, tietotyyppi, vertailu ja valintarakenne tulivat käsiteltyä. Jokainen tehtävä käytiin oppitunnin loppuun mennessä perusteellisesti läpi niin, oppitunnin päätyttyä jokainen oppilaalla oli hallussaan malliratkaisut.

Toka oppitunti (viikko edellisestä)

Oppitunnin haasteena, koodauskotitehtävien huolellisen tarkistamisen jälkeen, oli tehdä suunnittelemani ohjelmointiharjoitus, tai ainakin yrittää hieman muokata koodia. Tarkoituksen oli koodata ohjelma, joka laskee suorakulmion pinta-alan käyttäjältä kysyttyjen mittojen ja pituuden yksikön perusteella. Ohjelmointiharjoitus oli mahdollista aloittaa yksikertaisen kertolaskun toteutuksella ja täydentää sitäm, kukin omien koodauskykyjensä mukaan. Opena olin aika ajoin auttamassa niin, että jokainen oppilas sai ainakin jonkinlaista koodia kirjoitettua. Viimeistely jäi kotitehtäväksi, kukin taitojensa mukaan koodia täydentäen.

Yhteenveto

Google Formsilla suorittamani kyselyn mukaan Python ohjelmointi koettiin vaikeahkoksi, joskin tähän epäilemättä vaikutti etäopiskelun tuomat haasteet. Oppilailleni osoittaman palautekyselyn perusteella ryhmässä koodaaminen olisi suurimman osan mielestä toivottavaa ja toisi tarvittavaa lisätsemppiä. Kaiken kaikkiaan kuvailisin kuitenkin kevään koodausharjoituksia onnistuneeksi rupeamaksi ja hyväksi aluksi kohti kasiluokan kommelluksia.

 

Leave A Reply