VATTU–hankkeen loppuwebinaari katsaus

0

Torstaina 10.12.2020 järjestettiin VATTU – Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet -hankkeen loppuwebinaari. Tapahtumassa tuotiin esille pelimoottoreiden, yritysten 3D CAD-suunnittelumalllien ja teknologioiden kuten AR, VR, MR ja XR hyötykäyttö mahdollisuuksia.

Loppuwebinaarin pystyt katsomaan kokonaisuudessaan alla olevan youtube-linkin kautta. Tämä blogipostaus on vain pintaraapaisu käydyistä keskusteluista.


Video: VATTU-hankkeen loppuwebinaari

Loppuwebinaarissa kuultiin HAMK Smart -tutkimusyksiköltä hankkeen projektipäällikköä Juha-Matti Torkkelia, hankkeen teknisiä asiantuntijoita Tiina Aholaa sekä Toni Lavosta, pilottien mahdollistaneiden yritysten edustajia Kone Oyj:n Arto Saunalammia sekä Patria Group:in Tommi Huuskosta, hankkeen piloteissa avustanutta VR-toteutusten palveluntarjoajaa Rayworks Oy:n Jussi Tolvasta ja teknologioiden tulevaisuudennäkymiä esitteli Helsinki XR Centerin Santeri Saarinen.

VATTU loppuwebinaari dia
Juha-Matti Torkkel käy läpi termistöä kuuntelijoille. Kuvakaappaus webinaaritallenteesta.

Juha-Matti Torkkel aloitti webinaarin kertomalla hankkeesta sekä sen tavoitteista. Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa uutta informaatiota, kuinka yritysten 3D CAD-suunnittelumalleja pystyttäisiin hyödyntämään pelimoottoriteknologioiden avulla – sillä pelimoottoreita käytetään yhä enemmissä määrin hyötysovellusten kehittämiseen. Tunnetuimpia pelimoottoreita ovat Unity ja Unreal. Myös muidenkin webinaaripuhujien puheenvuoroissa korostui virtuaalitodellisuuden sekä pelimoottoreilla tehtyjen sovellusten tuomat hyödyt: näitä voi olla esimerkiksi koulutussovelluksen luonti tai CAD-suunnitelmien verifioiminen ennen varsinaisen tuotteen rakentamista. Myös yhtenä hyötynä virtuaalitodellisuuksien hyödyntämisellä nähtiin tämän hetkisessä ajankuvassa, jonka covid-19 on aiheuttanut, kun matkustusrajoitukset vaihtelevat maittain, jolloin asiakkaiden tai tehtaiden luokse ei pääse suuntaan tai toiseen.

Webinaarissa kerrottiin myös hyötyjen lisäksi ne seikat, miksi yritykset saattavat empiä ottamaan käyttöönsä virtuaalitodellisuuden tai pelimoottoriteknologiat. Eri yritysten välillä käytyjen keskusteluiden pohjalta nousi esille, ettei yrityksillä välttämättä ole tietämystä teknologioiden mahdollisuuksista tai mistä tämän tyyppisten sovelluskehitysprojektien kustannukset tulevat koostumaan. Uusien teknologioiden seuraaminen vaatiikin omaa aikaa sekä intohimoa aihealuetta kohtaan. Patria Group:in edustaja Tommi Huuskonen kertoikin omassa puheenvuorossaan, että tekemällä oppilaitosyhteistyötä, he pystyvät omaksumaan nopeammalla tahdilla uusimpia teknologioita sekä seuraamaan alan kehitystä. Kaikki webinaarissa puhuneet olivatkin samaa mieltä siitä, että yritysten kannattaa olla rohkeampia kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja. Sillä kokeiluiden avulla saattaa löytyä ratkaisuja nykyisiin ongelmiin tai se voi aukaista uusia mahdollisuuksia omaan liiketoimintaan.

Loppuwebinaari tarjosi hankkeen tuotoksia muun muassa videoiden muodossa

VATTU-hankkeen tuloksina tehtiin muun muassa kaksi konkreettista pilottia, joiden markkinointivideot esiteltiin webinaarissa. Piloteilla osoitettiin, että käytetyillä teknologioilla pystytään hyödyntämään 3D CAD-suunnittelumalleja entistä monipuolisemmin pelimoottoriteknologian avustuksella.

Pilotti1 oli koulutussovellus Kone Oyj:n CAD-mallista

Ensimmäinen pilotti oli virtuaalilaseilla pyörivä koulutussovellus. Sovelluksen avulla käyttäjälle opetetaan visuaalisin vihjein, kuinka huoltotoimenpide tehdään oikeaoppisesti, jolloin käyttäjä pystyy toistamaan nämä opitut asiat oikeassa käyttötilanteessa. Pilotin pääideana oli muuntaa paperinen käyttöohje visualisoiduksi ohjeistukseksi ja näin ollen välttää mahdolliset käännösongelmat, jotka ovat tuttuja kansainvälisille yrityksille.

Pilotti2 oli tuotekonfiguraattori, jossa hyödynnettiin Patria Groupin CAD-malleja

Toisessa pilotissa luotiin tuotekonfiguraattori, jossa asiakas pystyy virtuaalitodellisuuden keinoin valitsemaan annetuista tuotteista itselleen räätälöidyn vaihtoehdon ja tallentamaan nämä tiedot yrityksen suunnittelijoita varten. Pilotin ideana oli luoda realistisen näköinen tuotekonfiguraattori, jossa asiakas pystyy virtuaali-ajoneuvon sisätiloissa tekemään päätökset halutuista tuotteista, eikä näin ollen suunnittelijoiden tarvitse tuottaa ylimääräisiä fyysisiä prototyyppejä esittelyjä varten.

Jussi Tolvanen Rayworks Oy
Rayworks Oy:n Jussi Tolvanen kertoi yrityksensä toiminnasta sekä projekteista. Kuvakaappaus webinaaritallenteesta.

Kumpaakin pilottia tehtiin yhteistyövoimin hanketiimin sekä VR-palveluja tarjoavan Rayworks Oy:n kanssa. Rayworksin toimitusjohtaja sekä itsekin VR-kehittäjänä toimiva Jussi Tolvanen kertoikin kummankin pilotin olleen mielenkiintoisia työstää. Hän näkee, että alan kasvu tulee kiihtymään, kun käyttökohteiden määrät lisääntyy sitä mukaan mitä ihmisillä on mielikuvitusta ja laitteiden rajoitteet vähenevät.

Tulevaisuudessa hyötysovellukset tehdään pelimoottoreilla, jotka kokoavat eri teknologiat yhteen

Helsinki XR Center
Santeri Saarinen, Helsinki XR Centeriltä, esitteli omassa puheenvuorossaan tulevaisuuden teknologioita. Kuvakaappaus webinaaritallenteesta.

Santeri Saarinen Helsinki XR Centeriltä esitteli viimeisessä puheenvuorossa tulevaisuuden teknologioita. Jokaisesta teknologiasta – 5G:stä aina tekoälyyn – käytiin läpi niiden ominaispiirteet, näytettiin esimerkkiprojekteja sekä mainittiin mahdolliset haasteet kyseisestä teknologiasta. Esityksen lopussa kuuntelijat viimeistään tajusivat, että esitetyt tulevaisuuden teknologiat esimerkkiprojekteineen eivät ole enää tulevaisuutta, vaan ovat jo tällä hetkellä käytössä olevia teknologioita. Se miten eri teknologioita pystytään yhdistämään nyt sekä tulevaisuudessa tulee olemaan pelimoottorit tässä isossa roolissa.

Olit sitten yrityksen edustaja tai opiskelija: Uskalla kokeilla uusia teknologioita ja äläkä pelkää kysyä tyhmiä kysymyksiä

Webinaarin loppusanoina Juha-Matti Torkkel totesikin, että teknologian suhteen ollaan siinä pisteessä, että tiedetään, mikä on mahdollista ja mikä taas ei. Samalla hän kertasikin webinaarin aikana tulleita näkökohtia eli kannattaa olla rohkea uuden teknologian kanssa, kokeilla uusia sovelluksia, hakea informaatiota, tietää mitä pelimoottorit ovat tai miten ne liittyvät näihin asioihin. Sillä näillä teknologioilla voidaan tuoda uusia palveluita, konsepteja tai parantaa nykyisiä prosesseja.

 

Lisää

 

VATTU – Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet -hanke

Hankkeen tavoitteena on tutkimuksen, selvitysten ja kokeiluiden avulla tuottaa ja jalkauttaa uutta tietoa yritysten hyödynnettäväksi koskien yritysten mahdollisuuksia hyödyntää pelimoottori- ja siihen liittyviä teknologioita (kuten AR tai VR) tuotannossaan ja toiminnassaan. Hankkeen kesto on 1.6.2019 – 31.12.2020. Toiminta-ala on Kanta-Häme, Valkeakoski ja Hyvinkää.

Tiina Ahola

Tiina Ahola, sovelluskehittäjä, HAMK Smart -tutkimusyksikkö

Comments are closed.