Datanomi sähköisten asiointipalvelujen lisäharjoitus

0

Ohjelmointitehtävä lyhyesti

Tehtävä liittyy Datanomien Sähköisten asiointipalveluiden -kurssiin, jonka aikana opiskelijat työstävät webbisivut, jotka hyödyntävät tietokantaa. Tämän he tekevät tällä hetkellä ”PHP, MySQL, HTML, CSS” -yhdistelmällä. Lähitulevaisuudessa tarkoituksena on siirtyä PHP-kielestä toiseen kieleen ja tämä ohjelmointiharjoitus on kytköksissä tähän siirtymään. Kurssin rinnalla käydään jo nyt JavaScript-osuus

Ohjelmointitehtävä sijoittuu kurssin loppupuolelle ja on suunnattu ”nopeille, aiheesta kiinnostuneille opiskelijoille”. Tehtävän tarkoituksena on luoda  React-kirjastoa käyttäen yksisivuinen web sovellus (single-page React App) ” ja julkaista se Heroku-nimisessä palvelussa (serverless application).

Eli yksinkertaistettuna opiskelijan tehtävänä on luoda webbisovellus, joka näyttää selaimella sivulle tultaessa tekstin ”Minun hieno sovellus”.

Toteutus

Tein itseopiskelumateriaalin, jota pisimmiälle ehtineet opiskelijat alkoivat tekemään viimeisenä opetuspäivänä. Teknisenä suorituksena tehtävä on kurssin käyneille periaatteessa helppo. Käytännössä tehdyn asian ymmärtäminen vaatii hyvin paljon lisää opiskelua ja tehtävän tekeminen herätti niin paljon kysymyksiä, että puhtaana itseopiskeluna sen tekeminen ei riitä asian ymmärtämiseen. Tehtävä siis vain lyhyt intro toisenlaiseen tapaan ajatella webissä julkaisua. Opiskelijoiden palaute oli, että mukava tietää, että tällaistakin on olemassa.

Pohdinta

Alkuperäinen ajatus oli kokeilla Pythonilla palvelin puolen koodausta (server-side scripting), mutta tehtävän luonne muuttui ajan kuluessa. Tehtävää luodessa sen laajuus alkoi hahmottua: Ohjelman julkaisu vaati ohjelmoinnin lisäksi tutustumisen Herokun, GitHubin ja Reactin käyttöön. Lisäksi omat intressit kallistuivat ohjelmoinnillisesti Enemmän JavaScriptin suuntaan. Lopputuloksena siis työ, jossa esitellään lyhyellä demolla laaja-alue, ilman sen syvempää paneutumista asiaan. Ohjelmointiosion kehittäminen on sitten se seuraava vaihe. Tällä kertaa ei käytössä oleva aika enempään riittänyt.

 

 

 

 

Leave A Reply