Teams liiketalouden opetuksen ja opiskelun tukena

0

Liiketalouden alalla on tärkeää jo opintojen aikana oppia käyttämään sellaisia järjestelmiä ja työskentelytapoja, jotka ovat käytössä myös työelämässä monipuolisesti. Erityisesti tästä syystä HAMKin liiketalouden koulutuksessa käytetään opinnoissa Teams-palvelua Moodlen lisäksi. Moodle on oppimisympäristönä opettajajohtoinen, kun taas Teamsissä opiskelija pääsee enemmän itse vaikuttamaan työskentelynsä tapaan, sisältöön ja muotoon.

Teams toimii erityisen hyvin tilanteissa, jossa opiskelijat työskentelevät 3-4 opiskelijan tiimeissä projektimuotoisesti. Esimerkiksi liiketalouden cSchool of Business Design opintojen toteutuksessa Teams on toiminut tällaisessa tilanteessa hyvin. Opiskelijatiimit hallinnoivat omistajina koko ryhmän sisällä toimivaa kanavaa ja siihen liittyviä työkaluja. Heitä kannustetaan julkaisemaan ja dokumentoimaan tiimin toimintaa omaan kanavaan säännöllisesti koko opiskeluprosessin eli projektityöskentelyn ajan. Opiskelijatiimien toiminta on näin läpinäkyvää ja avointa paitsi opettajatiimille myös kaikille ryhmän muille opiskelijoille.

Se, mikä Teams-sovelluksessa on erityisesti ollut opettajatiimin mieleen, on helppo tapa osallistua ja antaa palautetta opiskelijoiden edistymisestä koko oppimisprosessin ajan. Jo pelkkä ”tykkää” -merkinnän kirjaaminen palautukseen tai työskentelyn dokumentaatioon on merkki siitä, että opiskelijoiden toiminta on huomattu ja se kannustaa jatkamaan projektin edistämistä. Opiskelijatiimejä ohjataan tekemään aikataulusuunnitelma Teamsiin esimerkiksi Planner-työkalun avulla. Myös se, että henkilön tai tiimikanavan voi tägätä huomaamaan vaikkapa opettajan kommentti, helpottaa viestintää työskentelyn aikana. Viestintä Teamsissa on luontevaa ja käytännöllistä myös online-kokoontumisina verkkokokouksissa.

Opiskelijoille Teamsin käytön aloittaminen on suhteellisen helppoa, mutta vaatii tietenkin ohjaamista ja opettajan omaa heittäytymistä, jos aiempaa kokemusta ko. palvelusta ei ole. Samoin opiskelijoiden ohjaaminen siihen, että työskentelyä tulee ja kannattaa dokumentoida koko projektin ajan ei aluksi ole aivan itsestään selvää. Opettaja ei enää odotakaan oppimisraporttia vain jakson päätteeksi tai vastauksia oppimistehtävään kertaluonteisesti, vaan myös opiskeluprosessia (tiimin projektityöskentelyä) oppii kuvaamaan ja dokumentoimaan itseohjautuvasti. Tähän työskentely Teamsissä tarjoaa hyvät mahdollisuudet.

 

Riitta IkonenRiitta Ikonen, lehtori

Leave A Reply