Peppi päivittyy versioon 2.0

0

PPP-järjestelmäkokonaisuuden suunnitteluosio Peppi päivitetään HAMKissa versioon 2.0 maaliskuun alussa. Suurimpana muutoksena uudessa versiossa on uudistunut käyttöliittymän visuaalinen ulkoasu, joista alla kuvakaappaukset sekä suunnittelijan että opettajan työpöydiltä.

Suunnittelijan työpöytä:

Opettajan työpöytä:

HAMKin näkökulmasta eniten parannuksia tähän versioon on tehty resurssien suunnittelun- ja varausten toimintoihin, jotka helpottavat toteutusten varausten tekemistä sekä muokkausta. Näistä toiminnoista muutamana esimerkkinä:

  • Esimies voi muokata alaisensa varauksia ilman, että hän on osallisena varauksella (esim. peruuttaa tai siirtää varauksia sairaustapauksissa).
  • Järjestelmä tarkistaa toistuvaa varausta tehdessä, että onko henkilöllä päällekkäisiä varauksia ko. ajankohdille ja ilmoittaa näistä.

Version 2.0 myötä HAMKissa myös yhtenäistetään kaikkien tilojen varauskäytänteet Peppiin. Tällä muutoksella mahdollistetaan mm. parempi tilojen käyttöasteiden seuranta sekä joustavampi raportointi. Raportoinnin perusteella pystytään tekemään päätöksiä mm. erilaisten tilojen kehittämisestä.

Suurimmalle osalle tilojen varaaminen Pepissä onki jo tuttua puuhaa, mutta HAMKin intrasta löytyy tarkempi ohjeistus tilavarauksen tekemisestä.

Henna Pirttilä, kehittämispäällikkö, Opetuksen ja työskentelyn verkkopalvelut & Nea Yalcin, projektipäällikkö, Koulutuksen tukipalvelut

Leave A Reply