Skenaario O365-palvelun hyödyntämisestä opetuksessa ja opiskelussa

4

Meillä on HAMKissa käytössä O365-palvelu, jota tähän mennessä on hyödynnetty pääsääntöisesti yhteisöllisen työskentelyyn ja vähäisessä määrässä opetukseen ja opiskeluun. Palvelua on viime vuosina kehitetty voimakkaasti palvelemaan entistä paremmin opetusta ja opiskelua yhteisöllisyyden näkökulmasta. Tässä kirjoituksessa kuvaan mahdollisuuksia miten opettaja voisi opetuksessaan ja opiskelija opiskelussaan hyödyntää O365-palvelun lukuisia alipalveluita eri tarkoituksiin. HAMKissa opintojen toteutusten oppimisalustana käytetään Moodlea, eikä O365 korvaa vaan täydentää oppimisalustaa. Niitä voidaan käyttää rinnakkain ja linkittää tai upottaa toisiinsa. Kummallakin palvelulla on oma käyttönsä ja roolinsa.

Kuvaamani O365-käyttö voi soveltua eri pedagogisiin malleihin ja opetusmenetelmiin, mutta nostan esiin erityisesti projektioppimisen mallin. Siinä tekeminen perustuu projektiin, jolla on selkeät tavoitteet ja aikataulut. Työkalut ja niiden käyttötarkoitus on esitetty opetuksen suunnittelun ja toteutuksen näkökulmasta.

Opetuksen suunnitteluprosessi

Tarkoitus
Työkalu
Selitys
Opettajan suunnittelutyö (yksilöllinen) OneNote Suunnittelu- ja kehitystyö on erittäin vahva osa opettajan työskentelyä. Opettaja voi hallita yksilöllistä suunnittelutyötä käyttämällä OneNote-alipalvelua. Yhden OneNote-dokumentin voi jakaa moneen eri osioon ja näin ollen opettajalla on vain yksi tiedosto käytössä eri tarkoitukseen. Tiedosto on yhdessä paikassa ja aina käytettävissä. On mahdollista esim. pitää kaikki palaverimuistiot yhdessä osiossa ja toisessa työstää tuntien suunnittelua jne.  Video opettajan OneNoten käyttömahdollisuuksista.
Tiimiopettajuus
(moduulin suunnittelutyö)
Groups: Ammatillisen oppimisen yhteisö (PLC) Ryhmäyhteisö tarkoitettu opettajille sisäiseen työskentelyyn. Soveltuu hyvin tiimiopettajuustyöskentelyyn. Groups-toiminnallisuus tarjoaa:

 • sähköpostilaatikon – ryhmän keskustelun (mahdollista liittää mm. Twitteriin ja nostaa sieltä aiheenmukaisia sisältöjä)
 • kalenterin – ryhmän tapahtumat
 • tiedostokirjaston – ryhmän tiedostojen yhteisöllinen työstö
 • OneNote notebookin – yhteisten palavereiden muistiinpanojen tekemiseen / erilaisten tapahtumien muistiinpanojen jakaminen kollegoille
 • Plannerin – moduulisuunnittelun ja toteutuksen tehtävien kirjaaminen ja niiden ylläpitäminen.

Tähän työhön olisi yhtä hyvin sopinut työtila, mutta koska Microsoft on kehittänyt tämän toiminnallisuuden yhdessä opettajien kanssa, niin uskoisin PLC-ryhmän vastaavan paremmin opettajatiimin tarpeita.

Opetusmateriaalien työstö ja jako Groups (PLC) OneDrive for Business

Sway

Materiaalit mahdollista jakaa muokattavassa ja ei-muokattavassa muodossa. Mahdollista myös jakaa ilman kirjautumista eli julkisesti.

Sway antaa mahdollisuuden rakentaa visuaalisia ja interaktiivisia esityksiä sekä mm. kuvata erilaisia prosesseja. Esitykseen on mahdollista tuoda sisältöjä muualtakin kuten mm. O365-palvelun sisältöjä tai twiittejä.

Opetusmateriaalit voi linkittää Moodleen. Käyttötarkoituksesta riippuen opettajan on mahdollista poimia linkki muokkausnäkymään tai esikatselunäkymään, kirjautumista vaativaan näkymään tai julkiseen näkymään.

Kuvaruutukaappausvideoiden tekeminen Skype for Business Office Mix Opettaja käynnistää palaverin itsensä kanssa, jakaa oman näytönsä ruudun ja nauhoittaa istunnon. Skypen kautta on mahdollista luoda video, mutta sen jakamiseen tarvitaan joku muu kanava. (HAMKissa ei ole otettu käyttöön O365-videoportaalia, koska videoiden jakamiseen on käytössä Kaltura- ja YouTube -kanavat.)

Toinen vaihtoehto voisi olla Office Mix, ilmainen laajennus (add-in) joka on PowerPointin lisäosa ja ominaisuuksina mm. äänen ja kuvan nauhoittaminen, kalvoille kirjoittaminen, kyselyiden esittäminen jne. Valmiin toteutuksen voi jakaa itse palvelun kautta tai ladata omalle koneelle ja jakaa käyttäen toista kanavaa.

Viestintä Yammer Organisaatiotasoinen viestintä, mahdollisuus keskusteluun ja verkostoitumiseen, tiedon jakamiseen: voi jakaa tietoa ja osaamista, osallistua keskusteluun ja työstää asioita yhdessä eteenpäin. Viestiminen opiskelijoille liittyen moduuliin/teemaan toteutukseen.

Opetuksen ja opiskelun toteutusprosessi

Tarkoitus Työkalu Selitys
Opiskelijoiden osaamisen alkukartoitus Forms Opiskelijan alkukartoitus (esim. opiskelijoiden nykyinen osaamistaso) on mahdollista toteuttaa Forms-alipalvelun kautta. Forms on erittäin helppokäyttöinen lomaketyökalu, jonka avulla opettajan on mahdollista luoda yksinkertaisia lomakkeita. Forms toimii hyvin myös mobiilisti, joten opettaja voi pyytää opiskelijat täyttämään lomakkeen myös omilla älypuhelimillaan.
Pienimuotoiset oppimistehtävät / harjoitukset Class Notebook OneDrive for Business Class Notebook on sopiva työkalu tähän. Opettaja voi luoda jokaiselle opiskelijalle oman työtilan työskentelyä varten.

OneDrive on myös vahva ehdokas, sillä OneDriven kautta opiskelija voi jakaa opettajalle muokkaus- tai katseluoikeudet.

Projektimainen työskentely Groups
Planner
Planner on helppo ja visuaalinen palvelu tiimityön, tehtävien ja projektien hallintaan. Groupsissa ja Plannerin yhteiskäytössä opiskelijaryhmä voi luoda projektille suunnitelman, organisoida ja jakaa tehtäviä sekä materiaalia keskenään. Työskentely on tuolloin läpinäkyvää ja vertaistuki opiskelijaryhmien kesken mahdollista. Opiskelijat voivat hallinnoida laajemman kehitysprojektin tehtäviä ja aineistoa tai organisoida esimerkiksi pienimuotoisen markkinointitapahtuman, palveluideointikampanjan tms.

Nämä työkalut yhdessä käytettynä mahdollistavat sujuvan projektityöskentelyn noudattaen erilaisia projektihallintamenetelmiä kuten mm. ketterät menetelmät.

Ohjaus Skype for Business Opiskelijan henkilökohtainen ohjaus tai pienryhmäohjaustyö.
Opiskelijan reflektointi / portfolio Delve Blog Opiskelija voi reflektoida omaa oppimisprosessia blogikirjoituksien kautta käyttämällä blogityökalua. Blogikirjoitukset on mahdollista jakaa esim. omalle opiskeluryhmälle groupsin keskusteluun, Yammeriin tai Moodleen linkin kautta.
Opiskelijaryhmien verkkotapaamiset Skype for Business Verkkotapaamiset, jossa opiskelijat käyvät läpi projektin etenemistä. Mahdollista jakaa kuvaruutua ja nauhoittaa istuntoa jaettavaksi muille opiskelijoille tai opettajalle.
Opiskelijatöiden esittelyt / raportoinnit Sway Tarjoaa mahdollisuuden erittäin visuaalisen toteutuksen tekemiseen. Sisältöjen upottaminen on mahdollista muistakin palveluista. Opiskelijat voivat luoda mm. posterityyppisiä tehtäviä, esityksiä, prosesseja.
Palautteen kerääminen ja käsittely Forms Forms tarjoaa myös nopean, yksinkertaisen tavan ja näkymän käsitellä palautteet.
Moduulitoteutukseen liittyvää viestintä Yammer Opiskelijat voivat seurata Yammerin kautta koko moduuliin tai teemaan liittyviä ylemmän tason viestejä/keskusteluja. Lisäksi Yammerista löytyy koulutus- ja koko organisaatiotasoinen viestintä.

O365-palvelun mainitut alipalvelut löytyvät sovellusten käynnistysvalikosta (app launcher vasemmassa ylänurkassa). Samoin O365-alipalvelut on myös mahdollista hyödyntää mobiilisti, tästä lisätietoja Microsoftin sivulla Sovelluksia Office 365 Education -palvelun käyttämiseen tableteilla ja älypuhelimilla.

Tästä kirjoituksesta innostuneina lähdemme seuraavaksi työstämään opettajille suunnatut O365-palvelun osaamismerkit.

Tietoa kirjoittajasta

Mirlinda Kosova-Alija, verkkotoimintojen kehittäjä @MirlindaKA
Toimin HAMKissa myös sivutoimisena tuntiopettajana tietojenkäsittelyn koulutuksessa. Kirjoitukseni pohjautuu kokemuksiini niin kehittäjänä kuin opettajana.

Discussion4 kommenttia

 1. Ritva Kipinä

  Luokan muistikirjan pystyy hyödyntämään paljon laajemmin. Täydellinen verkko-opetuksen työkalu.

  • Mirlinda Kosova-Alija

   Hei Ritva!
   Kiitos kommentista! Olisi tosi kiva kuulla esimerkkejä siitä, miten hyödynnät laajemmin luokan muistikirjaa. Olisiko sinulla tähän liittyen aineistoa olemassa mitä voisit jakaa?
   T. Mirlinda

  • Mirlinda Kosova-Alija

   Hei Liisa!

   Kiva kuulla, että kuvaamani skenaario oli sinulle hyödyllinen. Palaathan asiaan jos itse löydät uusia käyttötapoja tmv.

   T. Mirlinda

Leave A Reply