NORDUnet Technical Workshop: saavutettavuutta edistämässä

0

Ennakkoon julkaistun sisällön perusteella yksi NORDUNET Technical Workshopin kiinnostavimmista aiheista oli saavutettavuutta ja käytettävyyttä edistä videoiden tekstitys. Tähän liittyi luonnollisesti WGAC eli verkkosisällön saavutettavuusohjeet sekä yleisesti ottaen saavutettavuusajattelun avaaminen. 

EU:n saavutettavuusdirektiivin jo astuttua voimaan alkaa vihdoin vähitellen löytyä tuotteita, joilla saavutettavuutta voidaan edistää. Jokaisen julkisen toimijan on aivan välttämättä ratkaistava omat toimintatapansa jollain tavalla, joten kiinnostusta eri vaihtoehtoihin lienee laajasti. Kaksi yritystä esitteli hieman toisistaan poikkeavat ratkaisunsa meillä HAMKissakin käytössä olevaan videopalvelu Kalturaan integroitavasta tekstitystyökalusta.

Sekä IMGplayn että australialaislähtöisen Ai-Median ratkaisut tarjosivat videoiden tekstittämiseen liittyvää toiminnallisuutta videopalveluun integroituna. Esittelijät toki yleisönsä huomioiden totesivat panostavansa pohjoismaisten kielten kääntämisen ratkaisuihin, vaikka pienet kielialueet jäävätkin yleensä isompien jalkoihin. Varsinkin tällaisissa tapauksissa pohjoismainen yhteistyö osoittautuu merkittäväksi: yksittäisen toimijan tarpeet voidaan sivuuttaa helpostikin, mutta isompaa, yhteistä markkina-aluetta ei kaupallisten toimijoiden enää kannata jättää huomioimatta. 

Molempien palveluiden toimintamalli perustui kahteen eri tasoiseen tekstitykseen: tekoälyn tuottamaan ja ihmistulkin tilaustyönä tekemään. Ensisijaiset intressit HAMKissa liittyvät tällä hetkellä nimenomaan ai-avusteisen tekstityksen hyödyntämiseen, joten oli kiinnostavaa myös sopia kevyestä testauksesta näihin liittyen.  

ntw19 accssibility workshop

Kuvassa Ai-Median edustaja esittelee verkkosisällön saavutettavuusohjeiden perusperiaatteita.  

Päivien aikana ohjelmaan mahtui myös asiaa Zoomista. Sinänsä mitään maata mullistavaa ei vaikuta olevan luvassa. Pitkään odotetulle NORDUnetin sisäisesti kehittämälle Zoom -> Kaltura integroinnille annettiin kuitenkin keskustelussa uusi valmistumispäivämäärä. Näillä näkymin vuoden 2019 lopussa valmistuu näiden kahden järjestelmän välinen integraatio, mikä loppukäyttäjälle tarkoittaisi Zoom-tallenteiden automaattista tallentamista suoraan käyttäjän omalle tilille Kalturaan. 

Lisätietoa verkkosisältöjen saavutettavuusohjeista: https://www.saavutettavasti.fi/tietoa-saavutettavuudesta/wcag/

Linkki edelliseen postaukseen NORDUnet Technical Workshopista: NORDUnet Technical Workshop 2019: pohjoismaista yhteistyötä edistämässä.

Leave A Reply