Tutustumista Corona-ympäristöön

0

Kokeilin ohjelmointia Lua-kielellä Corona-ympäristössä 9.-luokan valinnaisen tietotekniikan ryhmieni kanssa. Kahdessa ryhmässä on yhteensä noin 35 oppilasta ja aikaa käytin toisen ryhmän kanssa kaksi kaksoistuntia eli yhteensä 4x45min ja toisen kanssa kolme kaksoistuntia.

Oppilailla oli entuudestaan jo kokemusta ohjelmoinnista (Scratch ja Java-kielen perusteet), joten ohjelmoinnin perusidea ja perusperiaatteet olivat heille jo tuttuja. Kokeilun tarkoitus olikin selvittää, voisiko ohjelmointia opiskella Corona-ympäristössä laajemmin osana valinnaiskurssia.

Kahdessa tai kolmessa viikossa ei ehditty vielä kovin kummoisia ohjelmia koodata. Ensimmäisellä viikolla ehdimme ympäristöön rekisteröitymisen lisäksi koodata erilaisia kuvioita (ympyröitä ja suorakulmioita) ja tekstejä. Toisella kerralla simuloimme näytön koskettamista koodaamalla kosketuksesta katoavia kuvioita. Lisäksi koitimme yksinkertaisia animaatioita. Toisen ryhmän kanssa ehdimme lisäksi koodata nopan kolmannella kaksoistunnilla.

Tiukasti aikataulusta ja kokeilun ajankohdasta (toukokuun alkupuoli) johtuen en valmistellut oppilaille materiaaleja ohjelmointia varten. Etenimme siis niin, että ensin itse näytin jonkun koodin ja sitten oppilaat toistivat saman tai lähes saman asian perässä. Vajaan kahdenkymmenen oppilaan kanssa tämä on tietenkin melko tehotonta, mutta toisaalta antoi innokkaimmille mahdollisuuden heti alusta asti itse tutkia netistä kielen dokumentaatiota ja hoksata itse asioita. Jotta oppilaiden aika ei jatkossa kuluisi opettajan odotteluun, täytyy oppilaille tehdä materiaali, jonka avulla pääsee itse etenemään muista riippumatta.

Opettajan näkökulmasta Corona-ympäristö on oppilaita innostava. Se, että näkee heti koodaamansa ohjelman simuloituna puhelin tai tabletin näytölle, vaikutti olevan aika palkitsevaa. Lisäksi ajatus siitä, että itse tekemänsä ohjelman voi oikeasti siirtää omaan puhelimeen ja käyttöön, tuntui kasvattavan motivaatiota. Oppilailta kerätyn palautteen mukaan Corona-koodaus oli kivaa, opettavaista ja melko hyödyllistä. Muutama aikoo todennäköisesti jopa jatkaa harjoittelua itsenäisesti kotona. Vapaassa palautteessa kehuttiin erityisesti melko helppoa syntaksia (Javaan verrattuna) ja sitä, että tekemänsä ohjelman näki heti.

Tämän kokeilun perusteella aion ottaa Coronan käyttöön ainakin tietotekniikan valinnaisaineessa.

Leave A Reply