Digistarttipaketti ohjauksen apuna

0

Syksyllä 2019 elettiin HAMKissa pilotointitunnelmissa. Kaikki opintojaan aloittavat opiskelijat saivat käyttöönsä Moodleen toteutetun digistarttipaketin, jota on HAMKiin kehitetty osana eAMK-hanketta yhtenä viidestä pilottikorkeakoulusta. Digistarttipaketin avulla opiskelijat pääsevät perehtymään digitaalisiin järjestelmiin, välineisiin, ympäristöihin ja menettelyihin jo ennen varsinaisten opintojensa alkamista. Opiskelijat olivat tyytyväisiä digistarttipaketin sisältöön (lue lisää HAMK Unlimited artikkelista) ja kokivat sen sujuvoittavan opintojensa alkua, mutta miten ohjaajat ja opettajat voivat hyödyntää entistä tehokkaammin digistarttipakettia osana ohjaustyötään?

Tutustu ja keskustele opiskelijoiden kanssa

Jokaisen koulutuksen opiskelijoilla on digistarttipaketin alussa oma keskustelualueensa, jossa he esittäytyvät omalle opiskeluryhmälleen. Ohjaajien kannattaa myös olla siellä aktiivisesti mukana: käy esittäytymässä ja keskustele oman opiskeluryhmäsi kanssa. Pyydä mukaan myös koulutuksesi tuutoriopiskelijat. He voivat olla digistarttipaketin kautta omalta osaltaan vastaanottamassa uusia opiskelijoita.

Seuraa suorituksia ja integroi osaksi opiskelijan opintoja

Digistarttipaketissa on 12 sisältöaluetta, joihin liittyy tehtäviä. Työtilassa hyödynnetään Moodlen oppimisanalytiikkaa, jonka avulla voit ohjaajana seurata oman ryhmäsi opiskelijoiden tehtävien suorituksia Edistymisen seuranta -palkista. Seuraaminen onnistuu siten, että ohjaajana valitset palkista ensin Yleiskatsaus opiskelijoista ja sen jälkeen oman koulutuksesi ryhmä. Tällöin näet jokaisen opiskelijan kohdalla vihreällä ne tehtävät, jotka kyseinen opiskelija on suorittanut ja sinisellä ne tehtävät, joita opiskelija ei vielä ole suorittanut. Vaikeaksi osoittautuneisiin tehtäviin voit keskittyä oman opiskeluryhmäsi kanssa opintojen alettua, eikä aikaa tarvitse käyttää opiskelijoille jo selviin asioihin.  Opintopisteitä opiskelija saa digistarttipaketista osana ensimmäisiä opintomoduuleita. Koulutukset voivat suunnitella digistarttipaketin integroitumisen oman koulutuksensa OSKUun. Tärkeää on kertoa opiskelijoille, miten digistarttipaketti linkittyy osaksi opiskelijan opintoja ja miten suoritukset siitä kerryttävät opintopisteinä.

Digistarttipaketti jää käyttöön HAMKissa

Palautekyselyt ovat antaneet positiivista ja rohkaisevaa palautetta, jonka perusteella digistarttipaketti jää käyttöön osana opiskeluun orientoitumista. Sujuvan opintojen aloittamisen lisäksi digistarttipakettien vahvuutena voidaan pitää myös sitä, että sen avulla jokainen opiskelija saa yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia käyttämään ja hyödyntämään digitaalisia työvälineitä. Digistarttipaketin tarpeellisuus kävi ilmeiseksi myös siinä, että lähtökohtaisesti amk-opiskelijalle suunnatun digistarttipaketin kautta on huomattu vastaavanlaisia osaamistarpeita myös ylemmän ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoilla, joille starttipaketti tulee myös jatkossa käyttöön.

Pääset kirjautumaan kevään 2020 Digistarttipakettiin Moodlessa. Kevään 2020 avaimet ovat:

  • Henkilökunnan avain: kevät2020
  • Opiskelijan avain: digistartti

Lisätietoja Digistarttipaketista: lehtori Leena Mäkinen ja verkko-opetuksen suunnittelija Emmi Tarvainen.

Leave A Reply