Konetekniikka – Siltaprojekti

0
Silta-projekti on osa konetekniikan ensimmäistä moduulia, Orientaatio insinööriopintoihin. Tehtävänantona on rakentaa silta annetulle alustalle, materiaaleina vain annettu materiaali (puutikut), liimaa ja luonnonkuituja. Sillat arvioidaan testaamalla sillan kantavuuden suhde eli sillan kantokyky suhteessa sillan omaan painoon (nämä testaukset tehdään moduulin lopuksi konelabrassa).

Projektin tavoitteena on kehittää insinööriopinnoissa ja koneinsinöörin työssäkin tärkeitä taitoja: ryhmätyöskentely, ongelmanratkaisu, looginen päättely, dokumentointi, videon tekeminen, raportointi, esiintymistaidot, vuorovaikutustaidot jne. Opiskelijat ohjataan projektityöskentelyyn aloittamalla yhteisesti mm. ryhmän pelisääntöjen luomisella ja projektin dokumentoinnista sopimalla. Opiskelijat työskentelevät sekä ohjatusti että itsekseen moduulin ajan. Lopuksi on testaukset ja esitykset, ja jokainen ryhmä teki lisäksi videon omasta työstään. Sen jälkeen oli vielä projektin päättäminen eli itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajien palaute.

Projektin ideana on, että opiskelijat tutustuvat toisiinsa, opiskelun työskentelytapoihin (mm. office työkalut) ja ryhmätyöskentelyyn sekä projektityöskentelyyn. Alla esiteltynä yhden ryhmän työn tulos.

Suunnittelu

Ryhmässä yhdessä suunnittelimme, rakensimme ja hajotimme sillan. Projektissa oli tehtävänä rakentaa mahdollisimman kestävä silta käyttäen materiaalina puuta, liimaa, paperia ja narua. Suunnittelun ja rakentamisen lomassa tarkoituksen oli oppia käyttämään tietotyövälineitä, tehdä raportti ja ennen kaikkea ryhmäytyä.

 • Päätimme tehdä ristikkosillan
 • Ristikkosillan rakenne on kestävä, koska kolmiotuet ja seinärakenteiden väliin laitettavat tukipalkit tukevat rakennelmaa.
 • Suunnittelu vaiheessa olisi pitänyt huomioida, että kun sillan pituus kasvaa se tarvitsee huomattavasti enemmän tukea kuin puolet pienempi testisilta

Testisilta

 • Teimme pienen testisillan nähdäksemme heikot lenkit ja sen missä on parantamisen varaa.
 • Testisilta ei poikennut todellisen sillan suunnitelmasta kuin koossa. Jäljittelimme suunniteltua ristikkosiltamallia.
 • Testisilta oli menestys. Se kesti paljon enemmän painoa kuin olisimme voineet kuvitella. Noin 40kg asetimen sillan päälle, jolloin näimme heikot kohdat.

Testisillan heikkoudet

Kuvasta näkee kohdat jotka alkoivat ensimmäisinä antamaan periksi.

Sillan rakenteet

 • Silta rakentui kahdesta tärkeästä osasta, jotka olivat seinä- ja pohjarakenteet
 • Seinärakenteet koostuivat yhdeksästä kaksinkertaisesta kolmiosta, jotka olivat kiinnitetty toisiinsa liimalla ja narulla.

Pohjarakenne

 • Pohja koostui viidestä tukevasta tikusta jotka asetettiin pituus suuntaisesti ja siihen päälle liimasimme tueksi ja lattiaksi tikkuja poikittain

Testisillan erot todelliseen siltaan

 • Koko ja paino. Testi silta 56g,340mm ja oikea silta 226g,670mm
 • Testisilta kesti enemmän painoa kuin oikea silta.
 • Testisillassa oli seinä rakenteissa oli sivuttaissuunnassa olevat tuet ja todellisessa sillassa ei.
 • Testisillasta viisastuneena laitoimme seinärakenteiden päälle enemmän tukipilareita kuin testisiltaan.

Valmis silta

Sillan tuomio

 • Kesti 35 kg
 • Pohja kirjaimellisesti katkesi. Olisi pitänyt olla enemmän tukea pohjassa ja seinissä sivuttaissuunnassa.

 

Tutustu konetekniikan koulutukseen!

Konetekniikan opiskelijat Kalle Sorvali, Matti Koistinen, Amanda Anttonen ja Saaga Kyllönen

 

Leave A Reply