Assi-päivät keskussairaalalla ja Viipurintien terveysasemalla

0

HAMKin sairaanhoitajaopintojen yhtenä osana on projektiharjoittelu. Meidän ryhmämme projektiksi valikoitui infopäivien suunnittelu ja järjestäminen tulevasta Assi-sairaalasta Viipurintien terveysasemalla torstaina 8.2.2024 ja nykyisellä keskussairaalalla torstaina 15.2.2024. Tarkoituksena oli jakaa tietoa niin seudun asukkaille kuin terveydenhuollon ammattilaisille uudesta sairaalasta ja sen toiminnoista.

Molempina päivinä pystytimme yhdessä tilaajatahon edustajien kanssa infostandin rakennuksen pääaulaan. Houkuttimena standillä olivat Fazerin suklaat sekä elokuvalippuarvonta. Molemmat vetivätkin ihmisiä puoleensa lähes ilmaisten ämpäreiden veroisesti. Näiden lisäksi pisteellä oli mahdollisuus täyttää kysely joko perinteisesti paperilla tai sähköisesti Webropolin kautta. Kyselyssä selvitettiin, mistä Assiin liittyvistä asioista ihmiset haluaisivat lisää tietoa ja/tai mikä heitä lähtökohtaisesti ilahdutti tulevassa sairaalassa. Kyselyn tulosten perusteella tilaajatahon on mahdollista jatkossa tehokkaammin suunnata Assiin liittyvää tiedotustaan.

Kyselyn lisäksi ihmisten tuntemuksia ja mahdollisia huolenaiheita tiedusteltiin myös kasvotusten. Kun kyseessä on terveydenhuollosta ja alueellisesti niinkin merkittävästä asiasta kuin uusi keskussairaala, on luonnollista, että ihmisillä asiaa riitti. Keskusteluissa nousi esiin huoli siitä, millaiset palvelut uuteen sairaalaan tulee ja jopa siitä, valmistuuko sairaala ollenkaan. Tässä näkyvät taustalla selvästi mediassa esillä olleet uutiset hyvinvointialueiden talousongelmista ja palveluverkkoselvityksistä. Huolta kannettiin myös siitä, mitä nykyisille, hyviksi koetuille palveluille kuten omalle terveysasemalle tulee jatkossa käymään. Ja koska Hämeenlinnassa ollaan, myös pysäköinti (niin autojen kuin jopa helikopterien!) herätti runsaasti keskustelua. Mukavaa oli kuitenkin huomata monien ihmisten tyytyväisyys ja ilo siitä, että Hämeenlinnaan saadaan uusi ja moderni sairaala.

Kuten ennalta arvata saattoi, uusi sairaala kiinnostaa ihmisiä ja siihen liittyy monenlaisia mietteitä. Vaikka monet huolista olivatkin täysin ymmärrettäviä, olivat lähes yhtä monet niistä aiheettomia. Juuri siksi tämänkaltaiset tilaisuudet ovat tärkeitä. Ihmisten tulee saada totuudenmukaista tietoa ja juuri niistä aiheista, jotka heitä mietityttävät. Lisäksi sairaalaprojektin tiedottajien on tärkeää saada tietoa siitä, mistä asioista ihmiset tietoa kaipaavat. Uskon, että ainakin siinä suhteessa projektimme oli onnistunut.

 

Viipurintien terveysaseman ständi. Kuva: Lilli Väisänen

 


Kirjoittajat

Jyrki, Jenni, Matti, Venla ja Kia

Leave A Reply