HAMK Smart ja Optomed yhteistyössä: Hämeenlinnan pääterveysasemalla pilotoitiin tekoälyn hyötyjä silmänpohjakuvauksissa

0

Optomed Oyj ja HAMK Smart -tutkimusyksikkö yhdessä Hämeenlinnan terveydenhuoltopalveluiden kanssa ovat toteuttaneet vuoden 2021 aikana pilottia, jonka tavoitteena oli testata yhtiön kannettavien, tekoälyä hyödyntävien Aurora IQ -silmänpohjakameroiden hyödyllisyyttä julkisen sektorin perusterveydenhuollossa diabeetikkojen silmänpohjakuvausten seulontojen yhteydessä.

Oikean hankemallin tunnistamisesta toteutukseen

”HAMK Smartin projektikoordinaattori ja -tiimi ovat tehneet hyvää työtä. Tämä hanke on ollut joustavasti toteutettavissa ja varmasti hintansa arvoinen”, kertoo yhtiön kliininen johtaja Petri Huhtinen, joka vastaa Optomedin kliinisten tutkimusten suunnittelusta ja koordinoinnista. Yhtiön liiketoiminnassa TKI-hankkeet ovat alan edelläkävijyyden edellytys ja eri mittakaavojen hankkeita toteutetaan globaalisti useita samanaikaisesti.

hoitaja kuvaamassa Optomed IQ aurora kamralla
Pilotissa tutkittiin kannettavan silmänpohjakameran käytön hyötyjä diabeetikkojen silmänpohjakuvausten seulontojen yhteydessä

Huhtinen on ollut tyytyväinen yhteistyöhön, joka sai alkunsa HAMK Smartin kartoittaessa yrityksen TKI-tarpeita suhteessa tutkimusyksikön omiin hankkeisiin. Oikean hankemallin tunnistaminen hioutui useamman keskustelun aikana kummankin osapuolen tavoitteita palvelevaksi. Huhtisen mielestä hankkeiden räätälöitävyys on ensiarvoisen tärkeää, jotta projekteihin käytettävät resurssit tuottavat toivottuja tuloksia. Hanke on ollut Optomedin itse rahoittama, sillä sen toteutus tehtiin nimenomaan yrityksen tarpeita vastaavaksi. Pilotoinnin suunnittelu toteutettiin tiiviissä yhteistyössä ja projektikumppaniksi saatiin HAMKin verkostojen kautta myös Hämeenlinnan pääterveysasema. Huhtinen mainitsee, että HAMKin kaltaisen tutkimusorganisaation rooli verkottajana mm. juuri julkiselle sektorille on tärkeä.

Hankkeen käytännön toteutuksesta huolehtivat HAMK Smart -tutkimusyksikön tutkijayliopettaja Pia Tamminen sekä Hämeen ammattikorkeakoulun teknologiaosaamisen ja hyvinvointialan opiskelijat, jotka kuvasivat vuoden 2021 keväällä ja syksyllä vapaaehtoisia diabeetikkoja säännöllisten silmänpohjaseulontojen yhteydessä Optomed Aurora IQ -kameralla. Optomed koulutti kuvaajat laitteen käyttöön ja vastaa parhaillaan kuvien keinoälyllä suoritettavasta analysointiprosessista.

Huhtinen kertoo, että oli ilahduttavaa huomata opiskelijoiden into uutta teknologiaa kohtaan. ”Olen kuullut silmän terveyttä ja tutkimusta pidettävän vähän epäseksikkäänä erikoistumisalana, mutta silmänpohjakuvauksessa ja tekoälyn yhdistämisessä mm. erilaisten tautien ennaltaehkäisyssä on valtava potentiaali tulevaisuudessa”, lisää Huhtinen.

TKI-hankkeella kohti uusia aluevaltauksia?

Optomed IQ-urora kameran näkymä kuvaajan puolelta
Optomed Aurora IQ -kamera, kuvaajan näkymä.

Huhtisen mielestä HAMK Smart -tutkimusyksikön kanssa toteutetun kaltaisten TKI-hankkeiden arvo muodostuu tärkeässä roolissa olevista viestintä- ja markkinointisisällöistä myynnin tukena, sekä projektien myötä luotavista verkostoista, jotka parhaassa tapauksessa johtavat uusiin asiakkuuksiin. Hankkeen lopulliset tulokset jäävät nähtäviksi talven 2022 aikana ja Huhtinen on kiinnostunut kuulemaan, onko Hämeenlinnan perusterveydenhuollossa tarvetta ja kiinnostusta hyödyntää Optomedin tuotteita laajemmin osana toimintaansa tulevaisuudessa. Parhaassa tapauksessa ratkaisujen avulla voitaisiin helpottaa julkisen sektorin resurssipulaa, ja nopeuttaa silmänpohjakuvien laadukasta analysointia osana diabeteksen seulontaa – paikasta riippumatta.

”TKI-hankkeisiin kannattaa suhtautua positiivisesti, ja yhteistyömahdollisuuksista sekä yrityksen tarpeista kannattaa keskustella avoimesti. Aina keskustelut eivät johda yhteistyöhön – HAMKin hanke-ehdotuksista vasta kolmannella kerralla löytyi se Optomedin projektin aihio. Kannattaa myös miettiä, vastaako yrityksen tarpeisiin parhaiten kokonaan räätälöity projekti vai hanke, jossa ollaan mukana osana isompaa toimijaverkostoa ja agendaa”, kertoo Huhtinen. Vastaavat hankkeet voivat Huhtisen mielestä hyvin mahdollistaa mm. erilaiset pilotoinnit ja tarvittavien verkostojen luomisen: ”Yrityksen voi olla vaikea päästä yhteyksiin esim. julkisten päättäjien kanssa. Tällaisissa tapauksissa tutkimusorganisaatiot ja oppilaitokset voivat toimia tehokkaana äänitorvena ja verkottajana”.

Optomed Oyj on oululainen 2000-luvun alussa startannut, tätä nykyä kansainvälinen terveysteknologiayhtiö, joka on kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden johtava valmistaja maailmanlaajuisesti. Optomedin tytäryhtiöt löytyvät Kiinasta ja USAsta; jakelijoita yhtiöllä on kansainvälisesti yli 50.

Silmänpohjakuvausten pilotointia Optomed IQ Aurora -kameralla koordinoi  Pia Tamminen HAMK Smart -tutkimusyksiköstä. Lue lisää projektin eri vaiheista hankkeen sivuilta. Lopullisista tuloksista raportoidaan talven 2022 aikana.

HAMK Smart -tutkimusyksikkö tekee tiiviisti TKI-yhteistyötä yritysten kanssa bio- ja kiertotalouden, hyvinvoinnin, pedagogiikan sekä teollisuuden ja liikenteen aloilla. Vastaavia digitaalisen transformaation hankkeita toteutetaan mm. erilaisten teknologiaselvitysten ja käyttäjätutkimusten sekä proof-of-concept ja tuotekehitysprojektien muodoissa. Lue lisää yhteistyömahdollisuuksista HAMK Smart -tutkimusyksikön kanssa täältä.

Kanta-Hämeen maaseudun pk-yrityksille on käynnissä myös BOOST Häme -hanke, jossa yrityksiä sparrataan löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja toiminnan kehityskohteita, sekä toteuttamaan erilaisia TKI-hankkeita yhteistyössä tutkimusyksikön kanssa.

Hanna Takala
Projektityöntekijä / HAMK Smart -tutkimusyksikkö

Leave A Reply