Exoskeleton osana Robo Hoiva –hanketta

1

Johdanto

Robo Hoiva -hankkeen tavoitteena on tunnistaa robotiikan mahdollisuuksia osana hoivaprosesseja. Hankkeen kautta pyritään löytämään mahdollisuuksia korvata vaarallisia, raskaita tai toistuvia työtehtäviä robotiikan avulla. (Riihimäki, 16.6.2021.)

Kävimme projektiryhmämme kanssa Riihimäellä sijaitsevassa ikäihmisten palvelutalossa, Riihikodissa, esittelemässä robotteja, jotka helpottavat erityisesti nostotilanteita. Riihikotiin on perustettu muutama vuosi sitten Robohuone osana Robo Riksu ja Robo oppii -hanketta, joten kyseisessä palvelutalossa oli jo jonkinlaista kokemusta robottien käytöstä hoitotyössä. Päivämme sisälsi kyselylomakkeiden täyttöä, erilaisten exoskeleton -tukirankojen testausta sekä yleistä ja avointa keskustelua hoivarobotiikkaan liittyen.

Toteutus

Projektin alussa osallistuimme toimeksiantopalaveriin HAMK Smart hankkeen tilaajan, tutkijayliopettaja Päivi Sanerman kanssa. Sovimme tilaajan kanssa pidettäväksi kaksi työpajaa Riihimäen Riihikodissa. Työpajoissa henkilökunta vastasi kyselylomakkeeseen liittyen hoivarobotiikkaan ja sen tuomiin ennakkoluuloihin sekä pelkoihin. Tämän jälkeen henkilökunta pääsi itse testaamaan Laevo exoskeleton tukirankaa, auxivo liftsuit pukua sekä back protect apuvälinettä.

Auxivo liftsuit nostopuku on exoskeleton, joka vähentää selkälihasten kuormitusta jopa 20-40 prosenttia. Auxivo antaa noin 1 kg vahvuisen avun nosto- tai kurkotítustilanteissa. Auxivon elastisiin elementteihin varastoituu energiaa henkilön nojatessa eteenpäin, näin ollen nostotilanteessa energia vapautuu antaen lisävoiman selkälihaksiin. Laevo exoskeleton on tukikehikko, joka antaa kahdeksan kilon nostoavun sen käyttäjälle. Exoskeleton tukee sekä selkää että rintaa, ja se mukailee ihmiskehon liikkeitä. Tukikehikon tarkoituksena on vähentää etenkin alaselkään kohdistuvaa rasitusta ja vammoja. Back Protect on Laevo exoskeletonin tapaan puettava apuväline, joka ohjaa sen käyttäjää oikeanlaiseen työskentelyasentoon. Back Protectissa on selkätyyny, joka virheellisessä asennossa aiheuttaa paineen tunnetta ja saa näin käyttäjän korjaamaan asentoaan suoristamalla selkää.

Pukuja testattiin esimerkkitapausten kautta. Ensimmäisessä esimerkkitapauksessa hoitajan täytyi siirtää asiakas lavetilta sängylle käyttäen Laevo exoskeleton tukirankaa. Laevoa käytettiin myös nostaessa 10 kilon käsipainoja maasta. Toisessa tapauksessa hoitaja siirsi asiakkaan pyörätuolista toiselle tuolille käyttäen auxivoa.

Tulokset

Kyselyyn vastanneet olivat iältään 20-50-vuotiaita lähihoitajia. Kyselylomakkeista selvisi, että suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista oli ennakkoluuloja liittyen robotiikkaan.  Ennakkoluuloja oli muun muassa pystyvätkö robotit kommunikoimaan tai oppiiko hoitajat itse käyttämään robotteja. Kyselyn perusteella hoitajat ajattelivat roboteista olevan apua päivittäisessä työssä. Hoitajat myös toivoivat roboteista helpotusta varsinkin nostotilanteisiin, mutta myös esimerkiksi kirjaamiseen. Kyselyssä kuitenkin selviää, että hoitajat myös epäilevät robotiikkaa. Robottien soveltuvuutta työympäristöön epäillään, varsinkin, kun työpaikalla on koodillisia ovia sekä vaeltavia asukkaita. Hoitajien mukaan eniten apua tarvitaan fyysisissä tilanteissa. Nostotilanteet ovat hoitajille raskaita ja kuormittavat hoitajan kehoa.

Kyselyn perusteella hoitajat ovat ottamassa robotit hyvin vastaan. Eniten hoitajia mietityttää asukkaat ja se, miten robotit kohtaavat asukkaat. Asukkaat voivat ensin pelätä robotteja tai hoitajia, joilla on päällä exoskeleton tukirangat. Hoitajat kuitenkin uskovat asukkaiden tottuvan robotteihin ajan kanssa.

Laevo exoskeletonista koettiin olevan jonkun verran apua nostamisessa. Hoitajien keskuudessa tulikin pohdintaa siitä, voisiko tulevaisuudessa esimerkiksi painavan asiakkaan nostotilanteissa kolmen hoitajan sijaan tarvita enää vain kaksi hoitajaa. Laevon pukeminen koettiin kuitenkin vaikeaksi, eikä se sopinut kaikkien päälle, jolloin kaikki hoitajat eivät edes päässeet kyseistä tukirankaa testaamaan.

Auxivo liftsuit nostopuvun pukemisessa oli myös haasteita. Puvussa ei oltu otettu huomioon ihmisten erilaisia ruumiinrakenteita, ja esimerkiksi lyhyillä ihmisillä kyseisen puvun pukeminen oli hankalaa, koska selkäosa ei mennyt tarpeeksi lyhyeksi. Auxivosta koettiin olevan jonkin verran hyötyä nostaessa, mutta hoitajat totesivat hyödyn olevan todella pieni verrattuna sen pukemiseen käytettyyn aikaan. Selkäosan säätövaikeuksia koettiin myös Back Protect- apuvälineen kanssa. Apuväline kuitenkin teki tehtävänsä, eli piti ryhdin suorana. Hoitajat kokivat tämän käytön positiivisena, koska ryhdin pitäminen suorana koko päivän ajan on yllättävän haastavaa.

Kokonaisuudessaan tukirangat koettiin suurelta osin hyödyttömiksi. Hoitajat kokivat rankojen pukemisen vaikeaksi, eivätkä ne vastanneet kokoaan. Rankojen pukeminen oli hoitajien mielestä myös aikaavievää, koska exoskeletonien pukemiseen tarvitaan toinen avuksi säätämään hihnoja oikean pituisiksi. Työpajassa todettiinkin, että jos tukirangat olisivat hoitajille oikean kokoiset, voisi exoskeletoneita käyttää.

Pohdinta

Työpajat sujuivat mallikkaasti. Olimme hyvin perehtyneet Robo hoiva- hankkeeseen sekä Riihikotiin tuotuihin robotteihin, jotta niiden esitteleminen hoitajille olisi sujuvaa. Hoitajien ennakko-oletukset robotiikkaan liittyen jännitti, koska oli vaikea etukäteen ajatella millä asenteella hoitajat ovat tulleet kuuntelemaan esityksiämme exoskeletoneista. Oli kuitenkin ilo huomata, että hoitajat olivat todella avoimella ja uteliaalla mielellä, ja heitä kiinnosti oikeasti tietää esitellyistä tukirangoista.

Palvelukoteihin tarvittaisiin enemmin muunlaista robotiikkaa, joka auttaisi hoitajia konkreettisemmin. Exoskeleton puvut eivät olleet paras mahdollinen vaihtoehto nostoapuihin. Apu lavetilta sänkyyn oli käytännössä nolla. Hoitajia voisi enemmän hyödyttää laitteet, jotka nostavat asiakkaan sängystä tai lattialta. Exoskeleton puvut kuitenkin toivat ryhtiä ja paremman asennon nostoihin, joten eivät ne täysin turhia ollut. Tosin pukujen päälle laittaminen vei aikaa, eikä ainakaan helpota hoitajien jo valmista kiirettä. Auxivo puvusta ei saanut nostovoimaa juuri ollenkaan, mutta se toimi hyvin ryhdin kannalta. Hoitajien kanssa olemme samaa mieltä, että enemmän apua tarvittaisiin nostoihin ja siihen fyysiseen kuormitukseen.


Kirjoittajat:

Elina Ojala, Aura Piipponen, Toni Laine, Natalia Perepelkina

Projektin ohjaava opettaja:

Oona Ojantausta

Discussion1 kommentti

  1. Ulla-Maija Mantere

    Miten kannattaa edetä, kun mieleen tuli vammaisille tarkoitettu robotti, joka pukee sukat jalkaan, napittaa vaatteet, nostaa avaimet, hakee kännykän jne? Kaikille kun ei avustajakoira toimi.

Leave A Reply