Sustainable Travel Finland & hevosmatkailu, osa 1: Mikä on STF-merkki ja miten sellaisen saa?

2

Visit Finlandin kehittämä STF- eli Sustainable Travel Finland -merkki myönnetään samaa nimeä kantavan ohjelman suorittaneelle matkailuyritykselle tai -alueelle. Ohjelma on suunnattu Suomessa sijaitseville yrityksille, jotka palvelevat kansainvälisiä matkailijoita.

Online-alustalla toimiva Sustainable Travel Finland -ohjelma auttaa nimensä mukaisesti yrityksiä kestävän matkailun kehittämisen tielle: seitsemän askeleen prosessi käy läpi kaiken lähtötilanteen arvioinnista toimenpidesuunnitelmaan ja vastuullisuusviestinnästä jatkuvaan kehittämiseen. Ohjelman lopuksi yritys tai alue saa näkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa sekä käyttöönsä STF-merkin, joka uusitaan kahden vuoden välein. STF-merkin on saavuttanut yli 100 yritystä, mutta miten ohjelma soveltuu hevosmatkailuun? Tässä artikkelisarjan ensimmäisessä osassa käydään läpi STF-ohjelman kestävän matkailun kehityspolun askeleet ja se, miltä ne saattaisivat näyttää hevosalan yrityksessä. Toisessa osassa pohditaan kestävän matkailun periaatteiden käytäntöönpanoa hevosmatkailussa. Kolmannessa ja viimeisessä osassa tarkastellaan hevosmatkailuyrityksiä, jotka ovat lähteneet mukaan ohjelmaan.

Kehittämispolku alkaa yrityksen sisäisellä työllä

Sustainable Travel Finland -ohjelman ensimmäinen askel on sitoutuminen. Yritykseltä vaaditaan virallinen päätös kestävän matkailun edistämisestä ja sitoutumista valtakunnallisiin kestävän matkailun periaatteisiin. Lisäksi yrityksessä tulee nimetä kestävän matkailun koordinaattori: tämä henkilö ottaa päävastuun aiheeseen tutustumisesta ja ohjelman suorittamisesta. Kehittämispolun toinen askel, osaamisen kasvattaminen, varmistaa koordinaattorille riittävät pohjatiedot muutostyölle. Ensimmäinen opiskeltava materiaali on kestävän matkailun e-opas, joka sisältää perustiedon kestävän matkailun kehittämisestä ja perehdyttää ohjelman kriteereihin. Sustainable Travel Finland -valmennus toimii varsinaisena lähtölaukauksena ohjelmalle ja online-alustan käytölle. Työpajamainen valmennuspäivä on suunniteltu esimerkiksi yhden alueen yritysryhmälle. Koska hevostalliyrityksellä on paljon erityispiirteitä, voisi olla erityisen hedelmällistä järjestää hevosmatkailutoimijoille yhteinen valmennuspäivä: näin voidaan syventyä juuri hevosalaa koskeviin kysymyksiin. Valmennuksessa käydään läpi useita kestävän kehityksen asiakokonaisuuksia: ekologinen, taloudellinen ja sosiokulttuurinen vastuullisuus, vastuullisuuden markkinointi ja viestintä, johtaminen ja perehdytys vastuullisuusnäkökulmasta… Teoriaosuuden lisäksi valmennuspäivässä sovelletaan heti opittua asiaa osallistuvien yritysten kontekstiin, jolloin vastuullisuussuunnitelmat konkretisoituvat ja ohjelma alkaa rullata eteenpäin.

Ohjelman kolmas askel on kenties se kaikkien keskeisin: ekologisen, taloudellisen ja sosiokulttuurisen kestävyyden kattava kehittämissuunnitelma. Suunnitelman ensimmäinen vaihe ja lähtökohta on yrityksen lähtötilan kartoitus ja kuvaus. Hevosalalla tulee ensimmäisenä mieleen ekologisen näkökulman tarkastelu: materiaalivirrat, talliympäristön ravinnehuuhtoutumien potentiaali ja eläinten olosuhteet ovat yksityiskohtia, joita hevostalliyrittäjät ovat jo oppineet huomioimaan. Myös taloudellinen kestävyys on hevosalalla usein mielessä ja monen tallissa seisoo useampikin elävä pala suomalaista kulttuuriperintöä. Kuitenkin kaikki kolme ulottuvuutta ovat laajalla linssillä tarkasteltavia kokonaisuuksia, jotka vaativat selvitystyötä ja pohdiskelua. Aidosti kestävä yritys ei myöskään jätä kehitystyötään lain määräämän minimin tasolle, vaan pyrkii tekemään enemmän ja ajattelemaan pidemmälle kuin tämän hetken vaatimukset osoittavat.

Osa ohjelmaa on vastuullisuustoimien näyttäminen ulospäin

Neljäs askel kehityspolulla on vastuullisuusviestintä. Viestintä kokonaisuudessaan voi olla haastavaa pienyrityksessä, joita hevosalalla pääasiassa toimii: kanavia on koko ajan lisää, materiaalin tuottaminen vaatii monenlaista osaamista ja etenkin vastuullisuusviestinnän taustatyö vie aikaa. STF-ohjelmassa painotetaan juurikin kestävän matkailun toimenpiteistä viestimistä kansainväliselle yleisölle. Onneksi luotettavien lähteiden valmiiksi pureskelemaa tietoa on saatavilla (kurkkaa esimerkiksi Visit Finlandin ”Vinkkejä vastuullisuusviestintään” -opas!) ja hevosmatkailuyrityksellä on usein paljon kerrottavaa. Pääasiassa nurmea syövä, uhanalaisia biotooppeja hoitava, erinomaista maanparannusainetta tuottava ja lämmittämättömissä tiloissa elävä hevonen on luonnonystävälle mieluinen matkailukaveri. Se ei käy fossiilisilla polttoaineilla eikä se kilpaile samoista viljelysmaista ihmisravinnon kanssa. Se tarjoaa vauhdin hurmaa ilman saastuttavaa moottoria ja antaa matkailijalle elämyksen, joka ei vaadi materiaalista kuluttamista. Positiivisiin kokemuksiin ja turvallisuuden tunteeseen nojaavan koulutuksen saanut hevonen on ihmisten seurassa utelias, sosiaalinen ja innostunut, mikä viestii asiakkaalle, että eläimet haluavat olla toiminnassa mukana. Tämä vahvistaa paitsi asiakkaan hyvää fiilistä, myös hevosalan sosiaalista lisenssiä – voidaan puhua hevostalouden kestävyydestä kokonaisuudessaan. Kestävyyteen tähtäävän hevosyrityksen kannattaa tuoda itsestään selvältäkin tuntuvat asiat ilmi viestinnässään, sillä ne voivat yllättää positiivisesti hevosalaan ulkopuolelta tutustuvan matkailijan.

Sertifiointi ja auditointi ovat osa kestävän matkailun kehityspolkua. Tällä askeleella varmistetaan, että yrityksen toiminta on puolueettoman osapuolen arvioimaa ja kestäväksi toteamaa. STF-merkin saaminen edellyttää sitä, että yrityksellä on kestävää matkailua tukeva sertifikaatti tai sertifikaattia vastaava ohjelma. Sertifikaatti voi keskittyä kestävyyden ekologiseen, sosio-kulttuuriseen tai taloudelliseen ulottuvuuteen ja se voi olla kotimainen tai kansainvälinen. Esimerkkejä suomalaisista sertifikaatista ovat luomumatkailuohjelma ECEAT ja Suomen luonnonsuojeluliiton omistama Ekokompassi.

Kehittämispolku on vasta alkua

Kuudes askel, todentaminen ja mitattavuus, viittaa ohjelman kriteeristön täyttymisen todentamiseen Sustainable Travel Finland -onlinealustalla. Tämän jälkeen on edessä enää sopimus ja tietenkin jatkuva kehittäminen. Ohjelman päätteeksi yritys saa oikeuden käyttää STF-merkkiä ja sitoutuu jatkamaan kestävää kehittämistä myös tulevaisuudessa. Yrityksen tulee päivittää kestävän matkailun osaamistaan, itsearviointiaan ja kehittämissuunnitelmaansa tasaisin väliajoin. STF-merkki uusitaan noin kahden vuoden syklillä tai samalla, kun yrityksen kestävän matkailun sertifikaatti päivitetään.

Vastuullisuustyö ei ole koskaan valmis, ja STF-merkkikin vaatii jatkuvaa kehittämistyötä. Monessa hevosalan yrityksessä tämä on jo luontainen osa toimintaa: esimerkiksi hevosten hyvinvoinnin parantaminen on tallinpitäjällä aina mielessä.

Sustainable Travel Finland -ohjelma on tehty auttamaan matkailuyrityksiä kestävän kehityksen toteutuksessa ja viestinnässä. STF-merkki on jo laajalle levinnyt kestävän matkailun tunnus, jota Visit Finland tekee näkyväksi ja joka kertoo potentiaaliselle asiakkaalle luotettavasti yrityksen arvomaailmasta. STF-merkki soveltuu myös hevosmatkailuyrityksille ja se auttaa yrittäjää kertomaan niin Suomen, hevosalan kuin oman tallinkin matkasta kohti kestävää matkailua.

Teksti: Johanna Äähälä

Kuva: Moona Mäntyvaara

Jos aihe tai STF-merkki kiinnostaa, ilmoittaudu maksuttomaan vastuullisuusvalmennukseen! Valmennus on suunnattu kantahämäläisille yrityksille, ja se sisältää neljä etätapaamista sekä yhden tehokkaan työpajan Forssassa, Hämeenlinnassa tai Riihimäellä. Etävalmennukset järjestetään loka-marraskuun aikana ja työpajat joulukuussa. Ensimmäinen valmennus pidetään tiistaina 25.10.2022. Valmennuksen järjestää kolme hanketta: Forssan seudun matkailun digiloikka, Yhdessä eteenpäin ja Evon uusi aika.