Moodlen ja Teamsin yhteiskäyttö

0

Mietitkö, mikä on Moodlen ja Teamsin rooli ja mikä olisi niiden optimaalinen yhteiskäyttö? Postauksessa esittelen muutamia Moodlen ja Teamsin yhteiskäyttömahdollisuuksia.

Moodle on oppimisympäristö, jonka kautta voi jakaa materiaaleja, ohjata oppimisprosessia, arvioida tehtäviä jne. Moodle toimii opiskelijoille opinnon kotipesänä, josta löytyy esimerkiksi linkki Teamsissä olevaan tiimiin. Teams voidaan tässä tapauksessa nähdä Moodlen apuvälineenä. Se täydentää digitaalisen oppimisympäristön työkaluvalikoimaa tarjoamalla sujuvat mahdollisuudet tiimityöskentelyyn.

Kun Moodlen kautta jaetaan materiaaleja ja arvioidaan tehtäviä, Teams tarjoaa kätevän väylän opiskelijoiden ryhmätyöskentelyyn, johon voivat osallistua myös opettajat. Teamsin kautta keskustelu ja pikaviestintä on sujuvampaa kuin Moodlessa. Palvelu tukee hyvin opiskelijoiden omatoimista työskentelyä, jossa opettaja voi toimia mentorina ja muut opiskelukaverit vertaistukena.

Alla on esitelty muutama Teams-käyttötapaus:

1. Teams projektityöskentelyssä

Teams tukee hyvin projektimuotoista työskentelyä. Opiskelijat voivat luoda itse omat tiiminsä tai omat kanavat. Suosittelen että opettaja luo yhden moduulikohtaisen tiimin, jonka alle opiskelijaryhmät luovat omat kanavansa. Näin työskentely on läpinäkyvää, vertaistuen antaminen ja saaminen on sujuvampaa ja opettajalle tiimien hallinta on helpompaa.

2. Teams etäsessioalustana

Teamsin kautta opiskelijat voivat myös järjestää keskenään etäsessioita ja sitä kautta edistää projektitöitänsä etänä. Tämä on hyvä vaihtoehto Zoomin tilalle, sillä Zoomin opiskelijalisenssillä luotu istunto voi kestää enintään 45 minuuttia. Teamsissä ei ole aikarajoituksia ja jos opiskelijakaveri sattuu olemaan poissa tai opettaja on pyytänyt session tallentamista, niin sessio on mahdollista tallentaa ja jakaa. Opettaja voi myös tarjota ohjausta Teamsin etäsessioiden kautta.

3. Teams suunnittelutyöhön sekä materiaalien työstämiseen ja jakamiseen

Moduulitiimi voi perustaa yhteisen Teamsin yhteiseen suunnitteluun, materiaalien työstämiseen ja sitten jakaa niitä Moodleen. Opetusmateriaali voi siis sijaita Teamsin tiedostokirjastossa ja sieltä sen voi linkittää opiskelijoille Moodleen. Opiskelijoita ei tarvitse kutsua erikseen Teamsiin, vaan materiaalit voi jakaa SharePointia hyödyntäen myös muille kun Teamsin jäsenille.

Yhteenvetona voi siis todeta, että Moodle toimii hyvin materiaalien koontipaikkana ja kokonaisarvioinnissa ja Teams on oiva työkalu ryhmätyön tueksi, jossa keskustelu ja yhdessä tekeminen onnistuu helposti.

Lue Riitan kokemuksia Teamsin käytöstä opettaja näkökulmasta ”Teams liiketalouden opetuksen ja opiskelun tukena

Löydät henkilökunnalle suunnatut Teams- ja Moodle-valmennukset intran henkilöstövalmennuskalenterista.

 

Mirlinda Kosova-Alija, ratkaisuasiantuntija @MirlindaKA
Toimin HAMKissa myös sivutoimisena tuntiopettajana tietojenkäsittelyn koulutuksessa. Kirjoitukseni pohjautuu kokemuksiini niin kehittäjänä kuin opettajana.

Leave A Reply