Lemmikki ja hyvinvointi – mitä ottaa huomioon?

0

Tilastokeskuksen vuonna 2016 tehdystä tutkimuksesta ilmenee, että yli kolmanneksella suomalaisista kotitalouksista löytyy lemmikki, yleisimmin joko kissa tai koira. Vuonna 2016 Suomessa oli arviolta 700 000 koiraa ja kissoja lähes 600 000.  Eläinten omistaminen on lisääntynyt ja koiran omistavien kotitalouksien määrä oli noussut vuoteen 2016 mennessä 590 000 talouteen, joka on 60 000 taloutta enemmän kuin neljä vuotta aiemmin vuonna 2012.  Neljän vuoden tarkastelujakson aikana myös kissan omistavien kotitalouksien määrä oli noussut hieman. Tilastoista ilmenee, että lapsiperheet ovat yleisimpiä lemmikin omistajia. (Tilastokeskus, 2020) 

Lemmikin omistamisella tiedetään olevan useita positiivisia vaikutuksia niin fyysiseen aktiivisuuteen kuin mielenterveyteenkin. Lemmikin omistaminen lisää myös emotionaalisuutta, vähentää stressiä sekä lisää turvallisuuden tunnetta. Emotionaaliset vaikutukset näkyvät myös fyysisessä terveydessä lisäämällä stressin sietokykyä sekä laskemalla hengitystiheyttä ja verenpainetta. Tähän osaltaan vaikuttaa oksitosiinihormonin eli niin sanotun mielihyvän tai hyvän olon hormonin nousu, lemmikin kanssa aikaa vietettäessä ja lemmikkiä siliteltäessä. (Harvard Health, 2016)

Lemmikki ja zonoosit

Vaikka lemmikki tuo paljon iloa ja sillä on positiivisia vaikutuksia terveydelle ja hyvinvoinnille, tulee varsinkin lapsiperheessä huomioida muutama tärkeä asia. Zoonoosit ovat tartuntatauteja, jotka voivat tarttua eläimestä ihmiseen tai toisinpäin ja kissa ja koira voivat toimia näiden tartuttajana. (Ruokavirasto, 2019)  Vaikka zoonoositilanne on Suomessa tällä hetkellä vielä hyvä tiukkojen rajoitusten ja ennaltaehkäisevän työn vuoksi, ovat useat zoonoosit kuitenkin yleisiä Euroopan alueella. Lisääntyneen matkustamisen sekä ulkomailta Suomeen tuotujen koirien määrä on viime vuosina lisääntynyt ja tämä on riski uusien zoonoosien leviämiselle Suomessa. (Ruokavirasto, 2019) Suurimmassa riskissä zoonoosin saamiseen ovat juuri lapset, sillä he ovat useimmiten hyvin tiiviissä fyysisessä kontaktissa lemmikkiin, ja käsihygieniasta huolehtiminen pikkulapsilla on useimmiten puutteellista (Ranki, Koiran välittämät zoonoosit, 2009, s. 57). 

OPASlemmikkiperheessä

Oppimistehtävän tarkoitus

Edellä oli johdantoteksti HAMKin terveydenhoitajaopiskelijan kehittämistehtävästä, jossa hän käsitteli yleisimpiä zoonooseja, jotka voivat tarttua lemmikistä ihmiseen sekä sivusi muita turvallisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, jotka lapsiperheessä on hyvä ottaa huomioon lemmikin kanssa. Opiskelija suunnitteli ja toteutti esitteen, jossa käydään läpi asioita, joita tulee ottaa huomioon lemmikin omistamisessa, jotta se olisi lapsiperheessä mahdollisimman turvallista eikä vaaranna perheenjäsenten hyvinvointia tai terveyttä. Tavoitteena on antaa tietoa asiasta terveydenhoitajaopiskelijoille, jotta he voivat viedä tietoutta eteenpäin tulevaisuudessa työelämässään. Esitteen suunnittelussa tavoitteena oli tehdä esite, jota voidaan jakaa esimerkiksi neuvolassa lapsiperheille.

Tämä artikkeli on mukailtu johdanto HAMKin terveydenhoitajaopiskelijan kehittämistehtävästä.

Leave A Reply