Vuosien kokemuksesta suuri hyöty – digiaskelia maaliskuusta maaliskuuhun

0

Vuosi sitten jokainen meistä hyppäsi tuntemattomaan. Yhteiskunta sulkeutui, tavallinen arkemme mullistui, myös jokainen hamkilainen venyi uuden edessä. Aiempi digipedagoginen kehittäminen ja kokemus osoittautuivat erittäin hyödyllisiksi uudessa tilanteessa. Kerroimme HAMKin digiloikasta ja LeaD-tiimin toimista viime keväänä uutiskirjeessämme.

Kuluneeseen vuoteen on mahtunut pakkotilanteen lisäksi paljon muutakin, kehittämistyötäkin on LeaDissa ehditty tehdä paljon – tutustu vuoden värikkäisiin vaiheisiin! Tämän postauksen lopuksi esittelemme vielä tämän kevään aikana tapahtuvaa kehitystä.

Ohjesisällöt jäsentyivät uudeksi Digipedaohjeet-sivustoksi

Siirtyminen hamk.fi/ohjeet-sivustolta erilliseen digipedaohjeiden ympärille keskittyvään kokonaisuuteen tarjosi mahdollisuuden teknisiin, rakenteellisiin ja sisällöllisiin muutoksiin. Sivuston tekninen saavutettavuus on kehitetty WCAG:n mukaiselle A- ja AA-tasolle, sisällön kaksikielisyys on helpommin hyödynnettävissä ja tarvittavann tiedon löytämistä tuettu. Sisältöjä on jäsennetty uudelleen ja hakutoimintoja parannettu. Kehitystyö jatkuu edelleen käyttäjäpalautteen ja käyttötilastojen perusteella. Käy tutustumassa Digipedaohjeet-sivustoon!

Tukea saavutettavuuden edistämiseen, askel askeleelta

Saavutettavuutta edistävä laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta astui voimaan syyskuussa 2020. Uusi laki koskettaa kaikkia HAMKin toiminnan osa-alueita. Tämä on näkynyt myös LeaD-tiimin työssä uusien ohjeiden, prosessien ja työpajojen muodossa. Lailla edistetään jokaisen mahdollisuutta käyttää erilaisia digitaalisia palveluja ja sisältöjä. Lue lisää ”Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta edistää saavutettavuutta -ohjeesta

Lain toteutumista seurataan, mutta on muistettava, että kohtuullisuuden nimissä kaikkea ei tarvitse muuttaa kerralla. Pienillä arkisilla valinnoilla olet jo hyvällä tiellä. Missään nimessä ei ole tarkoitus, että jokin sisältö jää jakamatta, jos sen saavutettavuusasioissa on jotakin epäselvää. Apua ja vinkkejä löydät Saavutettavuus-hubista (digipedaohjeet-sivusto).

Uusia asiantuntijoita mukaan LeaD-tiimiin

LeaD-tiimi on vahvistunut: kesäkuussa tiimiin liittyi mediatuottaja Mikko Uimonen ja marraskuussa työt aloitti Sanna Häkkinen opetusteknologia-asiantuntijana.

Mikko on tuonut mukaan pitkän linjan osaamista videoalalta. Videon parissa Mikko on työskennellyt oppilaitosympäristöissä ja opetustyössä, mutta toiminut myös freelancerina. Mikko tukee ja muovaa videotuotantoon liittyviä prosesseja yhdessä hamkilaisten kanssa. Mikko toimii pääkäyttäjänä videoihin ja videotuotantoon liittyvissä palveluissa ja vastaa Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen Videohubista ja Lightboard-tilan kehittämisestä.

Sannan työtä ovat mm. opetustyön digitaalinen kehittäminen ja tukeminen, erityisesti sisällöntuotannon ja saavutettavuuteen liittyvien ratkaisujen näkökulmasta. “Erkkapedataustainen” Sanna on toiminut pitkään lehtorina ja hän on jo aiemmin ollut kehittämässä verkko-opetusta sekä toiminut digipedagogisena mentorina. Sanna toimii pääkäyttäjänä O365-opetuskäyttöön liittyvissä alipalveluissa (Teams, Forms, Planner) ja ThingLink-palvelussa.

Hamkilaiseen tukiverkostoon vahvistusta digipedamentoreista

Jo aiemmin kaikilla yksiköillä on ollut digitukihenkilö, joka auttaa päivittäisissä haasteissa opetuksen työkalujen ja palveluiden osalta. Jokaiselle yksikölle nimetyt digipedamentorit sparraavat ja tarjoavat apua myös pedagogisesta näkökulmasta. Monipuolisen tuen lisäksi digitukihenkilöt ja digipedamentorit muodostavat LeaD-tiimille tärkeän linkin koulutusten arkeen, osana HAMKin digipedafasiliteetteja.

Uudet palvelut saaneet hyvän vastaanoton

Thinglink-palvelu otettiin käyttöön helmikuussa 2021, jolloin sen käyttöönottokoulutus houkutteli paikalle yli 50 osallistujaa – mukana oli niin henkilöstöä kuin opiskelijoitakin. Interaktiivisen sisällön luominen eri käyttötarkoituksiin on käynnistynyt mukavissa tunnelmissa ja kevään aikana yhteisiä kokemuksia pyritään jakamaan entistä laajemmalle joukolle – pysy siis kuulolla!

Keväällä 2021 otettiin käyttöön myös visuaalisen yhteisöllisen työskentelyn Miro-palvelu. Rohkaisemme hamkilaisia kokeilemaan työkalua rohkeasti! Varsinaista käytön tukea ei Miron osalta järjestetä.

Ajankohtaista loppukeväällä 2021

Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa sijaitseva Videohub päivitetään vastaamaan erilaisiin tarpeisiin paremmin. Kehittyneemmät tilaratkaisut ja ohjeistus mahdollistavat esimerkiksi opettajien itsenäisemmän työskentelyn VideoHubin tiloissa. Tiloja kehitetäänkin opetusvideotuotannon tehostaminen mielessä.

Tuotantokalustoa on päivitetty vähitellen palvelemaan erilaisia lainaajia. Lainauskäytännön päivittämisellekin on tarvetta: tavoitteena on kehittää käytäntö, joka mahdollistaa käyttäjien aiempaa itsenäisemmät lainat ja palautukset sekä lainalaitteiden selailun. Videohubin päivityksiä esitellään 30.4. suorassa lähetyksessä, lue lisää valmennuskalenterista (HAMKin sisäinen).

Erilaisia vaihtoehtoja tekstitysten tuottamiseen on luvassa. DigiCampus-hankkeessa vertaillaan automaattisen puheentunnistuksen työkaluja ja parhaita käytäntöjä. Lisäksi meneillään on erillisen tekstityspalvelun kilpailutus. Lisää infoa ostopalveluna toimivasta tekstityksestä ja tilauskäytännöistä on luvassa vielä kevään aikana.

LeaD-tiimin tekemä ePortfoliovertailu valmistuu maaliskuun aikana. Tiimiläiset ovat vertailleet erilaisia maksuttomia portfoliotyökaluja, koostavat yhteenvedon havainnoistaan ja esittelevät vinkit työkaluvaihtoehdoista.

Lisää kokemusta oppimisanalytiikan hyödyntämisestä on muodostunut rajatulle joukolle opettajia ja opintojen ohjaajia sekä heidän opiskelijoilleen, jotka käyttivät kolmannen periodin aikana IntelliBoard-palvelua Moodlessa. Tulossa on artikkeli, jossa esitellään havaintoja oppimisanalytiikan hyödyntämisestä HAMKissa ja käyttäjien kokemuksia IntelliBoard-työkalusta, johon tutustuttiin APOA “Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa” -hankkeen puitteissa.

EXAM-tenttivierailumahdollisuus kotimaisten korkeakoulujen välillä avautuu meillä kevätlukukauden aikana. Lisätietoa ja käytännön ohjeita on tulossa.

 

HAMK Learning Design Team – LeaD

Comments are closed.