HAMK Smart ja Seniortek yhteistyössä: Limingan kunta uudisti vuokrattavien tilojen varausjärjestelmän uudelle vuosikymmenelle

0

Uuden tilanvarausjärjestelmän hankinta tuli Limingassa ajankohtaiseksi, kun kuntalaisten liikuntapalveluita päätettiin parantaa. Tavoitteena oli myös nostaa kunnan liikuntatilojen käyttöastetta. Seniortekin e-Tilat -tilanvarausjärjestelmän avulla nämä Limingan kunnan asettamat tavoitteet saavutettiin.

Limingan kunta on hankkinut uuden Seniortekin tilanvarausjärjestelmän e-Tilat, joka on kehitetty yhteistyössä Schneider Electricin, Asion ja HAMK Smart -tutkimusyksikön kanssa. Seniortekin e-Tilat järjestelmään sisältyy automaattisesti ohjattavat sähkölukot, Schneider Electricin EcoStruxure Security Expert -järjestelmä ja sen varaustoiminta pohjautuu Asion kehittämään varausjärjestelmään. e-Tilat järjestelmän avulla kuntalaiset ja kunnan omat työntekijät pystyvät helposti varaamaan ja käyttämään Limingan kunnan kaikkia liikuntatiloja ja kokoustiloja kunnan Lakeustalolla. Janne Laamanen, Limingan liikuntapalvelupäällikkö kertoi, että järjestelmän asennus ja sen käyttöönotto sujui pääsääntöisesti hyvin ja se otettiin käyttöön syyskuussa 2021. Pasi Nurmelan, Seniortekin toimitusjohtajan mukaan e-Tilat -tilanvarausjärjestelmä on helppo käyttää:

Asiakas pääsee varaamaan haluamansa liikuntatilan älypuhelimella. Älypuhelimesta näkee heti halutun liikuntatilan varattavissa olevat vapaat ajat. Ilmaiseksi ladattavalla älypuhelimen e-Tilat -sovelluksella asiakas pystyy vaivattomasti avaamaan liikuntatilan oven oman vuoron alkaessa.

seniortek e-tilat
Seniortek e-tilat

Liikuntapalvelupäällikkö Laamasen mukaan e-Tilat -sovelluksen käyttö on ollut sujuvaa, ja liikuntatilojen käyttäjät voidaan nyt myös tunnistaa luotettavasti. Tämän ansiosta liikuntatilatilojen huollon tarve vähenee ja niiden käyttö on asiakkaalle turvallista. E-Tilat -järjestelmän monipuolisuuden ja joustavuuden ansiosta Limingan kunnan on helppo jatkossa innovoida ja kehittää lisäpalveluita liikuntatiloja käyttäville kuntalaisille. Laamanen mainitsi myös, että e-Tilat -tilanvarauspalvelun käyttöönoton jälkeen kunnalle on tullut välittömiä kustannussäästöjä n. 200€/kk ja säästöt kasvavat sitä mukaan, kun kuntalaiset asentavat e-Tilat sovelluksen älypuhelimiin, ja vanhan järjestelmän käyttö päättyy.

Hamk SMART -tutkimusyksikkö tekee tiiviisti TKI-yhteistyötä yritysten kanssa bio- ja kiertotalouden, hyvinvoinnin, pedagogiikan sekä teollisuuden ja liikenteen aloilla. Vastaavia digitaalisen transformaation hankkeita toteutetaan mm. erilaisten teknologiaselvitysten ja käyttäjätutkimusten sekä proof-of-concept ja tuotekehitysprojektien muodoissa.

Lue lisää yhteistyömahdollisuuksista HAMK Smart -tutkimusyksikön kanssa täältä.

Kanta-Hämeen maaseudun pk-yrityksille on käynnissä myös BOOST Häme -hanke, jossa yrityksiä sparrataan löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja toiminnan kehityskohteita, sekä toteuttamaan erilaisia TKI-hankkeita yhteistyössä tutkimusyksikön kanssa.

markus sihvonen

Markus Sihvonen
Tutkijayliopettaja
HAMK Smart -tutkimusyksikkö

Leave A Reply