Liikennealan kesäprojektit 2018 – Retkeilyreittien tutkinta

0

Hämeen ammattikorkeakoulun liikenneala on Suomen ainoa liikennesuunnitteluun ja älyliikenteen kysymyksiin erikoistunut amk-tutkintoon johtava koulutus. Koulutus valmistaa erilaisiin asiantuntija- ja suunnittelutehtäviin liikenteen eri sektoreille väyläsuunnittelusta liikenneturvallisuusasioihin.​ Opintojen aikana kehitetään kielitaitoa ja viestinnän osaamista, perehdytään projektityöskentelyyn ja opitaan toimimaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Myös ympäristöasiat ja kansainvälisyys kuuluvat liikennealan opiskelijoiden opintoihin. Liikennealan opiskelijoiden on mahdollista opiskella myös kesällä osallistumalla erilaisiin projekteihin. Projektit ovat hyvä tapa kerätä kokemusta alalta ja samalla viedä opintoja eteenpäin. Alla erään ryhmän yhteenveto omasta projektistaan liittyen retkeilyreittien tutkintaan.

Liikennealan kesäprojekti 2018 – Retkeilyreittien tutkinta

Saimme kesäprojektiksemme HAMK:n Digitrail-projektin, jossa tarkoituksena oli tutkia Kanta-Hämeen retkeilyreittejä ja tehdä niistä havaintoja sovelluksen kehittämistä varten. Sovelluksella pystyy seuraamaan reittejä ja se kertoo retkeilijälle infoa levähdyspaikoista yms.

Kävimme kaikki reitit läpi, olimme maastokäynnillä neljällä eri reitillä Tammelassa, Lopella, Evolla ja Hämeenlinnassa. Mittailimme kulkuväylien leveyksiä, jyrkkyyksiä ja kaltevuuksia. Selvitimme, onko reiteillä levähdys, virkistys tai uimapaikkoja. Lisäksi tutkimme erityisesti reittien esteettömyyttä, ja sujuvuutta.

Maastokäyntien jälkeen kokosimme aineistot yhteen ja aloimme tehdä yhdessä raporttia sekä PowerPoint –esitystä. Kesän aikana teimme työtä osin yhdessä, ja osin itsenäisesti. Elokuussa palasimme kouluun, ja kävimme yhdessä läpi, mitä kukakin on saanut aikaiseksi. Teimme yhteenvedon ja loppuraportin työstämme.


Liikennealan kesäprojekti on mielenkiintoinen kokemus, josta saa alan työharjoittelua vastaavat opintopisteet. Projektissa pääsee tutustumaan liikennealan työelämän erilaisista näkökulmista.  Mielestämme projekti oli mukavaa vaihtelua normaalille koulutyölle. Se oli melko vapaata ja itsenäistä työskentelyä, jossa pääsi tutustumaan erilaisiin kohteisiin ja ympäristöihin.

Liikennealan opiskelijat:
Ville Andersson
Jami Lehtinen
Esa Tarvainen

Leave A Reply