Ohjelmointikokeilu kolmosluokkalaisille

0

Ohjelmointikokeilu kolmosluokkalaisille 

Toteutin kokeiluni kolmosluokkalaisille.  Sain tämän luokan syksyllä ja selvisi, että heillä on hyvin vähän kokemuksia koulun TVT-laitteiden käytöstä. Näiden taitojen harjoittelu on lähtenyt liikkeelle pienin askelin. Toki osalla oppilaista on runsaasti vapaa-ajalla hankittuja kotikokemuksia erilaisten TVT-laitteiden käytöstä. Kokeilumme eteni siksi vasta erilaisten kynä- ja paritehtävien kautta pieneen Scratch-tehtävään. Toteutin kokeiluni jakoryhmätunneilla, jolloin pystyin paremmin neuvomaan. Ehkä joskus koittaa aika, jolloin jokainen oppilas osaa esimerkiksi kirjautua itsenäisesti koneelle ja löytää nettisivutkin kätevästi…

 

Oppitunti 1, käsky ja ohjelma

Käsky: tehdään piirtotehtävä ruuduille (esim. Liiku 5 ruutua)​

Sitten teimme ohjelman eli käskyjen sarja piirtotehtävänä (liiku 5 ruutua, käänny oikealle, liiku 3 ruutua). ​Apunani oli Milli-sarjan matematiikan kirja, jossa on oma ohjelmointiosionsa. Kynätehtävät tulivat sieltä. 

Tämän jälkeen teimme parille ohjelman (liiku 6 askelta eteenpäin, käänny vasemmalle, liiku 5 askelta eteenpäin, jne.) 

Oppilaat olivat innokkasti mukana. Kuten koulumaailmassa yleensä, myös tämän tunnin päälle tuli kaikenlaista extraohjelmaa. Lähestyvän puutyöluokan remontin vuoksi , päädyimme tekemään tätä osin niin, että neuvomisen ohessa olin välillä maalamossa osan kanssa. Kaikesta säädöstä huolimatta oppilaat tuntuivat ymmärtävän hyvin nämä perusasiat. 

Oppitunti 2, Kertaus, haastavammat tehtävät, ohjeet lohkoihin

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, emme kerranneet tunnin 1 asioita kuin vain pikaisesti. Oppilaat tekivät opelle lyhyen ohjelman, jonka toteutin. Heistä se oli hauskaa.  Tämän jälkeen teimme haastavampia kynätehtäviä. Teimme ohjelmia niin, että ohjeet olivat lohkoissa ylhäältä alas (kuten Scratchissa). Oppilailla oli kuva hahmosta, joka on kulkenut tietyn reitin ruuduilla (esim. lohikäärme maaliin) . Heidän täytyi täydentää ohjeet oikein (Liiku x ruutua, käänny vasemmalle/oikealle, liiku x ruutua, jne.). 

Oppitunti 3, ​Tutustuminen Scratchiin.

Tavoitteena oli ​tutustua Scratchiin ja luodaan hahmo, jolle annetaan yksinkertainen käsky (kun klikataan, liiku 6 askelta eteenpäin)​. Suurin osa ajasta meni sisäänkirjautumiseen ja muihin käytännön pulmiin. Teimme opejohtoisesti hahmon luonnin ja ensimmäiset ohjeet. Tämän jälkeen oppilaat saivat itse kokeilla muuta. Open aika meni hitaampien neuvomiseen. Kävi kuitenkin niin, että muutama ehti klikkailla vaikka minkälaisia taustoja ja tapahtumia. Kaikki kuitenkin pitivät tehtävistä kovasti ja olivat innokkaasti mukana. Mukana ollut toinen ope auttoi käytännön toteutuksessa. 

 

Jatkamme kevätpuolella vielä kokeiluja muistuttelemalla mieleen näitä asioita. Tavoitteena on laajentaa Scratchin käyttöä vielä niin, että jokainen pysyisi luomaan hahmoille monimutkaisempia ohjeita. Kurssi antoi rohkeutta käyttää Scratchia ja tarttua tähän itsellekin aiemmin vieraampaan asiaan. 

Leave A Reply