Rakenna storyboard Microsoft Plannerilla

0

Storyboard eli visuaalinen käsikirjoitus on käytössä mm. palvelumuotoilun menetelmänä. Sillä voi luoda ja näyttää käyttöskenaarioita silloin, kun teksti ei ole riittävä esitystapa. Pedagogisessa käytössä storyboard on osa Carpe Diem -mallia, joka ohjaa opettajatiimejä opintokokonaisuuksien tavoitteiden ja sisältöjen määrittelemisessä ja rakentamisessa. Myös HAMKissa Carpe Diem –mallia käytetään moduulien yhteissuunnittelussa.

HAMKissa suunniteltiin henkilökunnalle suunnattuja Microsoft Teams -työpajoja käyttäen Storyboard-menetelmää. Tässä tapauksessa visuaalinen käsikirjoitus rakennettiin neljän opettajan tiimityönä. Koska työpajaan liittyvä suunnittelutyö tehtiin Microsoft Teams -palvelussa, oli myös luontevaa tehdä Planner-suunnitelma osaksi tätä kokonaisuutta.

Microsoft Teams -työpajojen päätavoitteena on opettaa taitoja, joita vaaditaan HAMKin Microsoft Teams -osaamismerkin suorittamiseen. Osaamismerkki toimii tässä tapauksessa arviointityökaluna, ja tavoitteena on, että työpajoihin osallistuvat voivat hakea osaamismerkkiä työpajan aikana tai sen jälkeen.

Säilöt, kortit, vastuut ja aikataulut

Osaamismerkin osaamistavoitteet purettiin eri Planner-säiliöihin. Näiden alle lisättiin korteiksi eri osaamismerkkikriteerit. Joillekin korteille määriteltiin myös suunnittelua eteenpäin vievät henkilöt. Kaikille korteille määriteltiin päivämäärät, jolloin kyseinen kokonaisuus tulee olla valmiina. Eri roolien käyttötapausskenaarioille tehtiin myös oma säilö. Nämä Plannerissa tunnistetut aihiot viedään suunnitelmallisesti ja yhtenäisesti käytäntöön opettajien työpajoissa – ja sitä kautta myös arjen työssä.

Storyboard
Storyboard Planner-työkalulla

Planner-palvelu toimii hyvin tämäntyyppisessä työskentelyssä, ja varsinaisessa Microsoft Planner -palvelussa esim. korttien raahaaminen säilöstä toiseen on sujuvaa. Palvelu toimii myös osana Microsoft Teamsiä, mutta Teamsin sisällä käyttöliittymä ei ole yhtä jouheva ja toimiva kuin Plannerissa.

Mirlinda Kosova-Alija, ratkaisuasiantuntija @MirlindaKA
Toimin HAMKissa myös sivutoimisena tuntiopettajana tietojenkäsittelyn koulutuksessa. Kirjoitukseni pohjautuu kokemuksiini niin kehittäjänä kuin opettajana.

 

Tarjaleena Tuukkanen

Tarjaleena Tuukkanen, lehtori @tltuukka
Älykkäät palvelut tutkimusyksikkö

Leave A Reply