Opiskelijan vuosi: Yhteistyötä yli rajojen

0

Biotalouden ICT-insinööriksi opiskeleva Harriet Hannukainen kertoo, millaisessa arvossa tiimityöskentely ja tuotekehitys ovat olleet opintojen aikana.

Opiskellessani biotalouden tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi, sain toisen opiskeluvuoden aikana kokea, mitä tiimityöskentely on parhaimmillaan ja miten siinä hyödynnetään erilaista ammatillista osaamista.

Lukuvuoden alussa pääsimme tekemään yhteistyötä monialaisesti kestävän kehityksen opiskelijoiden kanssa, kun Kiertotalous-moduulissa kestävän kehityksen opiskelijaryhmissä oli mukana myös biotalouden ICT-insinööriksi opiskeleva opiskelija. Koimme, kuinka yhteistyö toimii tiiminä, miten saadaan omaa opittua tietoa jaetuksi eri alojen välillä ja kuinka oppia yhdessä uutta tiimin kanssa.

Syksyn edetessä me biotalouden ICT-insinööriopiskelijat perustimme keskenämme omat insinööritoimistot, joiden tarkoituksena oli kehittää lisää omaa ryhmätyöosaamista, omaksua erilaisia rooleja, oppia enemmän, kuinka jaetaan omaa opittua tietoa ryhmän kesken ja kuinka yhdessä oppien kehitämme ammattitaitoa eteenpäin.

Tuotekehitystä

Toisen ja kolmannen moduulin (IoT-alustat ja Älykkäät anturijärjestelmät) aikana toimimme lisäksi monialaisissa tiimeissä yhdessä kestävän kehityksen opiskelijoiden kanssa PDP:n (Product Development Project) parissa. Tuossa tiimissä olimme eri rooleissa kuin insinööritoimistossamme. PDP-tiimistä toimme ehdotuksia insinööritoimiston ratkaistavaksi. Näistä ehdotuksista insinööritoimisto nosti yhden projektin selvitettäväksi. Toimistomme selvityksissä keskityimme omissa opinnoissamme käsiteltäviin IoT-alustoihin ja älykkäisiin antureihin.

Teknisen ratkaisun 3D-printattu kotelo / Kuva: Harriet Hannukainen
Kotelon sisältö. / Kuva: Harriet Hannukainen

Pääsimme valitsemaan projektin, jota kehitimme 2. ja 3. moduulin aikana eteenpäin samalla, kun työskentelimme myös toisen projektin parissa PDP:ssa. Tämä valmisti meitä toimimaan työelämässä, jossa osallistutaan eri projektien tehtäviin samanaikaisesti. Projektityö auttoi oppimaan priorisointia, aikataulutusta sekä kiinnittämään huomiota oman työn tehokkuuteen.

PDP:n jäätyä pois pääsimme 4. moduulin (Pilvipalvelut ja tiedon hallinta) aikana työskentelemään tiiviisti oman insinööritoimiston kanssa. Tarkoituksena oli saada aloittamamme projekti päätökseen ja luotua siitä lopullinen esiteltävä kokonaisuus.

Haasteiden yli yhdessä

Ongelmatilanteissa tai epätietoisuutta kohdatessa ei kannata jäädä itsekseen miettimään, vaan rohkeasti kysyä apua ympärillä olevilta ihmisiltä, ohjaavien opettajien lisäksi esimerkiksi tiimin sisältä. Näin meidän insinööritoimistomme porukka toimi oman projektimme suhteen. Pyysimme apua myös kolmannen vuosikurssin biotalouden ICT-insinööriopiskelijoilta sekä valmistuneelta biotalouden ICT-insinööriltä. Saimme tiimiimme osaamisen suhteen vahvistusta, jota kaipasimme. Siitä iso kiitos heille!

Opiskelijat seuraavat ruudun toimintaa
Kuva: Katri Juva

On ollut hieno huomata, miten meidän opiskelijoiden välillä toimii ystävyys, yhteistyö ja avunanto. Rohkeasti hihasta vetämällä ja apua kysymällä löytyy varmasti tuki osaamisen jakamiseen ja omien ongelmien ratkaisuun. Oman oppimisen kannalta avun antaminen ja avun pyytäminen on kannattavaa. Apua annettaessa on mahdollisuus tarkistaa itse omaa osaamistaan eli kuinka hyvin on sisäistänyt asioita ja tämä luo varmuutta asiantuntijan rooliin omassa ammatillisessa kehittymisessä. Avun pyytäminen on tärkeää, jotta työskentely sujuisi, ja se kasvattaa luottamusta sekä kirkastaa ajattelua. Avun pyytämisellä on myös vaikutusta auttajana toimiviin. Myös näillä keinoilla luodaan verkostoa ympärille, joka on tärkeää työuraakin ajatellen.

Luodaan yhdessä ilmapiiri, jossa voi kysyä ja saada apua. Monialaisen sekä yli vuosikurssien onnistuneen yhteistyön avulla pääsimme lopputulokseen, josta olemme oppineet paljon sekä olemme todella tyytyväisiä ja ennen kaikkea ylpeitä saavutuksesta.

Julkaisun pääkuva: Harriet Hannukainen

Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous
HAMKin Forssan kampus
Lue lisää koulutuksen sivulta tai vieraile Facebook-kanavalla.


Harriet Hannukainen
Biotalouden tieto- ja viestintätekniikan 2. vuoden monimuoto-opiskelija

Leave A Reply