Koodausviikko kakkosten kanssa

0

Koodausviikko kakkosten kanssa

Viikon tavoitteet

Tarkoituksena oli luoda ohjelmointijakso, jossa 2.luokan oppilaat tutustuvat ohjelmointiin leikin, yksinkertaisten piirtämällä ja liikkumalla tapahtuvien ohjelmointitehtävien avulla ja luomalla pareittain animaation ScratchJr-sovelluksella. Tavoitteina oli oppia laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja toimimaan annettujen ohjeiden mukaan.

Aiheeseen virittäytyminen

Ohjelmointia oli viikon ajan päivittäin jossain muodossa koulupäivän aikana. Toisen luokan oppilailla oli jo hyvät tiedot siitä mitä ohjelmointi on. He tiesivät, että ohjelmointi on yksinkertaisuudessaan toimintaohjeiden antamista.  Aiheeseen virittäydyttiin robottileikkien kautta. Oppilaat antoivat toisilleen toimintaohjeita ja olivat vuorotellen robotteja, jotka mm. piirsivät.  He ohjelmoivat opettajan myös vaihe kerrallaan teroittamaan kynän ja piirtämään karhun.

Piirtämisen ohjelmointia

Matematiikka

Viikon aikana teimme matematiikan tunnilla myös kirjan Kohti koodausta-jakson tehtäviä, joissa tuli toimia annetun koodin mukaan sekä luoda koodeja. Kokeilimme myös Blue-botin ohjelmointia suunnittelemalla ensin oppikirjan ohjeen mukaan koodin, joka syötettiin Blue-botiin.

Matematiikan kirjan tehtäviä
Blue-Botin ohjelmointia

ScratchJr.

ScratchJr:lla työskentely aloitettiin tutustumalla sovellukseen. Esittelin oppilaille tausta- ja hahmovaihtoehdot ja loimme yhdessä luokan kanssa lyhyen animaation, jossa kaksi hahmoa kävivät vuoropuhelua. Vuoropuhelu kirjattiin samaan aikaan taululle. Oppilaiden tehtäväksi jäi suunnitella pareittain vastaavanlainen animaatio. Vuoropuhelu tuli suunnitella ensin yhdessä ja kirjoittaa vihkoon, minkä jälkeen päästiin tekemään itse animaatiota iPadilla. Opettaja sai todella yllättyä, sillä ensimmäisen oppitunnin aikana jokainen pari sai kirjoitettua oman vuoropuhelunsa vihkoihin ja tekstiä syntyi paljon vaadittua enemmän. Toisella oppitunnilla aloitettiin työskentelemään ScratchJr:lla. Oppilaiden innokas työskentely jatkui ja animaatiot valmistuivat pikavauhtia. Osa innostui jatkamaan tarinaansa monta uutta kuvaa ja oppivat kokeilemalla paljon itse. Kaiken kaikkiaan viikko oli onnistunut ja mieluinen niin opettajille kuin oppilaillekin. Oppilaat kehittyivät toimintaohjeiden antajina ja ohjeiden mukaan toimimisessa.

ScratchJr:lla työskentelyä

Se oli hirveen kivaa

Oppilaat nauttivat kaikista viikon tehtävistä. Kirjan tehtävät olivat kuulema tosi helppoja ja mieleenpainuvin työskentelytapa taisi olla se, kun jokainen pääsi itse ohjelmoimaan Blue-Botin. ScratchJr:lla työskentely oli mieluista, ettei moni mieltänyt sitä edes ohjelmoinniksi, vaikka monta ongelmaa sen parissa ratkoivat. Ehdottomasti otan käyttöön hyväksi havaittuja työskentelytapoja ja jatketaan Scratchin käyttöä myös muiden aiheiden tiimoilla.

Tämä viikko oli hyvä. Musta oli kivaa tehdä ne kaikki tehtävät.

Leave A Reply