Ohjelmointia yläkoulun matematiikassa Scratchillä

0

Ohjelmointikokeilu 7.luokan matematiikan ryhmälle

Olimme käsitelleet matematiikassa koordinaatisto-aihetta. Sen jälkeen lähdimme tutustumaan Scratch-ohjelmaan, jossa on pohjana koordinaatisto. Ensimmäiset tunnit kävimme läpi Scratch-toimintoja ja tähän menikin lopulta yllättävän paljon enemmän aikaa kuin alun perin ajattelin.  Harjoittelimme yhdessä mm. hahmon sijoittamista tiettyihin koordinaatteihin ja siitä edelleen liu`uttamista toisiin koordinaattipisteisiin. Heti ensimmäisen ohjelmointitunnin jälkeen oppilaat saivat kotitehtäväksi etsiä sarjakuvan, jossa on jotakin liikettä. Sarjakuvaa tultaisiin myöhemmin hyödyntämään Scratch-tehtävässä.

 

Mietin pitkään, että valitsemmeko koko ryhmä yhden sarjakuvan työstettäväksi vai tekevätkö oppilaat omia sarjakuviaan. Yksi yhteinen sarjakuva olisi ollut sen osalta helpompi, että minun olisi ollut silloin helpompi neuvoa oppilaita työskentelyssä. Päädyin kuitenkin siihen, että oppilaat tekivät työtä pareittain omista sarjakuvistaan. Näin oppilaat eivät voisi kopioida ohjelmointikoodia toisilta pareilta suoraan.

 

Sarjakuvatehtävän ohjeistuksessa kannustin oppilaita matikkapuheeseen ja korostin sitä, että vaikka jokainen pari tekee omaa sarjakuvaansa, on muiden avustaminen toivottavaa. Kaikki voivat oppia toisiltaan jotain. Niin uutta tämä ohjelmointikokeilu vain muutaman kokeilukerran jälkeen on! Oppilaat esittivät tehtävää tehdessään paljon kysymyksiä. Olin ”pelännyt” sitä, että en ehdi neuvomaan kaikkia, mutta se olikin itseasiassa tässä tehtävässä hyvä asia. Oppilaat keskustelivat paljon ja yrittivät saada ratkaistua toinen toistensa kysymyksiin vastauksia. Toki toimettomiakin tapauksia luokasta löytyi.

Palaute oppilailta ohjelmointikokeilusta oli positiivista. Seuraavaksi he kuulemma haluaisivat ensin kuvaamataidon tunnilla laatia omat sarjakuvat ja sen jälkeen tehdä Scratchillä-ohjelmoiden. Kipinä ohjelmointiin on siis saatu luotua näille 7.luokkalaisille 🙂

Leave A Reply