Kokeillen koodausta vitosten kanssa

0

Ajatuksena oli itse opetella jonkin koodausohjelman käyttöä. Lisäksi oli mielenkiintoista kokeilla, miten se toimii oppilaiden kanssa.  Valitsin ohjelmaksi Scratchin ja ajattelin, että sitä käytetään mahdollisimman yksinkertaisesti, jotta kaikki saisivat jonkinlaisen tuntuman koodaamiseen ja ohjelmaan.  Tärkeänä tavoitteena oli myös englanninkielisten ohjeiden käyttö. Vitosten materiaalissa on kappale tietokonesanastosta ja siksi tämä koodaustehtävä sopi englannin tunneilla tehtäväksi. Tehtävänä oli tehdä animaatio. Animaation hahmot keskustelevat englanniksi tai kertovat itsestään englanniksi. Tavoitteena oli myös kysymyslauseiden käyttäminen.

Ensimmäinen tunti aloitettiin Scratch-ohjelmaan tutustumisella opettajan johdolla. Ensiksi tehtiin tunnukset ja sitten oli tarkoitus yhdessä opettajajohtoisesti tutustua Scratchin maailmaan. Aika meni yllättäen täysin tunnusten tekemiseen. Joku nopea ja näppärä pääsi myös sivustoille vähän kokeilemaan, miltä ohjelmointi tuntuu.  Toinen tuntikin kului osalla oppilaista edelleen käyttäjätunnusten tekemiseen. Erityisesti oman käyttäjänimen keksiminen oli joillekin vaikeaa. Lopulta päästiin myös yhdessä katsomaan ja tutustumaan ohjelmaan ja siihen, mitä se sisältää. Perusasioita otettiin esille, peräkkäisrakenne ja komentojen käyttö. Suunnittelu lähti käyntiin. Osa teki suunnitelmaa aluksi vain paperille, osa selasi Scratchiä  ja haki sieltä aktiivisesti ideoita.

Kolmannella tunnilla päästiin vauhtiin. Tällä tunnilla tärkeä tavoite oli myös ottaa englanninkieliset ohjeet käyttöön. Osalle se oli helppoa. Toiset käyttivät suomea tukena. Yrityksen ja erehdyksen kautta kokeilemalla päästiin eteenpäin. Myös neljästunti sujui reippaasti työskentelyn merkeissä. Nyt näkyi se, että ohjelmaa osattiin käyttää ja tekemisestä nautittiin. Viimeisellä tunnilla arvioitiin oma tekeminen. Arviointilomake arkistoidaan meidän koulun Koulukuulumisia-vihkoon.

Pääosin tehtävä onnistui hyvin. Yllättävää oli se, kuinka kauan kestää omien tunnusten ja salasanojen keksiminen. Hienoa oli taas nähdä, kuinka innostuneita oppilaat olivat, kun pääsivät vauhtiin. Englanniksi kirjoittaminen onnistui ihan hyvin ja vuorovaikutus oli isossa roolissa. Myös kysymyslauseita ja kysymyksiin vastaamista harjoiteltiin. Tosin kysymykset olivat rakenteeltaan helppoja. Seuraavalla kerralla voisi panostaa vaikeampiin kysymysrakenteisiin. Mahdollisuuksia tämä tarjoaa paljonkin, varsinkin kun työkalut ovat nyt tutut.

Arvioinneissa oppilaat olivat tyytyväisiä tekemiseensä, tosin suunnitelma ei aina ollut alkuperäinen. Se muokkaantui tuntien aikana. Myös omaan englannin kielen käyttöön suurin osa oli tyytyväinen. Lisäharjoittelua kaivattiin käskyjen käyttämiseen, kuten hahmojen liikuttamiseen. Aikaa olisi voinut käyttää työskentelyyn enemmänkin. Ensi vuonna olisi mielenkiintoista tehdä sama tehtävä uudestaan uusien vitosten kanssa.

 

Leave A Reply