Ohjelmointia etänä kotoutumiskoulutuksessa

0

Vanajaveden Opiston kotoutumiskoulutuksen ensimmäisen moduulin opiskelijat tutustuivat ohjelmoinnin ja kielenoppimisen yhdistämiseen – etänä!

Ensimmäisellä kerralla tutustuimme suuntiin (vasemmalle, oikealle, suoraan, taakse päin), liikeverbeihin (mennä, pysähtyä, kääntyä) ja ohjelmointikäskyjen logiikkaan. Alun intron jälkeen opiskelijat käskyttivät vuorollaan Teamsin pienryhmissä jokaista opiskelijaa, joka jakoi oman kuvaruutunsa ja eteni opettajan lähettämässä Google Sheets -taulukossa käskyjen mukaan. Eteneminen merkittiin maalaamalla solu jollakin värillä. Tämän jälkeen opiskelijat järjestivät opettajan antamat sekoitetut ohjeet kuvan mukaiseen loogiseen järjestykseen.

Toisella kerralla jatkettiin aihetta opiskelemalla ensin geometristen muotojen suomenkielisiä nimityksiä. Sen jälkeen piirrettiin opettajan käskytyksellä erilaisia kuvioita. Näytin myös repl.itin ja Turtlen idean: komennoilla käskytetään konetta piirtämään kuten nyt käskytettiin opiskelijoita. Tutustuimme myös koordinaatiston ideaan ja seikkailimme ”taulukkokartalla”:

Opiskelijoiden kielitaidon matalasta tasosta, digitaalisten taitojen heterogeenisyydestä ja etäopiskelun haasteista johtuen varsinainen ohjelmointi jätettiin vapaaehtoiseksi: opiskelijoille koottiin Turun yliopiston Ville-alustalle opintokokonaisuus, jossa voi harjoitella itsenäisesti ohjelmointia logiikkatehtävistä Python-koodiin.

Palaute ohjelmoinnin ja kielenoppimisen yhdistämisestä oli positiivista ja kaikki palautteen antaneet opiskelijat halusivat jatkaa ohjelmointiin tutustumista. Aiempaa kokemusta ohjelmoinnista oli muutamalla, mutta runsaammin vain yhdellä.

Syksyllä aion siis hyvillä mielin jatkaa sekä tämän ryhmän että uusien ryhmien kanssa tämän erittäin hyödyllisen ajattelutavan harjoittelua!

Se on hyödyllinen resurssi.

Mun mielestä se on kiva koska se auttaa minua opiskella uusia sanoja, verbit ja missä, mistä, mihin.

Se on hyvää idea.

Leave A Reply