Turtle-ohjelmointia etäopetuksessa

0

Käytimme kahdeksannen luokan matematiikan ryhmän kanssa kaksi 75 minuutin mittaista oppituntia Turtle-ohjelmointiin tutustuen. Oppitunnit järjestettiin etäopetuksena, joten kaikki ohjeistukset tapahtuivat Teams-ryhmässä videoyhteyden välityksellä. Kun kartoitin oppilaiden aiempaa kokemusta Turtle-ohjelmoinnista, ainoastaan neljä oppilasta 26:sta ilmoitti kuulleensa turtlesta aiemmin ja vain kaksi heistä, oli itse käyttänyt aiemmin turtlea.

Turtle käyttöön

Jokainen oppilas osallistui oppitunteihin omasta kodistaan ja olin etukäteen ohjeistanut varaamaan tunneille käyttöön tietokoneen. Aloitimme Turtlen käytön luomalla kullekin oppilaalle käyttäjätunnukset repl.it -sivustolla. Kävimme yhdessä läpi kuinka koodin kirjoittaminen sivustolla tapahtuu, jonka jälkeen videoyhteyden kautta näytin, miten turtle-kirjaston saa käyttöön ja miten ohjain nimetään. Lisäksi näytin muutaman esimerkkikäskyn, joilla oppilaiden ajattelin pääsevän alkuun turtlen käytössä. Tämän jälkeen oppilaat saivat itse tutustua ohjelmointiin kokeilemalla piirtää erilaisia kuvioita, kuten ympyrä, neliö ja kolmio.

Lisää ominaisuuksia haltuun

Ensimmäisen opppitunnin jälkeen olimme kutakuinkin päässeet sisään siihen, miten homma toimii. Toisen oppitunnin aluksi kävimme yhdessä läpi lisää komentoja, jonka jälkeen harjoittelu jatkui tehtäviä tekemällä. Ajatuksena oli, että kukin oppilas tekee tehtäviä kotonaan omaan tahtiin ja apua saa tarvittaessa opettajalta teamsin kautta.

Tehtävänä oli muun muassa piirtää:

  • eri maiden lippuja
  • hymiö
  • mökki
  • useamman kilpikonnan piirtämä kuvio
  • oma keksimä kuvio

Oppilaat tekivät tehtäviä vapaavalintaisessa järjestyksessä ja seurasin etenemistä pyytämällä oppilaita lähettämään aina linkin tehtävään sen valmistuttua. Osa oppilaista sai hyvin heti kiinni ideasta ja onnistui ilman tarkempaa ohjeistusta suorittamaan useamman tehtävän tunnin aikana. Osaa oppilaista neuvoin videoyhteyden kautta ja muun muassa yritin selvittää, mitä mahdollisia virheitä oppilaan koodissa on, kun piirtäminen ei onnistu.

Ohjelmointi oli ihan kivaa ja mielenkiintoista. Ja voisi tehdä useamminkin.

Suurin osa oppilaista oli sitä mieltä, että tunti oli antoisa ja turtle-ohjelmointi on kivaa ja hyödyllistä tai ainakin kivaa vaihtelua perus matikantunteihin. Muutaman oppilaan mielestä oli tylsää ja turhauttavaa. Lisäksi etätyöskentely koettiin haastavaksi, sillä neuvoja ei saanut reaaliajassa ja ongelmien selvittämisessä meni etäyhteyden kautta enemmän aikaa. Oppilaista suurin osa kuitenkin oli sitä mieltä, että tämäntyyppistä ohjelmointia olisi kiva päästä jatkamaan myös lähiopetuksessa.

Koodaaminen on hauskaa ja etä tuntien jälkeen luultavasti koulussa pääsisi paremmin jyvälle asiaan.

 

Leave A Reply