Työelämälähtöisyys on YAMK-tutkinnon vahvuus

0

Marja Crusell-Kauppinen on valmistunut Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen YAMK-tutkintoon 2018. Hänen mielestään YAMK-tutkinnon vahvuus on työelämälähtöisyys, työelämän kehittäminen. Opinnäytetyöryhmä oli keskeinen tuki ja oppimisen ympäristö koulutuksen aikana. Marja kokee, että koulutus kehitti hänen resilienssikykyään ja antoi lisää keinoja selviytyä johtamistehtävissä ja työelämässä.

Miksi hait YAMK-tutkintoon?

Olin työskennellyt sote-alalla jo vuodesta 1983 ja oma takkini alkoi olla jo tyhjä.  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen on jatkumo, jossa työntekijänä voit haastaa itsesi yhä uudestaan ja yhä osaavammin, kun sinulla on tutkinto-osaamista taustallasi. Osaan nyt hyödyntää ympärillä olevaa tietoa ja tutkimusta paremmin.

Mitä ajattelet opiskelusta HAMKin YAMK-tutkinnossa?

Työelämälähtöisyys on kaiken suola. Tämä mahdollistaa opiskelijan yksilöllisen kehittymisen juuri omaa työtään varten, myös työnantajaa ajatellen. Rikkautta opiskeluun toi opiskelijoiden monialainen tausta, olimme mahtava sote-toimijoiden ryhmä – yksityisen, kunnallisen, kolmannen sektorin sekä yrittäjätoiminnan edustajia. Paneutuva opiskelu on osa lähipiirinkin elämää. Meillä se tarkoitti, että perheenäidin arki ja juhla oli korvamerkittyä opintojen ajan. Kodin tietokoneelle oli käyttäjävuorot ja sieltähän se äiti ensisijaisesti löytyi varsinkin, kun oli opinnäytetyön puhtaaksikirjoituksen aika.

Resilienssikykyä tarvitaan ja siinä kehittyminen antaa lisää keinoja selviytyä johtamistehtävissä ja työelämässä.

 

Mitä opit?

Minulle parasta kasvun paikkaa oli resilienssin kehittymisen edistyminen. Tuolle pääomalle on tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa iso tarve. Aikuisena ja perheellisenä opiskelu muokkaa resilienssiä uudella tavoin. Resilienssikykyä tarvitaan ja siinä kehittyminen antaa lisää keinoja selviytyä johtamistehtävissä ja työelämässä. Opinnot opettivat minulle myös lisää tieteellistä kritiikkiä oman työni välineeksi. Terve kriittisyys opettaa ja kehittää opiskelijaa sekä opettajaa ja sitä kautta opetuksen laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen mahdollistuu. Kun antaa palautetta, pitää kyetä myös itse ottamaan vastaan palautetta.

Mikä opiskelussa oli parasta?

Parasta oli ehdottomasti opinnäytetyöryhmämme. Ryhmässä sai hyvin ohjausta ja opettaja rohkaisi kannustavaan ja rentoon ilmapiirin, jossa oli positiivista ventiloida opinnäytetyön hankalissa vaiheissa. Ryhmä tuki omaa opinnäytetyötä niin ylä- kuin alamäissä ja muiden prosessia seuratessa tuli paljon arvokasta, kokemuksellista tutkimustyön oppia. YAMK-opinnäytetyöstä on ollut paljon iloa ja hyötyä niin itselleni kuin työnantajallekin.

Mitä ajattelet HAMKista?

HAMK on helposti lähestyttävä ja moderni. HAMKilla on hyvä julkisuuskuva ja se näyttäytyy opiskelijalähtöisenä oppilaitoksena. Minulla on useita työtovereita, jotka ovat suorittaneet HAMKin koulutuksia ja tutkintoja. Olen myös ohjannut HAMKin opiskelijoita omassa työssäni.  HAMK on myös mainion matkan päässä muun muassa Tampereelta. Matka koululle antoi tilaa virittäytyä opintopäivään ja vastaavasti kotimatkalla sain prosessoitua päivän opintoja ja ideoida asioita eteenpäin.

Mitä haluaisit sanoa YAMK-opintoja suunnittelevalle?

YAMK-opinnot ja niiden työelämälähtöisyys avaavat oven, itse päätät, miten tehokkaasti mahdollisuudet käytät. Mikään ei tule tekemättä, mutta kun antaa, niin saa. Minä sain hyvät työkalut esimiestyöhön ja sote-kehittämiseen. Ja työn ilo jatkuu! YAMK-tutkinto työn ohessa edellyttää jämäkkyyttä ja aikataulusuunnittelua. Kun on hetki levähtää, silloin on sen aika. Voimavarojen mukainen opiskelu on merkityksellistä ja voimien tankkaaminen omien ilonaiheiden mukaan on tärkeää!

 

Leave A Reply