Hammashoitopelkoa lievennetään virtuaalitodellisuudella

1

Turun yliopisto järjesti Helsingin kaupungin hammashoitolassa tutkimuksen, jossa potilaat pääsivät ennen hammashoitoa kokeilemaan rauhoittavia 1-3 minuutin pituisia virtuaalirentoutusohjelmia. Virtuaalitodellisuudessa tapahtunut rentoutusmetodi vähensi potilaiden hammashoitopelkoa.

Joka kolmas pelkää hammaslääkärireissua ja koka kymmenes jättää hammashuollon tekemättä, kertoo Yle. Hammaslääkäripelkoa on pyritty lieventämään monilla eri tavoin: aurinkolaseilla, aulaan sijoitetuilla kasveilla, toimenpiteiden läpikäymisellä hammaslääkärin kanssa, oman lempimusiikin kuuntelemisella operaation ajan, nukutuksella, hypnoosilla tai peräti oikealla hammashoitolakoiralla, joka torkkuu operaation ajan sylissäsi.

Voiko odotushuoneessa käytetystä vr-hetkestä olla apua pelkoihin

Turun yliopisto toteutti tutkimuksen helsinkiläisessä hammashoitolassa, johon osallistui 300 potilasta. Potilaat satunnaistettiin kahteen eri ryhmään: koe- ja kontrolliryhmään. Koeryhmäläiset saivat käyttöönsä virtuaalilasit kuulokkeineen, joiden avulla he pystyivät uppoutumaan 1-3 minuutin pituisiin rentoutumisohjelmiin ennen hoidon aloitusta.

Tuloksissa virtuaalirentoutus vähensi potilaiden ja erityisesti naisten hammashoitopelkoa. Miehillä väheni hoitoa ennakoiva pelko, kun naisilla lieventyi sekä hoitoa ennakoiva että hoitotoimenpiteisiin liittyvä pelko.

Plymouthin yliopisto: virtuaalikäveleminen rannalla helpottaa hammaslääkärihoitoja

Minkä tyyppinen rentoutusmuoto sitten auttaa? Vuonna 2017 englantilainen Plymouthin yliopisto järjesti tutkimuksen, jossa testattiin voisiko virtuaalimaailmaan toteutettu rannalla kävely lieventää kipuja. Tutkimuksissa oli kaksi eri vr-toteutusta, joilla testattiin kumpi ympäristö mahdollisesti olisi parempi vai olisiko tilanne täysin sama ei-vr-hoitoa-saavilla: rantamaisema vai urbaani kaupunkiympäristö. Tutkimus oli kaksiosainen, jossa toisessa vaiheessa satunnaistetulle joukolle hammaslääkäripotilaita tarjottiin operaation ajaksi virtuaalilaseja.

Ne potilaat, jotka saivat rantamaisemallisen VR-ympäristön kokivat vähiten kiputiloja, stressiä tai muistivat viikko sen jälkeen, kun operaatio oli suoritettu, operaatioon liittyviä kipuja.

Loppusanat

Kaikki mahdolliset tavat saada unohtamaan menevänsä hammaslääkärintuolille tai olevansa siellä ovat tervetulleita ratkaisuja – oli sitten ratkaisuna musiikki, uppoutuminen virtuaalitodellisuuteen tai hammashoitolakoiran rapsuttaminen.

 

Lue lisää aiheeesta

Tiina Ahola, sovelluskehittäjä, HAMK Smart -tutkimusyksikkö

 

VATTU – Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet -hanke

Hankkeen tavoitteena on tutkimuksen, selvitysten ja kokeiluiden avulla tuottaa ja jalkauttaa uutta tietoa yritysten hyödynnettäväksi koskien yritysten mahdollisuuksia hyödyntää pelimoottori- ja siihen liittyviä teknologioita (kuten AR tai VR) tuotannossaan ja toiminnassaan. Hankkeen kesto on 1.6.2019 – 31.12.2020. Toiminta-ala on Kanta-Häme, Valkeakoski ja Hyvinkää.

Discussion1 Comment

  1. VR is increasingly showing its role in every aspect, Facebook and Metaverse are already ahead of us.
    It’s time to change ourselves