Sustainable Travel Finland & hevosmatkailu, osa 2: Miten kestävän matkailun periaatteet toteutuvat hevosmatkailussa?

1

Visit Finland päivitti vuonna 2019 kansalliset kestävän matkailun periaatteet, jotka ohjaavat Suomen vastuullista matkailutoimintaa kohti yhteisiä päämääriä. Periaatteita on listattu 10 ja jokainen Sustainable Travel Finland -merkin saava yritys sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti.

Online-alustalla toimiva Sustainable Travel Finland -ohjelma auttaa nimensä mukaisesti yrityksiä kestävän matkailun kehittämisen tielle: seitsemän askeleen prosessi käy läpi kaiken lähtötilanteen arvioinnista toimenpidesuunnitelmaan ja vastuullisuusviestinnästä jatkuvaan kehittämiseen. Ohjelman lopuksi yritys tai alue saa näkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa sekä käyttöönsä STF-merkin, joka uusitaan kahden vuoden välein. STF-merkin on saavuttanut yli 100 yritystä, mutta miten ohjelma soveltuu hevosmatkailuun? Tässä artikkelisarjan toisessa osassa pohditaan kestävän matkailun periaatteiden käytäntöönpanoa hevosmatkailussa. Ensimmäisessä osassa käytiin läpi STF-ohjelman kestävän matkailun kehityspolun askeleet ja se, miltä ne saattaisivat näyttää hevosalan yrityksessä. Kolmannessa ja viimeisessä osassa tarkastellaan hevosmatkailuyrityksiä, jotka ovat lähteneet mukaan ohjelmaan.

1. Periaate: Teemme reilua yhteistyötä

Vastuullinen matkailun kehittäminen tapahtuu yhdessä alueen ja alan toimijoiden kanssa. Reiluun yhteistyöhön kuuluu rehellinen kaupankäynti ja kaikkien oikeudenmukainen kohtelu. Suomen hevosala on pieni piiri ja usein kaikki paikalliset hevosyrittäjät tuntevat toisensa. Yhteiselle matkailun ja sen kestävyyden kehittämiselle on alalla siis oivat lähtökohdat. Yksinkertaisimmillaan se voi näkyä niin, että yritykset suosittelevat asiakkaille toisiaan, mutta yhteistyötä voi viedä myös pidemmälle. Kiinnostaisiko kauempaakin saapuvia matkailijoita useamman yrityksen yhdessä kokoama tuotepaketti, joka sisältää majoituksen siihen erikoistuneella maatilalla sekä erilaisia hevoselämyksiä eri talleilla? Vastuullista matkailua toteutetaan myös paikalliset asukkaat huomioon ottaen. Joskus se on hevosalalla haastavaa, mikäli esim. maanomistajilla on huonoja kokemuksia hevostoiminnasta.

2. Periaate: Huolehdimme luonnosta

Alueen ympäristön, maisemien ja monimuotoisuuden suojelu on keskeinen osa vastuullista matkailua. Hevosmatkailuyrityksen tulee huolehtia eläinten hyvinvoinnista ja arvokkaasta kohtelusta sekä siitä, että toiminta pysyy luonnon kantokyvyn rajoissa. Joillakin talleilla ympäristöasiat ovat erinomaisessa kunnossa, toisilla taas riittää kehityskohteita. Hevoset rikastuttavat maisemaa ja tuovat mukanaan monimuotoisuutta: lanta ja laitumet ovat avainasemassa monimuotoisen maaseudun säilymisessä. Toisaalta tallipihat eivät aina kaunista maisemaa: nurkissa lojuvat romut, pressulla peitetty turvekasa tai mutaiset tarhat roikkuvine sähkölankoineen eivät ilahduta asiakkaita saati paikallisia asukkaita. Isolla hevostallilla on paljon suuria laiduntajia yhdessä paikassa, ja silloin täytyy olla tarkkana, ettei ylilaidunnus tai vesistökuormitus ylitä luonnon kantokykyä. Eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen ja arvokas kohtelu vaativat koko ajan enemmän osaamista ja resursseja. Tämä voi tuottaa ongelmia, jos tallilla ei esimerkiksi ole riittävästi tonttia tarpeeksi tilavaa hevostarhaa varten tai aikaa toteuttaa säännöllistä virikesuunnitelmaa. Myös tallipihan ulkopuolella vaaditaan tarkkuutta ja tasapainoilua: kuinka upeissa luontokohteissa liikutaan hevosen kanssa niin, etteivät ne kulu kavioliikenteessä liikaa?

3. Periaate: Kunnioitamme kulttuuriperintöä

Vastuullisen matkailun tavoitteena on esittää, elvyttää, ylläpitää ja vahvistaa kulttuuria aidosti ja kunnioittavasti. Hämäläinen hevosmatkailu valii paitsi alueellista kulttuuria, myös suomalaista hevoskulttuuria. Monipuolisen suomenhevosen säilyttäminen on kulttuurityötä, jonka hevosmatkailuyritys voi tuotteistaa. Matkailuyritys voi viedä kansainväliset asiakkaat suomalaiseen luontoon paikallisen hevosrodun selässä, esitellä edistyneille harrastajille rodun monipuolisuutta huolella koulutettujen suomenhevosratsujen avulla tai kasvattaa varsoja asiakastoiminnan ohessa. Hämeen paikallishistoriaan tutustuminen ja sen kutominen osaksi oman yrityksen tarinaa tekee matkailukohteesta merkityksellisen asiakkaalle.

Suomenhevosen säilyttämiseen voi osallistua monella tapaa. Yksi tärkeimmistä toimista on kasvatus.

4. Periaate: Edistämme hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa

Työntekijöiden, asiakkaiden ja paikallisten asukkaiden tasa-arvoinen kohtelu taustasta riippumatta on ilmiselvä osa vastuullista matkailutoimintaa. Hevonen ei syrji, mutta ihmisillä voi olla ennakkoluuloja tai vajavainen ymmärrys eri ihmisryhmien tarpeista ja kokemuksista. Kestävää matkailua tehdään kaikille, joten hevosalallakin aiheen parissa kouluttautuminen on ajankohtaista. Miten luodaan turvallisia, inklusiivisia ja ihania hevosmatkailuelämyksiä esim. vanhuksille, vammaisille ja BIPOC-ihmisille?

5. Periaate: Suosimme paikallista

Kestävä matkailuyritys tukee alueensa palveluita, tuotteita ja yrityksiä sekä tavoittelee paikallisten työllistämistä. Hevosmatkailuyrityksessä palkattuja työntekijöitä ei välttämättä lasketa kahden käden sormilla, mutta mikä tahansa hevostalli luo monipuolisesti työllisyyttä ympärilleen. Eläinlääkärit, kengittäjät, heinäntuottajat, hevoshierojat, varustemyyjät, ratsastuksenopettajat, hevosenkouluttajat ja monet muut ammattilaiset valikoituvat usein juuri sijainnin perusteella. Monille vastuullisuuteen tähtääville yrityksille tämä on paitsi käytännöllistä, myös tietoinen valinta, jolloin lähellä tuotettuihin palveluihin ja tuotteisiin ollaan valmiita satsaamaan: paikalliselta käsityöläiseltä ostetut mittatilaussuitset ovat moninkertaisesti varustemyymäläketjun suitsia arvokkaammat. Toisaalta naapuritilan heinällä ja kauralla ruokkiminen voi olla huomattavasti edullisempaa ulkomailta rahdattuihin täydennysrehuvalmisteisiin verrattuna.

6. Periaate: Panostamme turvallisuuteen ja laatuun

Turvallisuudesta huolehtiminen sekä lain ja viranomaisten määräysten noudattaminen ovat kulttuurissamme itsestään selviä asioita. Koulutettu henkilökunta, tehtävään soveltuvat hevoset ja turvalliset toimintaympäristöt kuuluvat vastuulliseen hevosmatkailuun. Suomalainen hevostalous ei voi kilpailla hinnalla globaalisti tai edes Euroopassa, joten meille on luontaista kehittää palveluita laatu edellä. Kaunis ja hoidettu talliympäristö, terveet ja tyytyväiset hevoset sekä asiantunteva asiakaspalvelu luovat hevosmatkailua, jolle on kysyntää myös tulevaisuudessa.

7. Periaate: Huomioimme ilmastovaikutukset

Hevosalan hiilijalanjälkeä on pohdittu niin alan opiskelijoiden kuin valtakunnan mediankin puolesta. Jotta hevosala voi jatkaa toimintaansa, tulee sen ilmasto- ja ympäristövaikutukset minimoida. Vähennetäänkö energiankäyttöä siirtämällä hevoset lämmitetyistä talleista kylmäpihatoihin? Vai keskitytäänkö resurssitehokkuuteen, ja käytetään kompostoituvan lannan hukkalämpö tallin lämmitykseen? Hevosmatkailukohteet sijaistevat usein syrjässä, julkisten kulkuneuvojen ulottumattomissa, joten esimerkiksi autoilun vähentyminen tulevaisuudessa voi tuoda uusia haasteita.

8. Periaate: Viestimme avoimesti

Vastuullisuusviestintä on tärkeä osa kestävää kehitystä. Avoimuus suunnitelmista, onnistumisista ja haasteistakin on välttämätöntä, jotta luottamus kestävään hevosmatkailuun säilyy. Toimista ja visioista kertominen sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa lisää alan tunnettavuutta. Viestintä on myös taitolaji, ja etenkin netin viherpestyssä vastuullisuusviidakossa tulee pysyä kärryillä terminologiasta ja tuoreesta tutkimustiedosta. Esimerkiksi nyt yleisesti keskustelussa vilisevä ajatus hiilineutraaliudesta ja päästökompensaatioista (esim. yritys lämmittää toimitilansa kivihiilellä, mutta ei hakkaa omistamaansa metsää, jolloin ”oletetusta hakkuusta” säästyneet hiilipäästöt voi käyttää kivihiilen polttoon) on saanut kritiikkiä ilmastoaktivistien ja tutkijoiden joukossa, eikä sitä tulevaisuudessa ehkä koeta todellisena ilmastotoimena.

9. Periaate: Kehitämme jatkuvasti yritystoimintaamme

Vakaa talous ja eettinen liiketoiminta ovat tärkeä osa kestävän kehittämisen kivijalkaa. Etiikka on aina mielen päällä, kun on kyse eläimiä hyödyntävästä liiketoiminnasta. Ihmisenkin osaa on syytä pohtia: onko esimerkiksi TES:in mukainen minimipalkka riittävä korvaus raskaasta ja vaarallisestakin työstä vai maksaako vastuullinen hevosyritys tallityöntekijöilleen enemmän? Hevosalan ja matkailun on myös oltava valmiita uudistamaan palveluitaan ja tuotteitaan, jotta niille riittäisi kysyntää myös tulevaisuudessa. Kun vaikkapa ikääntyneiden ratsastajien määrä kasvaa, täytyy hevosmatkailussakin huomioida eläkeläiset uudella tavalla.

Kestävän matkailun periaatteisiin sisältyy eettinen liiketoiminnan kehittäminen. Vastuullinen yritys pitää huolta esimerkiksi työntekijöidensä turvallisuudesta ja tyytyväisyydestä kehitystyön keskellä.

10. Periaate: Sitoudumme kestävän matkailun periaatteisiin

Sitoutuminen ei ole vain puhetta, vaan myös tekoja. Vastuullinen hevosmatkailuyritys tekee kehittämistyönsä tueksi toimintasuunnitelman, jota seuraamalla päästään vuosi vuodelta pidemmälle kohti aidosti kestävää liiketoimintaa. Kestävän matkailun periaatteiden edistäminen koko alalla on kaikkien toimijoiden yhteinen tehtävä.

 

Sustainable Travel Finland -ohjelma on tehty auttamaan matkailuyrityksiä kestävän kehityksen toteutuksessa ja viestinnässä. STF-merkki on jo laajalle levinnyt kestävän matkailun tunnus, jota Visit Finland tekee näkyväksi ja joka kertoo potentiaaliselle asiakkaalle luotettavasti yrityksen arvomaailmasta. STF-merkki soveltuu myös hevosmatkailuyrityksille ja se auttaa yrittäjää kertomaan niin Suomen, hevosalan kuin oman tallinkin matkasta kohti kestävää matkailua.

Teksti: Johanna Äähälä

Kuvat: Moona Mäntyvaara

Jos aihe tai STF-merkki kiinnostaa, ilmoittaudu maksuttomaan vastuullisuusvalmennukseen! Valmennus on suunnattu kantahämäläisille yrityksille, ja se sisältää neljä etätapaamista sekä yhden tehokkaan työpajan Forssassa, Hämeenlinnassa tai Riihimäellä. Etävalmennukset järjestetään loka-marraskuun aikana ja työpajat joulukuussa. Ensimmäinen valmennus pidetään tiistaina 25.10.2022. Valmennuksen järjestää kolme hanketta: Forssan seudun matkailun digiloikka, Yhdessä eteenpäin ja Evon uusi aika.