Tunnetko työn imua?

0

Oletko tarmokas, omistautunut ja nautit työhön uppoutumisesta? Jos vastasit kyllä, niin olet työn imussa! Työn imuun sisältyy energisyyttä ja omistautumista, jotka tuovat hyvinvointia ja onnellisuutta työntekijälle. Myös työnantaja hyötyy, sillä työn imua tuntevat työntekijät ovat tuotteliaampia ja säteilevät hyvää koko työyhteisöön. Hämeen ammattikorkeakoulun Smart -tutkimusyksikössä on käynnissä Innostu työssä -hanke, joka voi auttaa työyhteisösi työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Jokaisella on mahdollisuus tuoda hyvää omaan työhönsä ja omalle työpaikalle. Työyhteisön voimavaroja vahvistamalla epäkohdat voidaan ratkaista ilman, että takerrutaan menneeseen ja syyllisiin. Työn voimavaroihin kannattaa panostaa, sillä ne motivoivat työntekijöitä sisäisesti. Jari Hakanen esittelee Työn imu (2011) kirjassaan 25 työn ja työyhteisön voimavaratekijää. Ideana on tunnistaa ja vahvistaa työn voimavaroja työntekijä-, tiimi-, esimies- ja johtotasolla koko työyhteisön voimin. Voimavarat auttavat työntekijää onnistumaan ja synnyttävät halua tehdä työ hyvin.

 

  • Työtehtäviin liittyviä voimavaroja ovat työn palkitsevuus, kehittävyys ja monipuolisuus.
  • Työn järjestämiseen liittyviä voimavaroja ovat vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, työroolien ja tavoitteiden selkeys sekä työaikojen joustavuus.
  • Työyhteisön sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä voimavaroja ovat esimiehen ja työyhteisön tuki, oikeudenmukaisuus, johtamisen selkeät käytännöt, arkinen huomaavaisuus, ystävällisyys, palaute ja arvostus sekä muiden kokema työn imu.
  • Organisaatioon liittyviä voimavaroja ovat työn varmuus, innovatiiviset toimintatavat, työpaikan ilmapiiri, työn ja muun elämän yhteensovittamista tukevat asenteet ja käytännöt. (Hakanen 2011.)

Työntekijällä on myös yksilöllisiä voimavaroja, jotka tukevat työn imua. Näitä ovat optimismi ja luottamus omaan tulevaisuuteen, myönteinen käsitys omasta ammattitaidosta, sinnikkyys ja palautuminen vastoinkäymisten jälkeen, hyvä itsetunto ja systeemiäly. Systeemiälyllä tarkoitetaan kykyä toimia järkevästi ja luovasti monimutkaisissa tilanteissa samalla saaden aikaan myönteisiä vaikutuksia. Yksilöllisillä voimavaroilla on voimaannuttava merkitys, sillä ne vaikuttavat siihen, miten työ ja työolot koetaan. Työn imun myönteiset tuntemukset eivät jää pelkästään yksilön sisäisiksi tiloiksi. Työn voimavaratekijät, työn imu, aloitteellinen toiminta ja työyhteisön innovatiivisuus ovat sidoksissa toisiinsa. (Hakanen 2011.) Oletko sinä työn imussa? Voit käydä testaamassa oman työn imu -tasosi osoitteessa  www.ttl.fi/tyonimu

Innostu työssä -hanke voi auttaa sinun työyhteisöäsi työhyvinvoinnin kehittämisessä

Organisaation ja yksilön voimavarojen hyödyntäminen vaatii niiden tunnistamista. Hämeen ammattikorkeakoulussa on käynnissä Innostu työssä -hanke, joka tukee pk-yrityksiä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kanta-Hämeen mikro- ja pk-yritysten työyhteisöjen ilmapiiriä. Jos yrityksesi henkilöstön työhyvinvoinnissa on parantamisen varaa, voit hakea mukaan hankkeeseen. Yritysten kehittämisprosessi etenee seuraavasti:

  • Lähtökohtien ja tavoitteiden kartoitus
  • Nykytilan arviointi, uusiutumisen ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
  • Kehittämisprosessin suunnittelu
  • Toteutus yritysten tarpeiden mukaan esim. Thomas-toimintatyylianalyysien hyödyntäminen henkilöstön motivoimisessa ja sitouttamisessa, tiiminvetäjien ja johtajien esimiestaitojen kehittäminen, yrityksen kehittämiskohteiden innovointi henkilöstön kanssa, työn organisoinnin kehittäminen, henkilöstön lyhyen aikavälin tietotaitopuutteiden korjaaminen, erilaiset yhteisölliset työpajat ja vertaisvierailut
  • Tulosten analysointi ja yrityskohtainen ylläpitosuunnitelma

Tule mukaan, Innostu työssä ja anna työyhteisösi voida paremmin. Otathan yhteyttä!

Kirjoittaja: Kirsi Sippola, Hämeen ammattikorkeakoulu, kirsi.sippola@hamk.fi, 0505745063, www.hamk.fi/innostu

 

Leave A Reply