Hevosalan liiketoiminnan opiskelijat tekevät monipuolisesti yhteistyötä alan yritysten kanssa

0

Hämeen ammattikorkeakoululla on tiivis yhteys yritysmaailmaan. Opiskelijat tulevat kosketuksiin työelämän ja alansa organisaatioiden kanssa yleensä monet kerrat ennen valmistumista. Tämä on hyödyllistä sekä heidän urakehitykselleen että heidän tuleville työnantajilleen.

Hevosalan liiketoiminta on liiketalouden koulutus, jonka opinnot sovelletaan hevosalan liiketoimintaympäristöön. Koulutuksesta valmistuu siis tradenomeja, joilla on erityinen ymmärrys modernin hevosalan toiminnoista. Heillä on osaamista muun muassa urheiluliiketoiminnassa sekä kilpailu- ja tapahtumatuotannossa. Ammattikorkeakoululle tyypillisesti koulutus sisältää paljon yhteyksiä työelämään eli alan yritykset otetaan mukaan opintoihin.

Opiskelijoita voi rekrytoida erilaisiin liiketoiminnan tehtäviin hevosalalla tai muissa organisaatioissa. Soveltuvia töitä ovat taloushallinnon, markkinoinnin ja viestinnän tehtävät, asiakaspalvelu sekä pienimuotoiset tutkimukset ja selvitykset. Tässä artikkelissa käydään läpi erilaisia yhteistyövaihtoehtoja sekä sitä, miten yritys voi lähteä mukaan.

Opinnäytetyöt

AMK-tutkinnon opinnäytetyö on käytännönläheinen kehittämistehtävä, suunnittelu-, tuotekehitys- tai soveltava tutkimustyö. Opinnäytetyön tilaa yritys, julkisyhteisö tai kolmannen sektorin toimija, ja se pyrkii ratkaisemaan aidon ongelman työelämässä. Hevosalaan erikoistuvan tradenomin opinnäytetyön aihe liittyy hevosalan liiketoimintaan tai markkinointiin. Mahdollisuudet ovat monet ja aiheita onkin jo nähty monipuolisesti, kuten

HAMK ottaa mielellään vastaan opinnäytetyön aiheita ja välittää niitä kiinnostuneille opiskelijoille. Yritys voi myös rekrytoida opiskelijoita HAMK Talents -palvelun kautta. Tilaajaorganisaation sisältä tulee nimetä työlle ohjaaja, joka sitoutuu osallistumaan opiskelijan opastamiseen sekä mahdollistamaan työn suorittamisen työyhteisössä. Myös palautteen antaminen on tärkeä osa projektia.

Harjoittelut

Työelämään ja oman alan arkeen tutustuttava harjoittelu on keskeinen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Hevosalan liiketoiminnan harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, mikä vastaa 20 viikkoa kokoaikaista työtä, jonka voi jakaa useampaan jaksoon. Tarkoitus on perehtyä keskeisiin työtehtäviin ja soveltaa koulussa opittuja tietoja. Parhaassa tapauksessa harjoittelu myös luo siirymää työhön valmistumisen jälkeen. Hevosalan liiketalouteen ja markkinointiin liittyviä harjoittelukokemuksia löytää Tie liiketalouden ammattilaiseksi -blogista:

Yritys voi tarjota harjoittelupaikkaa ilmoittamalla siitä HAMK Talents -palvelussa tai tiedottamalla harjoittelijantarpeesta koulutuksen henkilökunnalle. Rekrytointi ja palkkaaminen tapahtuvat suoraan opiskelijan kanssa sopien. Saman koulutuksen opiskelijat ovat hyvin heterogeeninen joukko: aikaisempi koulutus ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet ja valinnaiset opinnot vaihtelevat yksilökohtaisesti. Kaikki hevosalan yritykset ja organisaatiot voivat siis löytää liiketalouden ja markkinoinnin tehtäviinsä sopivan harjoittelijan!

Hevoset Forssassa 2022 -tapahtuma työllisti alusta loppuun useita Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Diili-työskentely

HAMKDiili on intensiivinen, käytännönläheinen kehittämiskokeilu, jonka aikana opiskelijatiimit työskentelevät annetun toimeksiannon parissa kahden viikon ajan. Yritys haastaa aloittavat opiskelijat keksimään erilaisia ratkaisuja liiketoiminnan tai markkinoinnin haasteisiin. Noin 20 opiskelijatiimiä työstää ideoitaan ja lopulta esittelee ne yritykselle. Hevosalan liiketoiminnan opiskelijat ovat saaneet toimeksiannon esimerkiksi Loimijoki Golfilta: miten Ypäjäläinen golf-kenttä voisi tuottaa lisäarvoa hevosihmisille? Tästä blogista voit lukea opiskelijoiden tunnelmia! Muita toimeksiantoja ovat olleet muun muassa

  • konsepti Suomen Ratsastajainliitolle uudenlaisesta tavasta opetella hevosmiestaitoja
  • hevosalan brändien kehittäminen ja
  • ravipuolen kohderyhmälle tehty markkinointisuunnitelma Equine Innovations Oy:lle.

Diiliin osallistuvan yrityksen tulee esitellä toimeksianto opiskelijoille, vastata heidän kysymyksiinsä viikkojen aikana sekä arvioida valmiit ehdotukset ja palkita niistä sopivin. Projekti alkaa käymällä läpi yrityksen kehittämistarpeita. Mikä liiketoimintahaaste on? Miten haaste ilmenee ja mistä se johtuu? Miksi ratkaisun löytäminen on tärkeää? Kun kysymyksiin on löydetty vastaukset, voi selkiytyneen kehittämishaasteen lähettää koulutuksen henkilökunnalle.

Muut projektimuotoiset yhteistyöt

Hevosalan liiketoiminnan opiskelijat voivat myös tehdä tiimeissä erilaisia kehittämistehtäviä ennalta sovitusta aiheesta. Projekti voi liittyä esimerkiksi markkinointiin, vastuullisuuteen, liiketoimintamuotoiluun, tapahtumiin tai taloushallintoon. Esimerkki projektista on Forssan seudun hevosen viikko -tapahtuma. Projektit ovat opiskelijoille mahdollisuuksia käyttää oppimaansa luovasti tositilanteessa. Yritykset ja organisaatiot taas hyötyvät tuoreiden näkökulmien runsaudensarvesta ja pääsevät myös tutustumaan alansa tuleviin ammattilaisiin.

Teksti: Johanna Äähälä

Kuvat: Moona Mäntyvaara

Artikkelia varten haastattelun antoivat Hämeen ammattikorkeakoulun liiketalouden lehtorit Riitta Ikonen ja Eveliina Toivonen.

Comments are closed.